2023 Gartner® Markedsguide for Workforce Management-applikasjoner

denne markedsguiden kan brukes av ledere for å identifisere passende leverandører av Workforce Management-applikasjoner. Få tilgang på:

  • Hvordan AI-drevet ferdighetsstyring er en økende mulighet innen workforce management (WFM). Dette kan transformere hvordan de ansatte vaktplanlegges ved å matche ferdigheter med skiftkravene. Imidlertid er det få leverandører som har en fullstendig AI-drevet ferdighetsstyring innen WFM.

  • Hvorfor mangel på skiftarbeidere og andre markedsfaktorer (f.eks. flaskehalser i supply chain og begrenset produkttilgjengelighet) har ført til investeringer i avanserte vakt- og personalplanleggings-funksjoner for å effektivt utplassere skiftarbeidere samtidig som de støtter fleksible arbeidstider.

  • Anbefalinger og antakelser rundt strategiske planlegging fra Gartner om WFM-investeringer


globalsite_gartner_logo-1-1

Ifølge denne rapporten: "Innen 2030 vil AI-drevet ferdighetsstyring være en kjernekapasitet i WFM og brukes daglig for å administrere hvordan timelønnede arbeidstakere utplasseres." Gartner Markedsguide for Workforce Management-applikasjoner

 

Gartner, Markedsguide for Workforce Management-applikasjoner, 16. august 2023, av Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, Josie Xing, David Bobo.

Gartner støtter ikke noen leverandør, produkt eller tjeneste som er avbildet i forskningspublikasjonene, og råder teknologibrukere til å ikke kun basere valgene sine på de leverandørene med de høyeste rangeringene eller andre betegnelser. Gartners forskningspublikasjoner består av meninger fra Gartners forskningsorganisasjon og bør ikke tolkes som faktapåstander. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til denne forskningen, inkludert eventuelle garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt hensikt.

GARTNER er et registrert varemerke og tjenestemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter reservert. 

Tilgang på Markedsguiden