State of the Deskless Workforce 2021 - Resultater fra Norge

2,7 milliarder arbeidere over hele verden er ansatte uten kontorplass. Det tilsvarer 80 prosent av den globale arbeidsstyrken. I forbindelse med denne rapporten spurte vi 158 ansatte uten kontorplass om deres ønsker, behov og utfordringer i hverdagen.


Dette er det vi fant ut:

  • 39 % av Norske ansatte uten kontorplass har gått på jobb, selv om de har vært syke

  • 54 % har gått glipp av sosiale arrangementer eller feriedager på grunn av arbeidsplanene sine

  • Hele 83 % har arbeidsgivere som kontakter dem direkte per SMS eller telefon i fritiden


Ansatte uten kontorplass kategoriseres ofte som time- eller skiftansatte. De er livsnerven i økonomien vår og ofte frontlinjearbeidere, og for dem var det ikke noe alternativ å jobbe trygt på hjemmekontor da den globale pandemien rammet oss i fjor.