GDPR & privatlivsbeskyttelse

Quinyx har altid gjort informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger til en topprioritet. Vi overholder den nye generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der giver dig kontrol over dine personoplysninger.

Om GDPR

1. Hvad er GDPR?

GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse) er en ny EU-forordning, som erstatter EU's databeskyttelsesdirektiv (DPD) af 1995. Det er en lov om databeskyttelse og privatlivets fred for alle personer i Den Europæiske Union (EU). GDPR har primært til formål at give fysiske personer kontrollen over deres personoplysninger tilbage samt at forenkle de lovgivningsmæssige rammer. GDPR har status af en forordning, og ikke et direktiv, hvilket tvinger alle lande inden for EU til at implementere GDPR senest den 25. maj 2018.

 

Forordningen bygger på mange af kravene i 1995-direktivet om beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed, men indeholder nye bestemmelser, der skal styrke rettighederne for registrerede, de personer, hvis personoplysninger behandles, og den tilføjer strengere straffe for virksomheder og organisationer, der ikke overholder forordningen.

2. Læs mere

Quinyx har sit hovedforretningssted i Sverige, og vores ledende tilsynsmyndighed er Datainspektionen. (https://www.datainspektionen.se/)

 

Du kan læse mere om GDPR på EU's GDPR Portal (https://www.eugdpr.org/).

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Vores forpligtelse

Quinyx AB ("Quinyx") har altid gjort informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger til en topprioritet. Den 25. maj 2018 erstattede den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) ("GDPR") EU's databeskyttelsesdirektiv (DPD) af 1995; GDPR øger i væsentlig grad beskyttelsen af EU-borgeres personoplysninger og forøger Quinyx' forpligtelser vedrørende lovlig indsamling og behandling af personoplysninger.

 

Vi anvender principperne om "privacy by design" og "privacy by default" og behandler kun netop det antal data, som er tilstrækkeligt til på den bedst mulige måde at servicere vores kunder, besøgende på vores websted og enkeltpersoner, der deltager i vores arrangementer. Vi behandler alle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Alle vores medarbejdere modtager undervisning i, hvordan man håndterer data for at overholde GDPR, og i andre regler og gældende love.

 

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver Quinyx' informationspraksisser, dataindsamling og brugspraksisser med hensyn til personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og andre regler og gældende love.

 

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver Quinyx i rollen som dataansvarlig for personoplysninger. Quinyx rolle som databehandler reguleres af Quinyx' Databehandlingsaftale.

 

Når Quinyx er den dataansvarlige, bestemmer Quinyx formålet med og metoden til behandling af personoplysninger. Quinyx er ansvarlig for de data, der behandles.

 

Du kan til enhver tid tilmelde dig for at modtage oplysninger fra os og fravælge disse, når du ønsker det. Muligheden for at fravælge oplysninger præsenteres i enhver kommunikation, du modtager fra os.

 

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for kontaktpersoner i virksomheder, der er vores kunder, besøgende på vores websted, personer, der deltager i vores arrangementer, personer, der er i kontakt med os af andre årsager, og personer, der er kontaktpersoner i virksomheder, vi har markeret som potentielle kunder, dvs. alle dem, hvis oplysninger vi behandler som dataansvarlig.

2. Hvornår behandler vi personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger om vores kunder, især udpegede kontaktpersoner hos vores kunder, for at kunne levere vores tjenester. Personoplysningerne omfatter kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Vi indsamler også personoplysninger, når du anmoder om oplysninger om Quinyx' tjenester, når du deltager i events eller tilmelder dig til at modtage nyhedsbreve, hvidbøger og andet materiale. Vi indsamler personoplysninger såsom navn, telefonnummer, e-mailadresse, firmanavn, titel, land og type af branche.

 

Du kan besøge vores websted uden at registrere eller aktivt indsende personoplysninger til os. Hvis du ikke registrerer dig, indsamler vi kun oplysninger, som din computer eller andre enheder sender til os i forbindelse med anmodninger om adgang og via cookies og andre teknologier, som vi bruger til at analysere og forbedre din brug af vores site.

 

Den type personoplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies og andre teknologier, er beskrevet i Politik for cookies og andre teknologier.

 

I kapitel 3 kan du se, hvordan vi bruger personoplysningerne.

3. Hvorfor behandler vi personoplysninger og på hvilket retsgrundlag?

Nedenfor er de formål, hvormed vi behandler personoplysninger.

