Gartners markedsrapport om Workforce Management applikasjoner

Vi er veldig fornøyd med at Gartner har utpekt Quinyx som en av de fremste leverandørene i markedet for Workforce Management systemer.

  • Markedsoversikt og analyser
  • Hvordan Workforce Management kan hjelpe deg under COVID-19 pandemien
  • Råd og anbefalinger ved implementering av en Workforce Management løsning
  • Oversikt over representative leverandører

Last ned rapporten under.

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 26 August 2020, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra.

Gartner gir ikke tilslutning til noen leverandører, produkter eller tjenester som er beskrevet i dets forskningspublikasjoner og gir ingen anbefaling om at teknologibrukere kun bør velge leverandører med høyeste rangering eller andre betegnelser. Gartners forskningspublikasjoner består av Gartners forskningsorganisasjon sine vurderinger og skal ikke tolkes som faktauttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, med hensyn til denne forskningen, inkludert eventuelle garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. GARTNER er et registrert varemerke og tjenestemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt, og brukes her med tillatelse. Med forbehold om alle rettigheter.