Lägg excelfilerna och manuell tidrapportering åt sidan

Quinyx ger dig full koll, från schemaläggning, via tidstämpling i den anställdes mobil till snabba och korrekta lönefiler.

Schema

  Intelligent och automatisk schemaläggning

 • Spara pengar och frigöra tid med optimerad och webbaserad schemaläggning
 • Minska risken för felaktiga scheman

  Se fler features

 • Se fler features

  Minska risken för felaktiga scheman

 • Enkelt att utforma rapporter, kontaktlistor och skapa en detaljerad personallista
 • Detaljschemat ger dig fullständig kontroll

  Se fler features

 • Se fler features

  Frånvarohantering

 • Schemalägga hela din organisation eller enskilda avdelningar med ett klick
 • Hantera semesteransökningar
 • Bemanna ett arbetspass utifrån medarbetarnas erfarenheter
 • Skapa årsschema för samtliga anställda
 • Enkelt säkerhetsställa avtal och få kontroll över att alla tidsregler följs

  Se fler features

 • Se fler features

  Uppgift

   Planera och säkerställ att egenkontroller följs

  • Komplett dokument- och versionshantering
  • Enkel överblick över företagets processer
  • Automatiska meddelande om avvikelser

   Se fler features

  • Se fler features

   Enkel överblick över flöden och processer

  • Fördela och följ upp viktiga uppgifter i organistionen, och ha det helt integrerat med dina medarbetares scheman
  • Med Quinyx kan du enkelt skapa to-do-listor
  • Enkelt att spåra utförda uppgifter

   Se fler features

  • Se fler features

   Förbättrade arbetsflöden

  • Ett uppgiftshanteringssystem för att bidra till att minska återkommande kränkningar av processer

   Se fler features

  • Se fler features

   Tid

    Få en enkel överblick över medarbetarnas arbetade timmar

   • Enkelt att hantera frånvarorapporter och semesteransökningar
   • Omedelbar överblick av kostnader och arbetad tid, både i realtid och via rapporter
   • Tydliga attestrutiner för både anställd och chef
   • Generering av lönefiler till ett stort antal lönesystem

    Se fler features

   • Se fler features

    Få en tydlig överblick över kostnader och arbetade timmar

   • Möjlighet att snabbt kunna ta fram relevanta avdelningar för enklare och snabbare hanteringen av tider
   • Enkelt och flexibilit att snabbt kunna ställa in de parametrar som är relevanta för din organisation

    Se fler features

   • Se fler features

    Felfria lönefiler

   • Rapport- och statistikfunktion och ger dig full kontroll över arbetade tid och siffror i ett helhetsperspektiv.
   • Integration med schemaläggningen ger snabb och smidig hantering av frånvaro

    Se fler features

   • Se fler features

    Budget

     Koll på varje krona

    • Skapa och följ upp budgetar på ett smidigt sätt
    • Skapa optimala scheman för din organisation med Quinyx algoritmer
    • En god översikt och kontroll över er organisations årliga eller månatliga budget.

     Se fler features

    • Se fler features

     Enkel hantering med Quinyx Budget

    • Smidiga verktyg för kontroll över olika budgetvariabler
    • Möjlighet att kunna följa upp och jämföra budget mot ett faktiskt utfall
    • Definiera och skapa försäljnings- och bemanningsbudgetar

     Se fler features

    • Se fler features

     Budgetuppföljningen har aldrig varit enklare

    • Följ upp historiska försäljningssiffror och skapa en budget
    • Användning av schemaalgoritmer för att kunna skapa och allokera optimala budgeterade värden

     Se fler features

    • Se fler features

     Prognos

      Optimerade scheman med prognosfunktionen

     • Optimerat schema när schemaläggningen bygger på prognos
     • Möjlighet att få överblick över och följa upp säljaktiviteter med den satta budgeten
     • En överblick över antal kunder eller försäljning på detaljerad nivå
     • Ett personalplaneringssystem som är fullt integrerbart med kassasystem eller andra datainsamlingsapplikationer
     • Möjlighet att korrigera dagliga prognoser. Enkelt förutspå framtida behov med hjälp utav historiska nyckeltal
     • Möjliggöra en snabb och effektiv schemaläggning av flera valbara variabler

      Se fler features

     • Se fler features

      Integrera mot andra system

     • Fullt integrerbart med kassasystem eller andra datainsamlingsapplikationer

      Se fler features

     • Se fler features

      Följ upp och jämför

     • Enkelt att följa upp förra årets försäljningsstatistik och jämföra med prognostiserad försäljning
     • En överblick över allt från försäljningsdata, kundbesöksstatistik till försäljning per anställd

      Se fler features

     • Se fler features

      Kommunikation

       Enkelt att nå alla via appen

      • Din personal kan kommunicera direkt via mobilen, email, Qmail eller sms
      • Skicka kundundersökningar och dela dokument
      • Skapa nyheter och välj om du vill visa dem globalt, regionalt eller till en särskild avdelning
      • Kommunicera var som helst, när som helst med dina kollegor

       Se fler features

      • Se fler features

       Enkelt att ta emot viktiga meddelanden

      • Enkelt att byta pass med en kollega
      • Skicka iväg och ta emot semesteransökningar, frånvaroansökningar eller sjukanmälningar
      • Byt arbetspass med medarbetarna
      • Lämna intresseanmälningar
      • Förenklad kommunikation med cheferna

       Se fler features

      • Se fler features

       Enkelt med uppdateringar i schemat

      • Automatisk uppdatering av schema vid förändringar i personalens tillgänglighet

       Se fler features

      • Se fler features

       Håll dig uppdaterad

       Spännande bloggartiklar & Quinyx spellista!