 

Opfyldelse af servicelevering

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, behandler vi personoplysninger for at identificere dig og for at håndtere og levere tjenesten i henhold til vores aftale. For eksempel behandler vi personoplysninger for at varetage en sikker drift af tjenesten og for at kunne yde tilstrækkelig support og styring af hændelser. Vi behandler også personoplysninger for at kunne håndtere fakturering og betalinger.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Legitim interesse, dvs. at vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale, som vi har indgået med vores kunder, tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv.

 

Kommunikation om vores service

Vi behandler personoplysninger for at kunne sende vores kunder oplysninger om forstyrrelser i vores service. Vi behandler også personoplysninger, når vi eksempelvis sender dig oplysninger om nye udgivelser, ændringer i funktionaliteten af vores tjeneste eller ved frigivelse af ny funktionalitet.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Legitim interesse, dvs. at vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale, som vi har indgået med vores kunder, og at kommunikation med vores kunder om vores tjeneste og informationer, som vedrører vores kunder, tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv, og/eller
 • Samtykke, dvs. at vi behandler personoplysninger, da du har givet og ikke tilbagekaldt dit samtykke til dette og ikke valgt at fravælge vores behandling.

 

Udvikling af vores service

Vi behandler personoplysninger for at videreudvikle vores service og driftsaktiviteter. Til dette formål kan vi aggregere statistik til analytiske behov. Alle personoplysninger anonymiseres.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Legitim interesse, dvs. at vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med de aftaler, som vi har indgået med vores kunder, og udvikling af vores tjeneste og driftsaktiviteter tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv.

 

Markedsføring

Quinyx behandler personoplysninger til markedsføringsformål. Dette kan omfatte behandling af personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Dette kan medføre, at vi har markeret din virksomhed som en potentiel kunde, der matcher målgruppen for Quinyx. Hvis du har en bestemt jobfunktion og kan betragtes som kontaktperson for din virksomhed, kan vi gemme dine kontaktoplysninger i en begrænset periode, der er yderligere beskrevet nedenfor i kapitel 5. Bemærk, at du altid har ret til at fravælge enhver markedsføring via e-mail. Hvis du har givet samtykke til en sådan behandling, for eksempel ved en begivenhed, der arrangeres af Quinyx eller en tredjepart, som vi samarbejder med, vil vi ikke behandle dine personlige oplysninger, hvis du har trukket dit samtykke tilbage eller valgt at fravælge vores behandling.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Samtykke, dvs. at vi behandler personoplysninger, da du har givet og ikke tilbagekaldt dit samtykke til dette og ikke valgt at fravælge vores behandling, og
 • Legitim interesse, dvs. vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester til dig tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv.

 

Informationssikkerhed

Vi behandler data med det formål at levere sikkerhed for vores tjeneste og systemer. Til at opdage eller forhindre forskellige former for ulovlig brug, der overtræder vores aftaler. Dataene bruges også til at forhindre misbrug af tjenesten og systemerne og til at afsløre svig, virusangreb etc.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Legitim interesse, dvs. at vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med de aftaler, som vi har indgået med vores kunder, samt beskyttelsen af vores tjeneste og systemer tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv.

 

Overholdelse af lovgivningen

Vi behandler personoplysninger for at overholde lovgivningen. Vi behandler dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, fx ved fakturering i henhold til svensk lovgivning (Bokföringslagen).

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Opfyldelse af juridisk forpligtelse, dvs. at vi behandler personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser.

 

Cookies og andre teknologier

For mere information se venligst vores Politik for cookies og andre teknologier.

 

Beskyttelse af vores juridiske interesser

Vi behandler dine personlige oplysninger for at forsvare, etablere eller udøve ethvert krav i tilfælde af en tvist om fx betaling.

 

Lovligt grundlag for behandling:

 • Legitim interesse, dvs. at vi behandler personoplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at beskytte vores juridiske interesser tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv.

4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opfyldelse af servicelevering

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, vil vi opbevare dine personoplysninger i hele kontraktperioden mellem os og din arbejdsgiver.

 

Kommunikation om vores service

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, vil vi opbevare dine personoplysninger i hele kontraktperioden mellem os og din arbejdsgiver.

 

Udvikling af vores service

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, vil vi opbevare dine personoplysninger i hele kontraktperioden mellem os og din arbejdsgiver samt 12 måneder derefter. Vi bruger kun anonymiserede og aggregerede data til serviceudvikling.

 

Markedsføring

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, vil vi opbevare dine personoplysninger i hele kontraktperioden mellem os og din arbejdsgiver. Dette er på betingelse af, at du ikke tidligere har gjort indsigelse mod direkte markedsføring.

