Quinyx - allt du behöver för mer lönsam personalhantering.

Schemaläggning, bemanning och tidrapportering har aldrig varit så enkelt! 

Quinyx wFM

Lägg excelfilerna och manuell tidstämpling åt sidan. Quinyx WFM ger dig full koll, från schemaläggning, via tidstämpling i den anställdes mobil till snabba och korrekta lönefiler.

Många verksamheter är svåra att schemalägga. Komplicerade avtal, långa öppettider och många deltidsanställda gör personalchefsjobbet till ett evigt schemapusslande. Varför inte använda den tiden för att utveckla verksamheten istället?

Snabb och enkel schemaläggning anpassad efter kundflödet och tidredovisning med integration mot vårt lönesystem har inneburit stora vinster för oss. Dessutom gillar personalen att de kan boka arbetspass och se sina scheman i appen.

John Öbom, Distriktchef, Teknikmagasinet

Läs hela caset

Case - Teknikmagasinet

Teknikmagasinet grundades 1989 med affärsidén att sälja tekniska produkter och ”gadgets” som skulle rymmas i en påse. Teknikmagasinet har växt snabbt och idag är man etablerade med fler än 100 butiker i Sverige, Norge och Finland.

“Med Quinyx WFM har vi fått ett modernt system som både sparar mycket tid vid vår tidsredovisning och via deras mobilapp kan jag och mina kollegor snabbt optimera hur och när vi ska jobba,” säger Olle Müller, Butikschef, Teknikmagasinet

Lösningen på det ursprungliga problemet var ett nytt tidredovisningssystem, men det fanns också behov av ett modernt system för schemaadministration. Hela femton olika leverantörer utvärderades i en lång upphandlingsprocess som Quinyx gick vinnande ur.

Varför valde man Quinyx?

 • De kändes som den trovärdigaste leverantören under testerna. 
 • Deras system upplevdes att ge mest per satsad krona.
 • I systemet fanns modulerna försäljning- och prognoshantering.
 • Deras system upplevdes lättanvänt, modernt och flexibelt.

På frågan om att rekommendera Quinyx WFM till andra säger Sarah Falk, personalchef på Teknikmagasinet: ”Quinyx har ett funktionsrikt och modernt system. För det tillsammans med deras duktiga personal kan jag verkligen rekommendera Quinyx WFM till andra handelsföretag."

Ladda ner PDF-case

downloadcase
submit

Download case as PDF

Tack för visat intresse!

Schema

Quinyx WFM matchar dina behov med anställdas önskemål och ser till att ni följer tidsregler. Ha rätt kunskap och bemanning på plats - pass efter pass!

Ett bra schema kan ta veckor att lägga. Schemaläggaren måste bland annat ta hänsyn till medarbetarnas avtal, kompetenser, tillgänglighet, lagar och regler. Med Quinyx blir schemaläggningen busenkel - med ett knapptryck får du ett schema som är optimerat för din verksamhet.

Schemaläggning på ett klick

 • Spara pengar och tid

  Spara pengar och frigör tid med schemaläggning med ett knapptryck.

 • Minskad risk

  Minska risken för felaktiga scheman.

Se fler fördelar

Mobil Schema

Din personal kommer åt sina schema via mobilen. 

   
 • Se schema i mobilen
 • Byt skift med kollegor
 • Ansök om ledighet
 • Boka skift
 • Och mycket mer...

Kontakta mig!

Överblick

 • Snabbt överblicka alla medarbetares scheman och kontaktuppgifter.
 • Detaljschemat som ger dig fullständig kontroll över medarbetarnas exakta arbetstimmar.
 • Snabb information om en medarbetares erfarenheter och kunnande.
 
 • En bra personalöverblick och en smidig organistationskarta.

Enkel hantering

 • Automatiskt bemanna skift i hela organisationen.
 • Schemalägga hela din organisation eller enskilda avdelningar med ett klick.
 • Bemanna ett arbetspass utifrån medarbetarnas erfarenheter.
 
