GDPR & privatlivsbeskyttelse

Quinyx har altid gjort informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger til en topprioritet. Vi overholder den nye generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der giver dig kontrol over dine personoplysninger.
068-law

Om GDPR

Hvad er GDPR?

GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse) er en ny EU-forordning, som erstatter EU's databeskyttelsesdirektiv (DPD) af 1995. Det er en lov om databeskyttelse og privatlivets fred for alle personer i Den Europæiske Union (EU). GDPR har primært til formål at give fysiske personer kontrollen over deres personoplysninger tilbage samt at forenkle de lovgivningsmæssige rammer. GDPR har status af en forordning, og ikke et direktiv, hvilket tvinger alle lande inden for EU til at implementere GDPR senest den 25. maj 2018.

 

Forordningen bygger på mange af kravene i 1995-direktivet om beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed, men indeholder nye bestemmelser, der skal styrke rettighederne for registrerede, de personer, hvis personoplysninger behandles, og den tilføjer strengere straffe for virksomheder og organisationer, der ikke overholder forordningen.

Læs mere

Quinyx har sit hovedforretningssted i Sverige, og vores ledende tilsynsmyndighed er Datainspektionen. (https://www.datainspektionen.se/)

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Privacy Statement

Click here to view our latest Privacy Statement.

Dine rettigheder

Dine rettigheder med hensyn til behandling af dine personoplysninger

Under GDPR har du visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Disse er angivet nedenfor.

 

Quinyx er i sin egenskab af dataansvarlig forpligtet til at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at dine rettigheder tages i betragtning, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder, bedes du kontakte os på dataprivacy@quinyx.com. Du kan også kontakte vores DPO, som er udpeget pr. 25. maj 2018, på dpo@quinyx.com, hvis du oplever, at Quinyx ikke lever op til dine rettigheder.

 

Hos Quinyx vil vi træffe alle rimelige og mulige foranstaltninger for at underrette alle modtagere af dine personoplysninger som beskrevet i kapitel 5 ovenfor vedrørende enhver berigtigelse, sletning eller begrænsning, som vi har udført. På din anmodning vil vi også informere dig om, hvilke tredjeparter vi har delt dine personoplysninger med.

 

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om et resumé af vores datapost vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du har også ret til uden beregning at anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles. Vi kan dog opkræve et rimeligt administrationsgebyr for at give dig yderligere kopier af personoplysningerne. Hvis du foretager din anmodning om indsigtsret via elektroniske midler såsom e-mail, leverer vi informationerne i et almindeligt anvendt format.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at anmode om berigtigelse (rettelse) af dine personoplysninger

På din anmodning eller på dit initiativ berigtiger, anonymiserer, sletter eller fuldstændiggør vi personoplysninger, som du eller vi opdager er unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende. Du har også ret til at supplere personoplysningerne med yderligere data, hvis der mangler relevante oplysninger.

 

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har en acceptabel grund til at behandle dataene. På denne baggrund skal sletning foretages af os, hvis:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet,
 • du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, og der ikke er andet juridisk grundlag for behandlingen,
 • personoplysningerne ikke er blevet behandlet lovligt,
 • vi er forpligtede til at slette personoplysningerne på grund af en juridisk forpligtelse, eller
 • du er barn, og vi har indsamlet personoplysningerne i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester.

Der kan dog være krav i henhold til gældende lovgivning, eller andre vægtige grunde, som indebærer, at vi ikke er i stand til straks at slette dine personoplysninger.  I så fald ophører vi med at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end at overholde gældende lovgivning eller den relevante vægtige grund.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at begrænse behandlingen

Dette betyder, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, når:

 • du har anmodet om berigtigelse af dine personoplysninger i henhold til ovenstående afsnit "Du har ret til at anmode om berigtigelse (rettelse) af dine personoplysninger" i den periode, hvor vi kontrollerer nøjagtigheden af dataene,
 • behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker, at personoplysningerne slettes,
 • Quinyx i sin egenskab af registeransvarlig ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, hvortil de blev behandlet, men du kræver af os, at vi opbevarer oplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare retlige krav, eller
 • du har gjort indsigelse mod vores legitime interesse i behandlingen i overensstemmelse med nedenstående afsnit "Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen" i den periode, hvor vi afgør, om den legitime interesse tilsidesætter dine privatlivsrettigheder.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som er baseret på vores legitime interesse (Se kapitel 4 ovenfor). Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte med behandlingen, hvis vi har en vægtig legitim grund til behandlingen, som opvejer din interesse, dine rettigheder eller frihedsrettigheder, eller medmindre fortsat behandling er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retligt krav.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

Du har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden

Du har ret til at indgive klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til databeskyttelsesmyndigheden. Tilsynsmyndigheden for Quinyx er Datainspektionen, Sverige. (https://datainspektionen.se)

Hvis du oplever, at Quinyx og DPO’en ikke lever op til GDPR og de registreredes rettigheder, kan du læse mere om, hvordan du rapporterer til Datainspektionen. (https://datainspektionen.se)

Quinyx applikation

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for, at Quinyx kan opfylde de tilsigtede formål som et system til styring af arbejdsstyrken, herunder:

 • HR-management
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Opgaveplanlægning og udførelse
 • Arbejdstidsrapportering
 • Kommunikation

 

Som standard er det muligt at gemme og behandle følgende personoplysninger i systemet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Socialsikringsnummer/CPR-nummer
 • Nærmeste pårørendes navn og kontaktinfo.
 • Organisatorisk tilhørsforhold, såsom hjemmeafdeling og omkostningscenter
 • Ansættelseskontrakt
 • Tilgængelighed
 • Arbejdsskift
 • Tidsstempler
 • Fravær
 • Qmail beskeder

 

Din arbejdsgiver er i sidste ende ansvarlig for, hvilke personoplysninger denne vælger at gemme og behandle i systemet. Din arbejdsgiver kan også vælge at tilføje tilpassede personlige datafelter for at gemme yderligere data, der er nødvendige for at forenkle dennes proces for administration af arbejdsstyrken.

