Kom igång
Quinyx Academy ser till att du får den absolut bästa starten på resan i att optimera din bemanning och därmed lönsamhet.

Fördjupning
När du är redo att ta nästa steg, finns vi här med fördjupningskurser. Genom en fördjupad kunskap i systemet kommer du att kunna dra större nytta av systemets funktioner, och du har möjlighet att optimera lönsamheten än mer.

Uppfräschning
Håll dig uppdaterad med den senaste funktionaliteten i Quinyx genom att delta i en Refresh-kurs varje år. Vi garanterar att du kommer att lära dig något nytt varje gång! 

Välkommen! 

Quinyx eLearning 

Med vår eLearning får du en interaktiv utbildning där du själv bestämmer tempot. Våra licenser gäller i ett helt år och du har möjligheten att repetera kurserna så många gånger du behöver. Gå tillbaka till ett enskilt kapitel för att bli påmind om en viss funktion, eller gå om hela kursen på nytt om du behöver! 

Quinyx eLearning innehåller kunskapstester och du kan enkelt följa din egen utveckling. Små belöningar ges i form av badgar och du kan tävla mot andra Quinyx-användare.

Kom igång med e-Learning här!
FÖR DIG SOM REDAN HAR INLOGG

Klassrum & Webinars 

För dig som vill ha lite extra stöd i samband med utbildningen och träffa någon av våra experter, erbjuder vi lärarledda klassrumsutbildningar.

Utbildningen sker i grupp och du kan antingen delta i en öppen utbildning eller boka ett tillfälle bara för dig och dina kollegor. Vi blandar teori med praktiska övningar i systemet och du har möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med andra Quinyx-användare.

Eller varför inte boka in dig och dina kollegor på ett Quinyx Webinar! Webinariet vänder sig till dig som vill ha en kort repetition i systemets grunder. 

BOKA DIN PLATS HÄR

Datum för kommande utbildningar

Mer Info

Quinyx Academy Kursutbud 
 

Quinyx SuperUser Grund

Vad är en Quinyx SuperUser?
Definitionen av en Quinyx SuperUser är en person som har en systemförvaltande roll. Vanligt förekommande är att en Quinyx SuperUser har sin normala roll på HR eller Lön, men det kan även vara en enhetschef som har fått förtroendet med högsta behörighet i systemet, för att anpassa uppsättningen efter verksamhetens behov.
En Quinyx SuperUser bör ha god systemvana och förståelse för hur de olika delarna samverkar. 

Målgrupp
För dig som är ny användare, eller har jobbat begränsat, i Quinyx. En perfekt utbildning att starta med, som tänkt Quinyx SuperUser! 

Förkunskap
Ingen förkunskap behövs.

Beskrivning
På varje arbetsplats finns regler och arbetsvillkor. Vissa är direkt lagstadgade och andra är skrivna i kollektivavtal. Denna utbildning syftar till att du som tänkt Quinyx SuperUser ska få en god förståelse i hur systemet är uppbyggt, vilka möjligheter som finns för att se till att era arbetstidsregler hålls, att varje medarbetare får rätt ersättning etc.

 • Organisationsstruktur i Quinyx
 • Behörighetsnivåer
 • Lägga till medarbetare
 • Färdigheter
 • Skifttyper
 • Lönearter och frånvaroorsaker
 • Avtalsmallar
 • Lönefil

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
3650 SEK per deltagare, inkl lunch och kaffe.

Tider
Utbildningen startar kl 9 och pågår till 16. Vi gör ett avbrott för lunch ca kl 12-13.
 


Quinyx SuperUser Fördjupning

Målgrupp
För dig som har arbetat ett tag i Quinyx och som är redo att optimera verksamhetens bemanning ytterligare.

Förkunskap
Du bör ha deltagit i Quinyx SuperUser Grund.

Beskrivning
Kursen vänder sig till dig som Quinyx SuperUser, som vill ha en fördjupad kunskap i Quinyx, och därmed möjlighet att ännu mer optimera din verksamhets lönsamhet.

 • Kostnadsställen
 • Lönekostnadsberäkning
 • Administratörsgrupper
 • Skifttyper med manuella regler
 • Rapporter och statistik
 • Time Tracker
 • Rättighetsinställningar


Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
3650 SEK per deltagare, inkl lunch och kaffe.

Tider
Utbildningen startar kl 9 och pågår till 16. Vi gör ett avbrott för lunch ca kl 12-13.


Quinyx SuperUser Refresh

Målgrupp
För dig som van användare av Quinyx och som behöver uppfräschning och tips för effektivisering. Rekommenderas att delta i en gång per år.

Förkunskap
Du bör ha deltagit i Quinyx SuperUser Grund samt gärna Quinyx SuperUser Fördjupning. 

Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en uppdaterad kunskap i Quinyx. Genom att delta i en refresh-kurs en gång per år, håller du dig à jour med det senaste i Quinyx! Kursen hålls i snabbare tempo än grund- och fördjupningskurserna.

 • Nyheter i Quinyx sedan ca 1 år 
 • Skifttyper med manuella regler
 • Avtalsmallar
 • Lönefil
 • Rapporter och statistik 
   

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe.

Tider
Kursen startar kl 9 och pågår till 13.


Quinyx Schema och Tid Grund 

Målgrupp
För dig som ny användare, alternativt har jobbat begränsat, i Quinyx.

Förkunskap
Ingen förkunskap behövs.

Beskrivning
Utbildningen ger dig kunskap i hur du schemalägger, frånvarorapporterar och attesterar dina medarbetares tider.

 • Personalkort
 • Skifttyper
 • Fasta scheman och Schemamallar
 • Daglig schemahantering
 • Frånvarorapportering
 • Attestering
 • Personalportal

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
3650 SEK per deltagare, inkl lunch och kaffe

Tider
Utbildningen pågår från 9-16. Vi gör ett avbrott för lunch på kontoret ca kl 12-13.
 


Quinyx Schema och Tid Fördjupning

Målgrupp
För dig som har kommit igång med schemaläggningen i Quinyx och som nu vill ha en fördjupad kunskap i hur du ännu mer kan nyttja systemets funktionalitet.


Förkunskap
Du bör ha deltagit i Quinyx Schema och Tid Grund.

Beskrivning
Vi går bl.a. igenom hur du på bästa sätt följer upp dina lönekostnader och timmar. Vi går dessutom djupare in på frånvarohantering.

 • Uppföljning av arbetat tid och lönekostnader
 • Fördjupning i frånvarorapportering, t.ex. deltidsfrånvaro
 • Frånvarorapportering med hjälp av Frånvaroschema 

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe.

Tider
Kursen är en halvdagskurs och pågår kl 9-13.
 


Quinyx Schema och Tid Refresh

Målgrupp
För dig som van schemaläggare i Quinyx och som behöver uppfräschning och tips för effektivisering. Kursen hålls i snabbare tempo än grund- och fördjupningskurserna.Rekommenderas att delta i en gång per år.

Förkunskap
Du bör ha deltagit i Quinyx Schema och Tid Grund samt gärna Quinyx Schema och Tid Fördjupning.

Beskrivning
En perfekt refresh-kurs som redan har grundkunskaperna i Quinyx och som behöver lite repetition för att bli helt trygg. Kursen är även ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad med det senaste i Quinyx, rörande schemaläggning och frånvarorapportering t.ex.

 • Nyheter i Quinyx sedan ca 1 år
 • Schemaläggning
 • Frånvarrapportering
 • Uppföljning av arbetad tid och lönekostnader
 • Attestering

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe.

Tider
Kursen pågår kl 9-13
 


Quinyx Budget och Prognos

Målgrupp
För dig som ska arbeta i våra moduler Budget och Prognos.

Förkunskap
Du bör ha god kännedom i Quinyx.

Beskrivning
Optimera lönsamheten med rätt bemanning! Du får tips på hur du bl.a. kan ta fram försäljnings- och bemanningsbudgetar, samt hur du skapar prognoser baserat på historik.

 • Prognosvariabler
 • Regler för att skapa skift
 • Prognoser på olika sätt
 • Jämförelse utfall vs prognos 

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe.

Tider
Kursen startar kl 9 och pågår till 12.
 


Quinyx Insights 

Målgrupp
För dig som är en erfaren Quinyx-användare, redo att optimera verksamheten ytterligare med hjälp av Quinyx kraftfulla analyslösning Insights. 

Förkunskap
Du bör ha god kännedom i Quinyx.

Beskrivning
Kursen vänder sig till dig som vill komma igång med Insights för att kunna sammanställa, analysera och dela nyckeltal för att i slutändan kunna fatta bättre beslut och optimera din verksamhet ännu mer. 

 • Struktur, Grupper
 • Skapa rapporter
 • Komponenter
 • Variabler
 • Manuella Variabler
 • Formler och funktioner
   

Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe 

Tider
Kursen pågår kl 13-16

  


Quinyx Uppgift

Målgrupp
För dig som ska arbeta med modulen Uppgift.

Förkunskap
Du bör ha god kännedom i Quinyx.

Beskrivning
Kursen syftar till att du ska kunna lägga upp uppgifter som ska utföras inom verksamheten och sedan koppla dem till uppgiftslistor så att de fördelas till rätt person vid rätt tillfälle. Vi går även igenom hur du lägger till dokumentation och rutiner till uppgifterna och hur den ansvarige enkelt följer upp att uppgifterna har blivit utförda i tid.

