GDPR & Personvern

Quinyx har alltid gitt topprioritet til informasjonssikkerhet og personvern. Vi følger EUs nye personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR), som gir deg kontroll over dine personopplysninger.

Om GDPR

1. Hva er GDPR?

EUs personvernforordning (General data Protection Regulation) er en ny EU-forordning som vil erstatte EUs databeskyttelsesdirektiv (Data Protection Directive, DPD) fra 1995. Det er en lov om databeskyttelse og personvern for alle personer i Den europeiske union (EU). Personvernforordningen tar primært sikte på å gi enkeltpersoner tilbake kontrollen over egne personopplysninger og å forenkle regelverket. Siden det er en forordning, ikke et direktiv, må alle land i EU iverksette GDPR innen 25. mai 2018.

 

Forordningen bygger på mange av kravene fra 1995-direktivet for personvern og datasikkerhet, men omfatter nye bestemmelser for å styrke rettighetene til datasubjektene, dvs. de personene som har personopplysninger som blir behandlet, og det gir strengere bøter til selskaper og organisasjoner som ikke følger forordningen.

2. Read more

Quinyx har sitt hovedkontor i Sverige, og den ledende svenske tilsynsmyndigheten er Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

 

Du kan lese mer om GDPR på EUs GDPR-portal (https://www.eugdpr.org/).

Personvernerklæring

1. Vår forpliktelse

Quinyx AB (“Quinyx”) har alltid gitt topprioritet til informasjonssikkerhet og personvern. Den 25. mai 2018 erstatter EUs personvernforordning (General data Protection Regulation (EU) 2016/679) ("GDPR")) EUs Data Protection Directive (DPD) fra 1995, som vesentlig forsterker beskyttelsen av personopplysningene til EU-borgere og øker Quinyx’ forpliktelser om lovlig innsamling og behandling av personopplysninger.

 

Vi bruker prinsippene for “innebygd personvern” ("Privacy by Design") og "personvern som standard" (“Privacy by Default”) og behandler bare akkurat nok data til å betjene våre kunder, besøkende på våre nettsider og enkeltpersoner som deltar i våre arrangementer, på best mulig måte. Vi behandler alle personopplysninger på lovlig, rettferdig og transparent måte. Alle våre ansatte får opplæring i hvordan de skal håndtere data for å følge EUs personvernforordning (GDPR) samt andre forordninger og relevante lover.

 

Denne personvernerklæringen beskriver Quinyx' informasjonspraksis, datainnsamling og brukspraksis med hensyn til personopplysninger, i samsvar med personvernforordningen og andre forordninger og relevante lover.

 

Denne personvernerklæringen beskriver Quinyx i rollen som datakontrollør av personopplysninger. Quinyx’ rolle som databehandler er regulert av Quinyx' databehandlingsavtale.

 

Når Quinyx er datakontrollør, bestemmer Quinyx formålet med og metoden for å behandle personopplysninger. Quinyx er ansvarlig for dataene som behandles.

 

Du kan når som helst velge å motta informasjon fra oss samt å velge å avstå fra å motta informasjon. Muligheten til å velge bort informasjon, finnes i alle elektroniske brev du mottar fra oss.

 

Denne personvernerklæringen gjelder kontaktpersoner i selskaper som er våre kunder, besøkende på våre nettsider, enkeltpersoner som deltar i våre arrangementer, enkeltpersoner som er i kontakt med oss av andre grunner, og personer som er kontaktpersoner i selskaper som vi har merket som potensielle kunder, det vil si for alle som har personopplysninger som vi er datakontrollør for.

2. Når behandler vi personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om våre kunder, spesielt utpekte kontaktpersoner hos våre kunder, for å kunne levere våre tjenester. Personopplysningene omfatter kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-postadresse.

 

Vi samler også inn personopplysninger når du ber om informasjon om Quinyx' tjenester, når du deltar i arrangementer eller registrerer deg for å motta nyhetsbrev, tekniske dokumenter og annet materiale. Vi samler inn personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, firmanavn, tittel, land og bransjetype.

