Vuorotyöläisten arki 2021 -kyselytutkimustulokset – Suomi

Maailmassa on 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. 

Quinyx seuraa tarkkaan myös Suomessa vuorotyöläisten tilanteen muutosta muun muassa säädösten, kehittyvän teknologian ja maailmanlaajuisten haasteiden valossa. Teettämämme vuosittaisen Vuorotyöläisten arki -kyselytutkimuksen tulos on selvittää vuorotyöläisten arkea, sillä he todella ansaitsevat joustavan työelämän!

Kyselytutkimuksessa selvisivät tänä vuonna muun muassa seuraavat asiat:

  • Noin 50 % kyselyyn vastanneista kertoi huomanneensa työpaikallaan alimiehitystä, joka johtui kysynnän ennakoimattomuudesta tai työntekijöiden sairauspoissaoloista. Tämä johtaa stressaavampaan työympäristöön, aiheuttaa asiakkaille pidemmän jonotusajan sekä huonompaa asiakaspalvelua. Lisäksi se johtaa jopa korona-hygieniaohjeistusten rikkomiseen.

  • Lisäksi huolestuttavaa oli, että vastaajista noin 72 % koki, että työnantaja pitää työntekijää helposti vaihdettavana resurssina.

  • Tänäkin vuonna lähes 40 % työntekijöistä kertoi menneensä sairaana töihin. 


Vuorotyöläiseksi määritellään työntekijä, joka tekee työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensätyöllistäjä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät tai kaupan alan henkilöstö.