 • Verksamhetsområden
 • Flödesschema
 • Rutiner & dokument
 • Kontrollpunkter
 • Kontrollpunktslistor


Förberedelse
Medtag laptop. Observera att mjukvaran Flash från Adobe behöver vara installerad.

Pris
1950 SEK per deltagare, inkl kaffe 

Tider
Kursen pågår kl 9-12. 
 


Quinyx Webinars

Utbilda dig i Quinyx vart du än befinner dig!
Med våra webbaserade utbildningar sparar du både restid och kostnader. Du sitter vid din egen dator och kopplar upp dig via en länk till GoToWebinar för att delta i genomgången. Ingen förinstallation krävs.
Våra webinars vänder sig både till dig som ny Quinyx-användare och till dig som behöver en uppfräschning i grunderna. Under webinariet har du möjlighet att skriva eventuella frågor till utbildaren, som väljer ut de vanligast förekommande och besvarar dem. Quinyx Webinars är kostnadsfritt!

Quinyx Webinar SuperUser

 • Lägga till medarbetare i Quinyx
 • Färdigheter
 • Avtalsmallar
 • Lönearter
 • Frånvaroorsaker

Tid
Webinariet pågår kl 13:30-15:00

Pris
Kostnadsfritt 
 


Quinyx Webinar Schema och Tid

 • Skifttyper
 • Fasta scheman och Schemamallar
 • Frånvarorapportering
 • Attestering
 • Personalportal

Tid
Webinariet pågår kl 13:30-15:00

Pris
Kostnadsfritt  


Quinyx Webinar SuperUser and Time & Attendance (in English)

 • How to add an employee
 • Skills
 • Agreement templates
 • Salary types
 • Leave types
 • Shift types
 • Fixed schedule and Templates
 • Attestation
 • Staff portal

Time
The webinar will run at 1:30pm-3:30 pm 

Price
Free of charge 

 

Quinyx Budget och Prognos - INSTÄLLD

19/01/2017

09:00 - 12:00

Lägg till i kalender 19/01/2017 09:00 19/01/2017 12:00 Europe/Stockholm Quinyx Budget och Prognos - INSTÄLLD Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Budget och Prognos

15/02/2017

09:00 - 12:00

Lägg till i kalender 15/02/2017 09:00 15/02/2017 12:00 Europe/Stockholm Quinyx Budget och Prognos Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Budget och Prognos

30/03/2017

09:00 - 12:00

Lägg till i kalender 30/03/2017 09:00 30/03/2017 12:00 Europe/Stockholm Quinyx Budget och Prognos Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx SuperUser Refresh

09/02/2017

09:00 - 13:00

Lägg till i kalender 09/02/2017 09:00 09/02/2017 13:00 Europe/Stockholm Quinyx SuperUser Refresh Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx SuperUser Refresh

09/03/2017

09:00 - 13:00

Lägg till i kalender 09/03/2017 09:00 09/03/2017 13:00 Europe/Stockholm Quinyx SuperUser Refresh Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Schema och Tid Refresh

16/02/2017

09:00 - 13:00

Lägg till i kalender 16/02/2017 09:00 16/02/2017 13:00 Europe/Stockholm Quinyx Schema och Tid Refresh Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Schema och Tid Refresh

16/03/2017

09:00 - 13:00

Lägg till i kalender 16/03/2017 09:00 16/03/2017 13:00 Europe/Stockholm Quinyx Schema och Tid Refresh Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Uppgift

08/02/2017

09:00 - 12:00

Lägg till i kalender 08/02/2017 09:00 08/02/2017 12:00 Europe/Stockholm Quinyx Uppgift Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx Uppgift

23/03/2017

09:00 - 12:00

Lägg till i kalender 23/03/2017 09:00 23/03/2017 12:00 Europe/Stockholm Quinyx Uppgift Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm DD/MM/YYYY

Quinyx HK - Vattugatan 17, Stockholm

Quinyx WEBINAR SuperUser and Time & Attendance (in English)

26/01/2017

13:30 - 15:30

Lägg till i kalender 26/01/2017 13:30 26/01/2017 15:30 Europe/Stockholm Quinyx WEBINAR SuperUser and Time & Attendance (in English) Zoom Webinar DD/MM/YYYY

Zoom Webinar

Quinyx WEBINAR SuperUser and Time & Attendance (in English)

02/03/2017

13:30 - 15:30

Lägg till i kalender 02/03/2017 13:30 02/03/2017 15:30 Europe/Stockholm Quinyx WEBINAR SuperUser and Time & Attendance (in English) Zoom Webinar DD/MM/YYYY

Zoom Webinar

Håll dig uppdaterad

Spännande bloggartiklar & Quinyx spellista!