 

Du kan besøke vårt nettsted uten å registrere deg eller aktivt sende personopplysninger til oss. Hvis du ikke registrerer deg, samler vi bare inn informasjon som din datamaskin eller andre enheter sender til oss i forbindelse med tilgangsforespørsler og via informasjonskapsler og andre teknologier som vi bruker for å analysere og forbedre din bruk av vårt nettsted.

 

Den typen personopplysninger vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier, er beskrevet i retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og andre teknologier.

 

I kapittel 3 kan du se hvordan vi bruker personopplysningene.

3. Hvorfor behandler vi personopplysninger og på hvilke rettslige grunnlag?

Nedenfor er de formålene som vi behandler personopplysninger for.

 

Oppfyllelse av vår tjenestelevering

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, behandler vi personopplysninger for å identifisere deg og for å håndtere og levere tjenesten i henhold til vår avtale. For eksempel behandler vi personopplysninger for å få sikker drift av tjenesten og for å kunne yte tilstrekkelig støtte og hendelseshåndtering. Vi behandler også personopplysninger for å håndtere fakturaer og betalinger.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen som vi har inngått med våre kunder, overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.

 

Kommunikasjon om våre tjenester

Vi behandler personopplysninger for å sende våre kunder informasjon om forstyrrelser i tjenesten vår. Vi behandler også personopplysninger når vi sender informasjon om for eksempel nye versjoner, endringer i funksjonaliteten i tjenesten vår eller når vi kommer med en ny funksjon.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen som vi har inngått med våre kunder og kommunikasjonen vi har med våre kunder og all informasjon som angår våre kuder, overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.
 • Samtykke, det vil si at vi behandler personopplysninger som du har gitt ditt samtykke til og ikke trukket ditt samtykke fra, eller ikke valgt å avvise vår behandling.

 

Utvikling av våre tjenester

Vi behandler personopplysninger for å videreutvikle våre tjenester og operasjoner. For dette formålet kan vi aggregere statistikk for analytiske behov. Alle personopplysninger anonymiseres.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalene som vi har inngått med våre kunder og å utvikle våre tjenester, overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.

 

Markedsføring

Quinyx behandler personopplysninger til markedsføringsformål. Dette kan innebære behandling av personopplysninger for direkte markedsføring. Dette kan bety at vi har flagget selskapet ditt som en potensiell kunde som passer inn i målgruppen til Quinyx. Hvis du har en bestemt jobbrolle og kan betraktes som kontaktperson for selskapet ditt, kan vi lagre kontaktinformasjonen din for en begrenset tidsperiode, som er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 5. Vær oppmerksom på at du alltid har rett til å velge bort markedsføring via e-post. Hvis du har samtykket til slik behandling, for eksempel på et arrangement i regi av Quinyx eller en tredjepart som vi samarbeider med, vil vi ikke behandle dine personopplysninger hvis du har trukket tilbake ditt samtykke eller valgt å avregistrere deg.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Samtykke, det vil si at vi behandler personopplysninger som du har gitt ditt samtykke til og ikke trukket ditt samtykke fra, eller ikke valgt å avvis vår behandling, og
 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å markedsføre våre produkter og tjenester til deg overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.

 

Informasjonssikkerhet

Vi behandler personopplysninger med det formål å sørge for sikkerhet for våre tjenester og systemer. For å oppdage eller forhindre ulike typer ulovlig bruk som er brudd på våre avtaler. Personopplysningene brukes også for å hindre misbruk av tjenester og systemer og for å oppdage svindel, virusangrep osv.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalene som vi har inngått med våre kunder og å sørge for sikkerheten til våre tjenester, overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.

 

Samsvar med loven

Vi behandler personopplysninger for å følge loven. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med våre rettslige forpliktelser etter gjeldende lov, f.eks. ved fakturering i henhold til svensk lov (bokføringsloven).