Ud over ovennævnte persondata, som administreres af din arbejdsgiver, behandler Quinyx følgende yderligere persondata:

 • Din IP-adresse
 • Detaljer om din hardwarekonfiguration som operativsystem, browser og skærmopløsning
 • Detaljer om din brug af Quinyx, f.eks. hvilke funktioner du bruger, hvad du klikker på osv.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Quinyx behandler personoplysninger, således at din arbejdsgiver kan opfylde din ansættelseskontrakt ved at lade din leder og/eller kollegaer:

 • Kontakte dig
 • Kontakte din nærmeste pårørende i nødstilfælde
 • Planlægge din arbejdstid i henhold til din
  • Ansættelseskontrakt
  • Kollektiv overenskomst/fagforeningsaftale
  • Tilgængelighed
 • Sikre, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden
 • Sikre, at din arbejdstid indrapporteres korrekt
 • Betale din løn

Alle persondata - udover dem, der administreres af din arbejdsgiver - behandles, så Quinyx kan: 
 • Sikre applikationens sikkerhed ved at identificere og blokere for uautoriseret eller skadelig brug på følgende måder:
  • Proaktiv sikkerhedskontrol for at spore blacklistede netværk
  • Proaktive og reaktive DDoS-modforanstaltninger
  • Sikkerhedsfunktioner i applikationen som automatisk blokering og/eller begrænsninger
 • Ved at give sporbare og juridisk bindende beviser på misbrug eller skadelig og ulovlig aktivitet i systemet
 • Ved bedre at forstå hvordan du bruger Quinyx, så vi kan tilbyde mere nøjagtig og skræddersyet brugervejledning og kommunikation
 • Ved bedre at forstå hvordan forskellige typer brugere anvender Quinyx og de forskellige funktioner, så vi bedre kan beslutte, hvordan vi forbedrer dem i fremtiden

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler ikke dine persondata med andre parter end din arbejdsgiver og forudgodkendte databehandlere, og vi overholder branchens bedste praksis vedrørende datasikkerhed for at sørge for, at dine persondata er sikre.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger gemmes, så længe din arbejdsgiver vælger at beholde disse i systemet. Dette er typisk begrænset til din ansættelsesperiode, men din arbejdsgiver kan vælge at beholde nogle eller alle dine personoplysninger i systemet, efter dit ansættelsesforhold slutter for at overholde lokal lovgivning. Når dine personoplysninger er blevet fjernet fra systemet, kan nogle eller alle disse opbevares i sikkerhedskopier i en begrænset periode i overensstemmelse med de servicebetingelser, der er aftalt mellem os og din arbejdsgiver.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvilke personlige oplysninger der gemmes om mig?

Henvend dig til din arbejdsgiver for at få et præcist overblik over, hvilke personlige oplysninger der er gemt om dig.

Hvordan kan jeg slette mine personoplysninger fra systemet?

Du skal henvende dig til din arbejdsgiver for at anmode om en fuldstændig sletning af dine personoplysninger fra systemet, da det kan være påkrævet at opbevare nogle eller alle data i en vis periode for at overholde lokal lovgivning.

Hvorfor kræver mobilappen lokaliseringstjenester?

Cookies

Hvad er cookies?

Quinyx bruger cookies på www.quinyx.com. Ved at browse på webstedet accepterer du brugen af cookies.

 

Cookies er små stykker tekst, der sendes til din webbrowser af et websted, du besøger. En cookie-fil gemmes i din webbrowser og gør det muligt for et websted, en tjeneste eller en tredjepart at genkende dig og gøre dit næste besøg nemmere og mere nyttigt for dig.

 

Cookies kan være "permanente" eller "midlertidige/sessionsbaserede".

Hvordan Quinyx ​bruger cookies

Når du bruger og tilgår webstedet, kan vi placere en række cookies-filer i din webbrowser.

 

Vi bruger cookies til følgende formål:

 • til at aktivere visse funktioner på webstedet
 • til at levere analyser
 • til at gemme dine præferencer
 • til at aktivere reklamer, herunder adfærdsbaseret annoncering.

 

Vi bruger både sessionsbaserede og permanente cookies på www.quinyx.com.

Tredjepartscookies

Ud over vores egne cookies kan vi også bruge forskellige tredjepartscookies til at rapportere brugsstatistikker for webstedet og levere reklamer.

Hvilke valgmuligheder har du vedrørende cookies?

Hvis du gerne vil slette cookies eller instruere din webbrowser i at slette eller afvise cookies, kan du besøge hjælpesiderne i din webbrowser.

 

Bemærk dog, at hvis du sletter cookies eller nægter at acceptere dem, er du muligvis ikke i stand til at bruge alle de funktioner, vi tilbyder; du kan muligvis ikke gemme dine præferencer, og nogle af vores sider vises muligvis ikke korrekt.

Hvor kan du finde flere oplysninger om cookies?

Du kan få flere oplysninger om cookies på følgende tredjepartswebsteder:

Informationssikkerhed

Quinyx Informationssikkerhed

Databehandlingsaftale

Download vores databehandlingsaftale