Vuorotyöläisten arki 2023 -tutkimus

Mitä pohjoismaalaiset vuorotyöläiset haluavat tulevaisuudessa?

Haastattelimme 4 100 vuorotyöläisiä Pohjoismaissa selvittääksemme heidän näkemyksiä työhön liittyvistä haasteista, toiveista ja tarpeista sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta.

Vuorotyöläiset haluavat etenemismahdollisuuksia. He kaipaavat parempaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä sovelluksia, jotka oikeasti vastaavat heidän tarpeitaan. 

Mitä tuloksia saimme Suomessa?

  • 49 % vuorotyöläisistä ei voi vaikuttaa tekemiinsä työmääriin
  • 55 % vuorotyöläisistä kokee, että työnantaja arvostaa heidän tekemäänsä työtä
  • Yksi kolmesta vuorotyöläisestä käyttää neljää tai useampaa sovellusta ja digitaalista työkalua työssään…mutta 80 % ei käytä työsovellusta vuorojen vaihtamiseen
Oletko valmis saamaan hyödyn irti tyytyväisemmästä, tuottavammasta ja motivoituneemmasta työvoimasta?