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Oppfyllelse av rettslige forpliktelser, det vil si at vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

 

Informasjonskapsler og andre teknologier

Du får mer informasjon ved å lese retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og andre teknologier.

 

Ivareta våre juridiske interesser

Vi behandler dine personopplysninger for å forsvare, fremsette eller hevde krav hvis det oppstår tvist om for eksempel betaling.

 

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Berettiget interesse, det vil si at vi behandler personopplysninger siden vi vurderer at vår interesse av å ivareta våre juridiske interesser overstyrer din interesse av å beskytte ditt privatliv.

4. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Oppfyllelse av tjenestelevering

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, vil vi beholde dine personopplysninger i hele avtaleperioden mellom oss og din arbeidsgiver.

 

Kommunikasjon om våre tjenester

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, vil vi beholde dine personopplysninger i hele avtaleperioden mellom oss og din arbeidsgiver.

 

Utvikling av våre tjenester

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, vil vi beholde dine personopplysninger i hele avtaleperioden mellom oss og din arbeidsgiver og 12 måneder deretter. Vi bruker bare anonymiserte og aggregerte data for utvikling av våre tjenester.

 

Markedsføring

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, vil vi beholde dine personopplysninger i hele avtaleperioden mellom oss og din arbeidsgiver. Dette er på betingelse av at du ikke tidligere har protestert mot direkte markedsføring.

 

Hvis du er kontaktperson for et selskap som er flagget som en potensiell kunde, og du ikke har gitt samtykke, vil vi ikke beholde dine personopplysninger lenger enn 24 måneder. Dette er på betingelse av at du ikke tidligere har protestert mot direkte markedsføring.

 

Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger i markedsføringsøyemed når du f.eks. har deltatt på et av våre arrangementer, beholder vi dine personopplysninger så lenge du ikke har trukket tilbake ditt samtykke eller protestert mot direkte markedsføring.

 

Informasjonssikkerhet

Hvis du er kontaktperson for en av våre kunder, vil vi beholde dine personopplysninger i hele avtaleperioden mellom oss og din arbeidsgiver.

 

Samsvar med loven

Vi beholder dine personopplysninger så lenge vi er pålagt det i henhold til gjeldende lov. Når det f.eks. gjelder fakturering, er vi pålagt å beholde personopplysninger i syv år.

 

Informasjonskapsler og andre teknologier

Du får mer informasjon ved å lese retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og andre teknologier.

 

Ivareta våre juridiske interesser

Hvis det oppstår tvist for eksempel om betaling, beholder vi dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å forsvare, fremsette eller hevde krav.

 

Noen data vil bli anonymisert og brukt til å utvikle våre tjenester. Når du velger å avvise alle typer kommunikasjon fra oss, vil dine personopplysninger bli slettet.

5. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi kan dele dine personopplysninger med: selskaper som leverer teknologi, lagring av tjenester, administrative verktøy, CRM-verktøy, finansielle tjenester, myndigheter som ber om personopplysninger, tredjeparter som vi arrangerer en event eller konferanse for (forutsatt at du har gitt samtykke til slik deling).

 

Alle mottakere som vi deler personopplysninger i EU med, er selskaper som vi samarbeider med og har inngått databehandlingsavtaler med (Data Processing Agreements, DPA). Alle mottakere som vi deler personopplysninger med utenfor EU, er selskaper som vi samarbeider med og har inngått databehandlingsavtaler med, og som følger Privacy Shield Framework (amerikansk rammeverk) eller andre slike rammeverk som er godkjent av EU.

 

Personopplysningene vil bli brukt for å oppfylle vår levering av tjenester. Vi kan behandle personopplysninger og dele dem med mottakere globalt som kan hjelpe oss med å utføre våre tjenester og drive vår virksomhet, avhengig av databehandlingsavtaler (DPA). Vi kan også dele aggregert bruksstatistikk.