 • Hjälp att skapa årsschema för samtliga anställda.
 • Enkelt säkerhetsställa avtal och få kontroll över att alla tidsregler följs.

Optimering

 • Möjlighet att optimera schemat med hjälp av historisk försäljning samt budgetuppföljning.
 

Rapporter

 • Enkelt utforma dina rapporter, kontaktlistor och skapa utförlig personallista.
 • Schemat som innehåller en rapport- och statistikfunktion och ger dig full kontroll över planering och siffror i ett helhetsperspektiv.

Uppgift

Många viktiga rutiner blir lätt lidande i den dagliga driften. Quinyx stödjer utdelning och uppföljning av uppgifter, helt integrerat med schemaläggning.

Med Quinyx skapar du att-göra-listor snabbt och smidigt. Koppla uppgifterna till schemaläggningen, så att uppgifterna fördelas på rätt personer vid rätt tillfälle under dagen. Koppla rutinbeskrivningar och kvalitetsdokument till uppgifterna, så finns rätt dokumentation alltid tillgänglig vid inspektion. Ansvarig chef kan enkelt följa upp att uppgifterna blivit utförda i tid.

Aldrig mer en missad kontroll

 • Minimerad risk

  Minimera risken för att viktiga kontroller missas.

 • Rätt dokumentation

  Rätt dokumentation vid inspektioner.

 • Anpassa arbete efter beläggning

  Förlägg uppgifterna till tidpunkter med låg aktivitet i den övriga verksamheten.

Se fler fördelar

Mobil uppgift

Din personal ser uppgiftslistan direkt i telefonen.

   
 • Dagens uppgifter direkt i telefonen
 • Färdigmarkera utförda uppgifter
 • Och mycket mer...

Kontakta mig!

Överblick

 • Grafisk vy av interna flödessteg och processor.
 

Enkel hantering

 • Fördela uppgifter till schemat.
 • Automatiska meddelande om avvikelser.
 • Komplett dokument- och versionshantering.
 

Optimering

 • Full stöd för HACCP/matsäkerhet.
   

Tid

Slarviga löneunderlag från manuell tidrapportering är kostsamt. När anställda tidrapporterar i telefon eller terminal på arbetsplatsen är en felfri lönerapport bara ett knapptryck bort.

Quinyx har helt integrerad tidrapportering och schemaläggning. Dina anställda tidrapporterar i mobilen eller i arbetsplatsens terminal. Löneunderlaget uppdateras i realtid efter godkännande från ansvarig chef. Därefter är lönefilen bara ett knapptryck bort.

Varje minut räknas

 • Frånvarohantering

  Integration med schemaläggningen ger snabb och smidig hantering av frånvaro.

 • Överblicka tid och kostnader

  Omedelbar överblick av kostnader och arbetad tid, både i realtid och rapporter.

 • Felfria lönefiler

  Automatiskt förberedda och felfria lönefiler.

 • Flexibel tidrapportering

  Terminal, surfplatta eller mobiltelefon.

Tidrapportering med Quinyx

Se fler fördelar

Mobil tid

Din personal kan tidrapportera direkt i mobilen.

   
 • Aldrig mer missad tidrapportering
 • Platsstyrd tidrapportering
 • Och mycket mer...

Kontakta mig!

Budget

Personalplanering och god ekonomi är starkt sammankopplat. Att ta hänsyn till förväntad försäljning kan göra underverk för marginalen.

Bra budgetarbete innebär en uppföljning av planerade kostnader mot utfall, för att kunna göra rätt resursplanering för framtiden. Med Quinyx följer du upp budget från flera olika variabler på ett smidigt sätt, och kan skapa optimerade scheman för med Quinyx algoritmer - allt med ett par enkla knapptryck. Genom att kombinera med prognosverktyget får du en kraftfullt metod att skapa budget för kommande perioder.

Koll på varje krona

 • Följ upp och jämför

  Följ upp och jämför olika budgetvariabler mot utfall.

