Uusi työaikalaki helposti haltuun!

Uusi työaikalaki on on astunut voimaan 1.1.2020 osana EU-tason lainsäädäntöä. Sen keskeisimmät muutokset liittyvät lain soveltamisalaan, työajan käsitteeseen, työajan enimmäismäärän seurantaan, joustotyöaikaan ja työaikapankkiin. Varsinkin asiantuntijatyön joustomahdollisuudet ovat lisääntyneet. Nykyaikaisella työvoimanhallintaratkaisulla lakipykälien noudattamista voidaan olennaisesti helpottaa ja niiden vaatimien työaikakirjausten tekemistä nopeuttaa.

Työajanseuranta on tärkeää, sillä sen avulla

  • noudatetaan lain määräämiä säännöksiä työajasta
  • voidaan seurata esimerkiksi työaikapankin kertymiä ja tarkastella lepoaikoja
  • voidaan laskea työehtosopimuksen määräämät lisät
  • optimoidaan työvoiman tarve niin, että oikeaan aikaan oikeassa paikassa on juuri oikea määrä työntekijöitä.

Nykypäivän työelämässä joustavuus on ensiarvoisen tärkeää, ja monet työnantajat myös houkuttelevat osaavaa työvoimaa työn joustavuudella. Erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla sen tarjoaminen on tehty vaivattomaksi. Uuden lain myötä työajan valvontaa tarkastellaan entistä tarkemmin, ja joustavan työvoimanhallintajärjestelmän avulla myös kaikki keskeiset asiakirjat pysyvät helposti yhdessä paikassa.

Mitä uuden lain muutokset tarkoittavat käytännössä? Mitä velvoitteita se tuo työnantajille? Miten voidaan varmistua siitä, että kaikki asiakirjat ovat ajan tasalla?

Lue uuden työaikalain merkittävimmät muutokset maksuttomasta oppaastamme ja ota uusi laki vaivattomasti haltuun!