 

I en omorganisering eller et salg av vårt selskap eller våre aktiva kan dine personopplysninger bli overført, hvis erververen godtar de forpliktelsene som er omtalt i denne erklæringen og følger gjeldende lov.

6. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i samsvar med GDPR og bransjestandarder for å sikre at alle personopplysninger vi behandler, er beskyttet mot uautorisert tilgang. Tilgang til personopplysninger gis bare til dem som trenger dem for å oppfylle sine plikter.

 

Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte våre kunders integritet. Våre sikkerhetstiltak omfatter beskyttelse av personopplysninger, informasjon, IT-infrastruktur, interne og offentlige nettverk, samt kontorbygg og tekniske fasiliteter. Behandling av data logges og kontrolleres systematisk. Kryptering av utstyr og data skjer med allment anerkjente og sikre metoder.

 

Du kan lese mer om vår informasjonssikkerhet når det gjelder våre tjenester.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen periodisk og uten forutgående varsel til deg for å gjenspeile endringene i vår praksis når det gjelder personopplysninger. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne erklæringen, vil vi varsle deg her, via e-post, eller ved hjelp av en melding på vår hjemmeside før endringen trer i kraft.

Dine rettigheter

1. Dine rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger

I henhold til GDPR har du visse rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger. Disse er oppført nedenfor.

 

Quinyx er i sin rolle som datakontrollør ansvarlig for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lov og at dine rettigheter blir ivaretatt når vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil bruke dine rettigheter, kan du kontakte oss på dataprivacy@quinyx.com. Du kan også kontakte vår datasikkerhetsleder, som vil bli oppnevnt den 25. mai, på dpo@quinyx.com hvis du opplever at Quinyx ikke lever opp til dine rettigheter.

 

I Quinyx vil vi iverksette alle rimelige og mulige tiltak for å varsle eventuelle mottakere av dine personopplysninger som beskrevet i kapittel 5 over om retting, sletting eller begrensninger utført av oss. På forespørsel fra deg vil vi også informere deg om hvilke tredjeparter vi har delt dine personopplysninger med.

 

Du har rett til å be om tilgang til personopplysninger

Du har rett til å be om en oversikt fra vårt dataarkiv om vår bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til å be om en gratis kopi av personopplysningene som behandles. Vi kan imidlertid belaste deg for et rimelig administrativt gebyr for å gi deg flere kopier av personopplysningene dine. Hvis forespørselen din om tilgang skjer via elektroniske medier, for eksempel e-post, vil vi gi deg den informasjonen i et vanlig brukt elektronisk format.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har rett til å be om retting av dine personopplysninger

På forespørsel fra deg, eller på vårt eget initiativ, vil vi rette, anonymisere, slette eller supplere personopplysninger som du eller vi oppdager er unøyaktige, ufullstendige eller misvisende. Du har også rett til å supplere personopplysningene med flere opplysninger hvis relevant informasjon mangler.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger

Du har rett til å be om at vi skal slette dine personopplysninger hvis vi ikke lenger har en akseptabel grunn til å behandle opplysningene. Hvis dette er riktig, skal sletting gjøres av oss hvis:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for,
 • du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse, og det ikke er noen overstyrende berettiget grunn til behandling,
 • personopplysningene ikke er lovlig behandlet,
 • vi er pålagt å slette personopplysningene på grunn av en rettslig forpliktelse, eller
 • du er et barn og vi har samlet inn personopplysninger i forhold til tilbud om tjenester fra Informasjonssamfunn.