 

Hvis du er en kontaktperson for en virksomhed, der er blevet markeret som en potentiel kunde, og du ikke har givet dit samtykke, opbevarer vi dine personlige oplysninger i højst 24 måneder. Dette er på betingelse af, at du ikke tidligere har gjort indsigelse mod direkte markedsføring.

 

Hvis du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål, når du fx deltager i en af vores events, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ikke har trukket dit samtykke tilbage eller gjort indsigelse mod direkte markedsføring.

 

Informationssikkerhed

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder, vil vi opbevare dine personoplysninger i hele kontraktperioden mellem os og din arbejdsgiver.

 

Overholdelse af lovgivningen

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning. I forbindelse med eksempelvis fakturering er vi forpligtede til at opbevare personoplysninger i syv år.

 

Cookies og andre teknologier

For mere information se venligst vores Politik for cookies og andre teknologier.

 

Beskyttelse af vores juridiske interesser

I tilfælde af en tvist behandler vi dine personoplysninger for at forsvare, etablere eller udøve ethvert krav.

 

Nogle data vil blive anonymiseret og anvendt til serviceudvikling. Når du vælger at fravælge enhver form for kommunikation fra os, vil dine personoplysninger blive slettet.

5. Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vi kan dele dine personoplysninger med:  virksomheder, der leverer teknik, lagertjenester, administrationsværktøjer, CRM-værktøjer, finansielle tjenester, myndigheder, der anmoder om personoplysninger, enhver tredjepart, som vi arrangerer en begivenhed eller konference sammen med (forudsat at du har givet samtykke til en sådan deling).

 

Alle modtagere, som vi deler personoplysninger med inden for EU, er virksomheder, som vi samarbejder med, og som vi har underskrevet en Databehandlingsaftale (DPA) med. Alle modtagere, som vi deler personoplysninger med uden for EU, er virksomheder, som vi samarbejder med, og som vi har underskrevet Databehandlingsaftaler med, og som overholder ordningen for værnet om privatlivets fred og andre sådanne rammer, der er godkendt af EU.

 

Personoplysningerne vil blive brugt til at opfylde serviceleveringen. Vi kan behandle personoplysninger og dele disse med modtagere globalt, som hjælper os med at levere vores service og drive vores virksomhed, når sådan deling er underlagt databehandlingsaftaler (DPA). Vi kan også dele aggregerede brugsstatistikker.

 

I en reorganisering eller salg af vores virksomhed eller aktiver kan dine data blive overført, forudsat at erhververen accepterer de forpligtelser, der er indgået i denne erklæring, og overholdelse af gældende lovgivning.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR og branchestandarder for at sikre, at alle de personoplysninger, vi behandler, er beskyttede mod uautoriseret adgang. Adgang til personoplysninger gives kun til dem, der har brug for det til at udføre deres opgaver.

 

Vi arbejder hele tiden på at beskytte vores kunders integritet. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter beskyttelse af personoplysninger, informationer, it-infrastruktur, interne og offentlige netværk samt kontorbygninger og tekniske faciliteter. Databehandlingen registreres og kontrolleres systematisk. Kryptering af udstyr og data sker med almindeligt anerkendte og sikre metoder.

 

Du kan her læse mere om vores informationssikkerhed i forbindelse med vores service. 

 

Quinyx har med virkning fra den 25. maj 2018 udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

7. Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger med jævne mellemrum og uden forudgående varsel til dig for at afspejle ændringer i vores praksisser for personlige oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne erklæring, vil vi underrette dig her, via e-mail eller en meddelelse på vores hjemmeside, før ændringen træder i kraft.

Dine rettigheder

1. Dine rettigheder med hensyn til behandling af dine personoplysninger

Under GDPR har du visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Disse er angivet nedenfor.

 

Quinyx er i sin egenskab af dataansvarlig forpligtet til at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at dine rettigheder tages i betragtning, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder, bedes du kontakte os på dataprivacy@quinyx.com. Du kan også kontakte vores DPO, som er udpeget pr. 25. maj 2018, på dpo@quinyx.com, hvis du oplever, at Quinyx ikke lever op til dine rettigheder.

 

Hos Quinyx vil vi træffe alle rimelige og mulige foranstaltninger for at underrette alle modtagere af dine personoplysninger som beskrevet i kapitel 5 ovenfor vedrørende enhver berigtigelse, sletning eller begrænsning, som vi har udført. På din anmodning vil vi også informere dig om, hvilke tredjeparter vi har delt dine personoplysninger med.

