Gartners markedsveiledning for bemanningssystemer 2019

Vi er glade for at Gartner har utpekt Quinyx som representativ leverandør i markedet for bemanningssystemer.

Ifølge Gartner kan den nyeste generasjonen WFM-systemer potensielt transformere, forøke og åpne opp markedet ved å gi WFM-systemer ny kapasitet, og Quinyx leverer uovertruffent det mest innovative og omfattende skybaserte tilbudet på markedet.

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, 21. august 2019. Gartner gir ikke tilslutning til noen leverandører, produkter eller tjenester som er beskrevet i dets forskningspublikasjoner og gir ingen anbefaling om at teknologibrukere kun bør velge leverandører med høyeste rangering eller andre betegnelser. Gartners forskningspublikasjoner består av Gartners forskningsorganisasjon sine vurderinger og skal ikke tolkes som faktauttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, med hensyn til denne forskningen, inkludert eventuelle garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. GARTNER er et registrert varemerke og tjenestemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt, og brukes her med tillatelse. Med forbehold om alle rettigheter.