Det kan imidlertid være krav etter gjeldende lov, eller andre tungtveiende grunner, noe som innebærer at vi ikke umiddelbart kan slette dine personopplysninger.  I slike tilfeller vil vi slutte å bruke dine personopplysninger av alle andre grunner enn å følge gjeldende lov eller av den aktuelle tungtveiende grunnen.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har rett til å begrense behandlingen

Dette betyr at vi midlertidig begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen når:

 • du har bedt om retting av dine personopplysninger i samsvar med det ovenstående avsnittet "Du har rett til å be om retting av dine personopplysninger" i den perioden vi verifiserer nøyaktigheten av opplysningene,
 • behandlingen er ulovlig, og du ikke vil at personopplysningene skal slettes,
 • Quinyx, i sin egenskap av å være datakontroller, ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet de ble behandlet for, men du krever at vi skal beholde opplysningene for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav, eller
 • du har protestert mot vår berettigede interesse for behandlingen i henhold til  det nedenstående avsnittet “Du har rett til å protestere mot behandlingen” i den perioden vi undersøker om den berettigede interessen overstyrer dine personvernrettigheter.

 

Kontakt: dataprivacy@quinyx.com

 

Du har rett til å protestere mot behandlingen

Du har rett til å protestere mot slik behandling av dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse (se kapittel 4 over). Hvis du protesterer mot slik behandling, vil vi bare fortsette med behandlingen hvis vi har en tvingende berettiget grunn til behandling som oppveier din interesse, dine rettigheter eller din frihet, eller med mindre fortsatt behandling er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

2. Du har rett til å klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Tilsynsmyndigheten for Quinyx er Datainspektionen, Sverige (https://datainspektionen.se).

 

Hvis du opplever at Quinyx og DPO ikke overholder GDPR og rettighetene til datasubjektet, kan du lese mer om hvordan du kan rapportere dette til Datainspektionen (https://datainspektionen.se).

Quinyx’ app

1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for at Quinyx skal oppfylle sine tiltenkte formål som et administrasjonssystem for arbeidsstokker, noe som omfatter:

 • Administrasjon av menneskelige ressurser
 • Planlegging av arbeidstid
 • Planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver
 • Rapportering av arbeidstid
 • Kommunikasjon

 

Som standard er det mulig å lagre og behandle følgende personopplysninger i systemet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Trygdenummer/personummer (i Sverige)
 • Navn og kontaktinfo for pårørende
 • Organisasjonstilhørighet, for eksempel hjemmeavdeling og kostnadssenter
 • Arbeidsavtale
 • Tilgjengelighet
 • Arbeidsskift
 • Stemplingstider
 • Fravær
 • Qmail-meldinger

 

Din arbeidsgiver er i siste instans ansvarlig for hvilke personopplysninger han velger å lagre og behandle i systemet. Din arbeidsgiver kan også velge å legge til tilpassede personlige datafelt for å lagre andre data som er nødvendige for å administrere arbeidsstokken.

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Quinyx behandler personopplysninger slik at din arbeidsgiver kan oppfylle arbeidsavtalen din ved å la din leder og/eller dine kolleger:

 • Kontakte deg
 • Kontakte din nærmeste pårørende i nødstilfeller
 • Planlegge arbeidstiden i henhold til din
  • Arbeidsavtale
  • Kollektiv-/fagforeringsmedlemskap
  • Tilgjengelighet
 • Kontrollere at arbeidsoppgavene er riktig utført og i tide
 • Kontrollere at arbeidstiden rapporteres riktig
 • Betale lønnen din

3. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre parter enn arbeidsgiveren din, og vi følger beste praksis i bransjen vedrørende datasikkerhet for å sikre at dine personopplysninger er trygge.

4. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres så lenge din arbeidsgiver velger å beholde dem i systemet. Vanligvis er dette begrenset til ansettelsestiden, men din arbeidsgiver kan velge å beholde noen eller alle dine personopplysninger i systemet etter at arbeidsforholdet opphører for å følge lokale lover. Etter at dine personopplysninger er fjernet fra systemet, kan noen av dem eller alle oppbevares på sikkerhetskopier i en begrenset periode i samsvar med servicevilkårene som er avtalt mellom oss og din arbeidsgiver.

5. Hvordan kan jeg finne ut hvilke personopplysninger som er lagret om meg?

Ta kontakt med din arbeidsgiver for å få en nøyaktig oversikt over hvilke personopplysninger som er lagret om deg.