 

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om et resumé af vores datapost vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du har også ret til uden beregning at anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles. Vi kan dog opkræve et rimeligt administrationsgebyr for at give dig yderligere kopier af personoplysningerne. Hvis du foretager din anmodning om indsigtsret via elektroniske midler såsom e-mail, leverer vi informationerne i et almindeligt anvendt format.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at anmode om berigtigelse (rettelse) af dine personoplysninger

På din anmodning eller på dit initiativ berigtiger, anonymiserer, sletter eller fuldstændiggør vi personoplysninger, som du eller vi opdager er unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende. Du har også ret til at supplere personoplysningerne med yderligere data, hvis der mangler relevante oplysninger.

 

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har en acceptabel grund til at behandle dataene. På denne baggrund skal sletning foretages af os, hvis:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet,
 • du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, og der ikke er andet juridisk grundlag for behandlingen,
 • personoplysningerne ikke er blevet behandlet lovligt,
 • vi er forpligtede til at slette personoplysningerne på grund af en juridisk forpligtelse, eller
 • du er barn, og vi har indsamlet personoplysningerne i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester.

Der kan dog være krav i henhold til gældende lovgivning, eller andre vægtige grunde, som indebærer, at vi ikke er i stand til straks at slette dine personoplysninger.  I så fald ophører vi med at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end at overholde gældende lovgivning eller den relevante vægtige grund.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at begrænse behandlingen

Dette betyder, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, når:

 • du har anmodet om berigtigelse af dine personoplysninger i henhold til ovenstående afsnit "Du har ret til at anmode om berigtigelse (rettelse) af dine personoplysninger" i den periode, hvor vi kontrollerer nøjagtigheden af dataene,
 • behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker, at personoplysningerne slettes,
 • Quinyx i sin egenskab af registeransvarlig ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, hvortil de blev behandlet, men du kræver af os, at vi opbevarer oplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare retlige krav, eller
 • du har gjort indsigelse mod vores legitime interesse i behandlingen i overensstemmelse med nedenstående afsnit "Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen" i den periode, hvor vi afgør, om den legitime interesse tilsidesætter dine privatlivsrettigheder.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som er baseret på vores legitime interesse (Se kapitel 4 ovenfor). Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte med behandlingen, hvis vi har en vægtig legitim grund til behandlingen, som opvejer din interesse, dine rettigheder eller frihedsrettigheder, eller medmindre fortsat behandling er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retligt krav.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

2. Du har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden

Du har ret til at indgive klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til databeskyttelsesmyndigheden. Tilsynsmyndigheden for Quinyx er Datainspektionen, Sverige. (https://datainspektionen.se)

Hvis du oplever, at Quinyx og DPO’en ikke lever op til GDPR og de registreredes rettigheder, kan du læse mere om, hvordan du rapporterer til Datainspektionen. (https://datainspektionen.se)

Quinyx app

1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for, at Quinyx kan opfylde de tilsigtede formål som et system til styring af arbejdsstyrken, herunder:

 • HR-management
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Opgaveplanlægning og udførelse
 • Arbejdstidsrapportering
 • Kommunikation

 

Som standard er det muligt at gemme og behandle følgende personoplysninger i systemet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Socialsikringsnummer/CPR-nummer
 • Nærmeste pårørendes navn og kontaktinfo.
 • Organisatorisk tilhørsforhold, såsom hjemmeafdeling og omkostningscenter
 • Ansættelseskontrakt
 • Tilgængelighed
 • Arbejdsskift
 • Tidsstempler
 • Fravær
 • Qmail beskeder

 

Din arbejdsgiver er i sidste ende ansvarlig for, hvilke personoplysninger denne vælger at gemme og behandle i systemet. Din arbejdsgiver kan også vælge at tilføje tilpassede personlige datafelter for at gemme yderligere data, der er nødvendige for at forenkle dennes proces for administration af arbejdsstyrken.

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Quinyx behandler personoplysninger, således at din arbejdsgiver kan opfylde din ansættelseskontrakt ved at lade din leder og/eller kollegaer:

 • Kontakte dig
 • Kontakte din nærmeste pårørende i nødstilfælde
 • Planlægge din arbejdstid i henhold til din
  • Ansættelseskontrakt
  • Kollektiv overenskomst/fagforeningsaftale
  • Tilgængelighed
 • Sikre, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden
 • Sikre, at din arbejdstid indrapporteres korrekt
 • Betale din løn

3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre parter end din arbejdsgiver, og vi overholder branchens bedste praksis med hensyn til datasikkerhed for at varetage sikkerheden af dine personoplysninger.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger gemmes, så længe din arbejdsgiver vælger at beholde disse i systemet. Dette er typisk begrænset til din ansættelsesperiode, men din arbejdsgiver kan vælge at beholde nogle eller alle dine personoplysninger i systemet, efter dit ansættelsesforhold slutter for at overholde lokal lovgivning. Når dine personoplysninger er blevet fjernet fra systemet, kan nogle eller alle disse opbevares i sikkerhedskopier i en begrænset periode i overensstemmelse med de servicebetingelser, der er aftalt mellem os og din arbejdsgiver.

