State of the Deskless Workforce 2021 | Resultater fra Danmark

2,7 milliarder medarbejdere over hele verden kan betegnes som frontlinje- og servicemedarbejdere, dvs. medarbejdere der typisk ikke arbejder ved et skrivebord. Det svarer til 80 % af arbejdsstyrken globalt. I denne undersøgelse har vi spurgt 10.000 frontlinje- og servicemedarbejdere globalt om deres behov, ønsker og udfordringer. 

Den danske del af undersøgelsen viser:

  • 31 % er gået syge på arbejde, fordi de ikke havde råd til at holde fri'
  • 15 % mener ikke, at deres arbejdsgiver værdsætter deres arbejde
  • 30 % har følt sig presset af kolleger til at tage en vagt, de ikke ønskede
  • 46 % har oplevet problemer med underbemanding

     

Frontlinjemedarbejderne varetager en række vigtige funktioner i samfundet og er væsentlige for vores økonomi. Da den globale pandemi ramte sidste år, var det ikke muligt for dem at arbejde hjemmefra.