6. Hvordan kan jeg slette mine personopplysninger fra systemet?

Du må kontakte din arbeidsgiver for å be om full sletting av dine personopplysninger fra systemet, ettersom noen eller alle opplysningene kan være nødvendige å oppbevare i en viss periode for å følge lokale lover.

7. Hvorfor krever mobilappen stedstjenester?

Appen bruker en metode som kalles "geofencing" (“geogjerde”) for å avgjøre om du er innenfor den nødvendige rekkevidden fra arbeidsplassen for å stemple inn og ut, og også for å gi en push-melding for å minne deg på å stemple inn eller ut når du ankommer eller forlater arbeidsplassen. Med geofencing ber en app operativsystemet å sende det et signal hvis og når telefonen er innen X meter fra koordinatene Y og Z. Det krever at stedsdata blir aktivert til enhver tid. Geofencing har noen store fordeler:

 • Funksjonen bruker betydelig mindre batteristrøm enn tradisjonell geolokasjon fordi den bare benytter celletårntriangulering, dvs. ingen ekstra maskinvare aktiveres for å bestemme din posisjonen. Derfor bruker ikke Quinyx-posisjonering strøm. Imidlertid økes nøyaktigheten hvis du allerede har aktivert Wi-Fi.
 • Den krever ikke at appen skal lagre eller overføre posisjonsdata til leverandøren av appen. I stedet for at appen/telefonen leverer posisjonsdata til Quinyx’ servere, gir Quinyx arbeidsplassens koordinater til telefonen, og telefonen forteller appen om den er innen rekkevidde for å stemple inn og ut.

Vi lagrer ikke informasjon om hvor du befinner deg, eller om dine bevegelser.

Cookies

1. Hva er cookies?

Quinyx bruker informasjonskapsler på www.quinyx.com. Ved å surfe på nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes av nettleseren din fra et nettsted du besøker. En informasjonskapselfil lagres i nettleseren din og gjør at et nettsted, en tjeneste eller en tredjepart kan gjenkjenne deg og gjøre ditt neste besøk enklere og nyttigere for deg.

 

Informasjonskapslene kan være "faste informasjonskapsler" eller "øktkapsler".

2. Hvordan Quinyx ​bruker informasjonskapsler

Når du bruker og får tilgang til nettstedet, kan vi plassere en rekke informasjonskapsler i nettleseren din.

 

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • for å aktivere visse funksjoner på nettstedet
 • for å levere analyse
 • for å lagre dine preferanser
 • for å aktivere annonser, inkludert atferdsannonsering.

 

Vi bruker både øktkapsler og faste kapsler på www.quinyx.com.

3. Tredjeparts informasjonskapsler

I tillegg til våre egne informasjonskapsler kan vi også bruke ulike tredjeparters informasjonskapsler for å rapportere bruksstatistikk på nettstedet og levere annonser.

4. Hva er dine valg angående informasjonskapsler

Hvis du vil slette informasjonskapsler eller instruere nettleseren din om å slette eller avvise informasjonskapsler, kan du gå til nettleserens hjelpesider.

 

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du sletter informasjonskapsler eller avviser å godta dem, er det ikke sikkert at du kan bruke alle funksjonene vi tilbyr, og du vil kanskje ikke kunne lagre preferansene dine, og noen av sidene våre kan kanskje ikke vises på riktig måte.

5. Hvor kan du få vite mer om informasjonskapsler?

Du kan lese mer om informasjonskapsler og følgende tredjepartsnettsteder på:

Informasjonssikkerhet

Quinyx Informasjonssikkerhet

Databehandlingsavtale

Last ned Quinyx Databehandlingsavtale

Contact Information

Quinyx AB (556704-4580)

Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Contact the data controller at: dpo@quinyx.com

 

Data Protection Officer (“DPO”)

Quinyx has assigned a DPO in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) to secure that Quinyx processes personal data in a lawful and correct manner.

Contact the DPO at: dpo@quinyx.com