 • Optimerade scheman

  Skapa optimerade schema baserade på budget.

 • Kostnadskontroll

  Ökad kostnadskontroll för bemanning.

Se fler fördelar

Kontakta mig!

Överblick

 • En god översikt och kontroll över er organisations årliga eller månatliga budget.
 

Enkel hantering

 • Smidiga verktyg för kontroll över olika budgetvariabler.
 • Möjlighet att kunna följa upp och jämföra budget mot ett faktiskt utfall.
 • Definiera och skapa försäljnings- och bemanningsbudgetar.
 

Optimering

 • Följ upp historiska försäljningssiffror och bygg upp en budget.
 • Användning av schemaalgoritmer för att kunna skapa och allokera optimala budgeterade värden.
   

Prognos

Med en bra prognos över kommande behov blir planering och uppföljning mot budget bättre.

Optimera schemaläggningen genom att förutspå behovet av personal med Quinyx prognosalgoritmer. Integrationen med Quinyx andra moduler ger ett utmärkt verktyg att optimera lönsamheten i verksamhetens bemanning.

Din kikare mot framtiden

 • Optimerade scheman med prognos

  Optimerat schema när schemaläggningen bygger på prognos.

 • Integrera med andra system

  Koppla ihop med kassasystem eller andra datainsamlingsmetoder för detaljerade rapporter och styrning på försäljning och transaktioner.

Se fler fördelar

Kontakta mig!

Överblick

 • Möjlighet att se över säljaktiviteter och budgeter.
 • En överblick över antal kunder eller försäljning på detaljerad nivå.
 

Enkel hantering

 • Ett personalplaneringssystem som är fullt integrerbart med kassasystem eller andra datainsamlingsapplikationer.
 • Möjlighet att korrigera dagliga prognoser. Enkelt förutspå framtida behov med hjälp utav historiska nyckeltal.
 • Möjliggöra en snabb och effektiv schemaläggning av flera valbara variabler.
 

Optimering

 • En överskådlig och detaljerad information om utfall jämfört med prognos och budget som ger en större möjlighet att kunna påverka resultatet.
 • Överblicka och jämföra tidigare års försäljning med morgondagens prognos. Skapa ett optimalt schema med hjälp av avancerade prognosalgoritmer och regler.
 

Rapporter

 • Möjlighet att jämföra utfall med förväntad försäljning eller kundbesök.

Kommunikation

Många gånger är det svårt att koordinera verksamhetens resurser  med mycket deltidspersonal och timanställda. Förändringar kan uppkomma snabbt.

Personalens tillgänglighet förändras fortlöpande men behovet av bemanning på arbetsplatsen kvarstår. Med Quinyx blir det lätt att få ut information till alla anställda, hantera ledighetsansökningar eller bemanna pass med kort varsel.

rAK KOMMUNIKATION MED DIN PERSONAL

 • Ta emot viktiga meddelanden direkt

  Ta emot och hantera ledighetsansökningar, sjukfrånvaro och semester.

 • automatiska schemauppdateringar

  Automatisk uppdatering av schema vid förändringar i personalens tillgänglighet.

 • Enkel uppföljning

  Enkel uppföljning när all kommunikation med personalen är samlad.

Se fler fördelar

Mobil kommunikation

Din personal kan kommunicera direkt via mobilen.

   
 • Byt skift med kollegor
 • Ansök om ledighet
 • Boka skift
 • Läs och skriv Qmail
 • Läs nyheter
 • Kommunicera med kollegor via MyWorkmates
 • Och mycket mer...

Kontakta mig!

Enkel hantering

 • Enkelt skicka meddelande till medarbetarna via sms, e-post eller Qmail.
 • Ansök på arbetspass.
 
 • Semesteransökan.
 • Byt arbetspass med medarbetarna.
 • Lämna intresseanmälningar.
 • Förenklad kommunikation med cheferna.
       
Quinyx wFM
Schema
Uppgift
Tid
Budget
Prognos
Kommunikation