5. Hvordan kan jeg finde ud af, hvilke personlige oplysninger der gemmes om mig?

Henvend dig til din arbejdsgiver for at få et præcist overblik over, hvilke personlige oplysninger der er gemt om dig.

6. Hvordan kan jeg slette mine personoplysninger fra systemet?

Du skal henvende dig til din arbejdsgiver for at anmode om en fuldstændig sletning af dine personoplysninger fra systemet, da det kan være påkrævet at opbevare nogle eller alle data i en vis periode for at overholde lokal lovgivning.

7. Hvorfor kræver mobilappen lokaliseringstjenester?

Appen bruger en metode, der kaldes "geofencing", for at afgøre, om du befinder dig inden for det ønskede område på din arbejdsplads for at stemple ind og ud, og også for at give en push-besked, der minder dig om at stemple ind eller ud, når du når frem til eller forlader din arbejdsplads. Med geofencing fortæller en app operativsystemet, at det skal sende et signal, hvis og når telefonen er inden for X meter fra koordinaterne Y og Z. Det kræver, at placeringsdata altid er aktiveret. Geofencing har et par store fordele:

 • Det bruger betydeligt mindre batteristrøm end traditionel geolokalisering, da det kun anvender triangulering via mobiltårne, dvs. at der ikke er ekstra hardware aktiveret for at bestemme din position. Derfor forbruger Quinyx-positionering ikke strøm. Præcisionen øges dog, hvis du allerede har Wi-Fi aktiveret.
 • Det kræver ikke, at appen gemmer eller overfører placeringsdata til app-udbyderen. I stedet for at appen/telefonen leverer placeringsdata til Quinyx-servere, leverer Quinyx arbejdspladsens koordinater til telefonen, og telefonen fortæller appen, hvis den er inden for det påkrævede område for ind- og udstempling.

 

Vi gemmer ikke oplysninger om din placering eller dine bevægelser.

Cookies

1. Hvad er cookies?

Quinyx bruger cookies på www.quinyx.com. Ved at browse på webstedet accepterer du brugen af cookies.

 

Cookies er små stykker tekst, der sendes til din webbrowser af et websted, du besøger. En cookie-fil gemmes i din webbrowser og gør det muligt for et websted, en tjeneste eller en tredjepart at genkende dig og gøre dit næste besøg nemmere og mere nyttigt for dig.

 

Cookies kan være "permanente" eller "midlertidige/sessionsbaserede".

2. Hvordan Quinyx ​bruger cookies

Når du bruger og tilgår webstedet, kan vi placere en række cookies-filer i din webbrowser.

 

Vi bruger cookies til følgende formål:

 • til at aktivere visse funktioner på webstedet
 • til at levere analyser
 • til at gemme dine præferencer
 • til at aktivere reklamer, herunder adfærdsbaseret annoncering.

 

Vi bruger både sessionsbaserede og permanente cookies på www.quinyx.com.

3. Tredjepartscookies

Ud over vores egne cookies kan vi også bruge forskellige tredjepartscookies til at rapportere brugsstatistikker for webstedet og levere reklamer.

4. Hvilke valgmuligheder har du vedrørende cookies?

Hvis du gerne vil slette cookies eller instruere din webbrowser i at slette eller afvise cookies, kan du besøge hjælpesiderne i din webbrowser.

 

Bemærk dog, at hvis du sletter cookies eller nægter at acceptere dem, er du muligvis ikke i stand til at bruge alle de funktioner, vi tilbyder; du kan muligvis ikke gemme dine præferencer, og nogle af vores sider vises muligvis ikke korrekt.

5. Hvor kan du finde flere oplysninger om cookies?

Du kan få flere oplysninger om cookies på følgende tredjepartswebsteder:

Informationssikkerhed

Quinyx Informationssikkerhed

Databehandlingsaftale

Download vores databehandlingsaftale

Contact Information

Quinyx AB (556704-4580)

Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Contact the data controller at: dpo@quinyx.com

 

Data Protection Officer (“DPO”)

Quinyx has assigned a DPO in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) to secure that Quinyx processes personal data in a lawful and correct manner.

Contact the DPO at: dpo@quinyx.com