US/Global

Quinyx Priser

 
Uansett størrelse på din virksomhet kan Quinyx hjelpe deg med å optimalisere driften, og engasjere dine ansatte. Se våre ulike priser og produktpakker og finn hvilken som passer dine behov best.
Launch
Grow
Accelerate
Boost

Launch

Lag bedre vaktplaner og engasjer dine ansatte

Grow

Effektiviser tidrapportering og godkjenningsflyt

Accelerate

Optimaliser med AI-prognoser og autobemanning

Boost

Kom i forkant med AI-basert strategisk bemanningsplanlegging
Vaktplanlegging
Ansattportal
Vaktplanlegging
Oppgaveplanlegging
Fraværshåndtering
Vaktplanlegging
Ansattportal
Vaktplanlegging
Oppgaveplanlegging
Fraværshåndtering
Vaktplanlegging
Ansattportal
Vaktplanlegging
Oppgaveplanlegging
Fraværshåndtering
Vaktplanlegging
Ansattportal
Vaktplanlegging
Oppgaveplanlegging
Fraværshåndtering
Vaktplanlegging
Ansattportal
Vaktplanlegging
Oppgaveplanlegging
Fraværshåndtering
Engasjement
Mobil app
Anerkjennelse av ansatte
Medarbeiderundersøkelse
Qmail/nyheter
Engasjement
Mobil app
Anerkjennelse av ansatte
Medarbeiderundersøkelse
Qmail/nyheter
Engasjement
Mobil app
Anerkjennelse av ansatte
Medarbeiderundersøkelse
Qmail/nyheter
Engasjement
Mobil app
Anerkjennelse av ansatte
Medarbeiderundersøkelse
Qmail/nyheter
Engasjement
Mobil app
Anerkjennelse av ansatte
Medarbeiderundersøkelse
Qmail/nyheter
Rapportering og analyse
Planlegging og rapportering
Datavisualisering
Analyse
Rapportering og analyse
Planlegging og rapportering
Datavisualisering
Analyse
Rapportering og analyse
Planlegging og rapportering
Datavisualisering
Analyse
Rapportering og analyse
Planlegging og rapportering
Datavisualisering
Analyse
Rapportering og analyse
Planlegging og rapportering
Datavisualisering
Analyse
Timeregistrering
Timeliste
Compliance
Inn-/ut -stempling
Eksport av lønnsfil
Geo stempling
Timeregistrering
Timeliste
Compliance
Inn-/ut -stempling
Eksport av lønnsfil
Geo stempling
Timeregistrering
Timeliste
Compliance
Inn-/ut -stempling
Eksport av lønnsfil
Geo stempling
Timeregistrering
Timeliste
Compliance
Inn-/ut -stempling
Eksport av lønnsfil
Geo stempling
Timeregistrering
Timeliste
Compliance
Inn-/ut -stempling
Eksport av lønnsfil
Geo stempling
Behovsanalyse
Arbeidsstandarder
Lokal prognostisering
Event og vær oppfølging
Behovsanalyse
Arbeidsstandarder
Lokal prognostisering
Event og vær oppfølging
Behovsanalyse
Arbeidsstandarder
Lokal prognostisering
Event og vær oppfølging
Behovsanalyse
Arbeidsstandarder
Lokal prognostisering
Event og vær oppfølging
Behovsanalyse
Arbeidsstandarder
Lokal prognostisering
Event og vær oppfølging
Personalplanlegging
Automatisk vaktplanlegging
Automatisk bemanning
Compliance sjekk
Pauseplanlegging
Personalplanlegging
Automatisk vaktplanlegging
Automatisk bemanning
Compliance sjekk
Pauseplanlegging
Personalplanlegging
Automatisk vaktplanlegging
Automatisk bemanning
Compliance sjekk
Pauseplanlegging
Personalplanlegging
Automatisk vaktplanlegging
Automatisk bemanning
Compliance sjekk
Pauseplanlegging
Personalplanlegging
Automatisk vaktplanlegging
Automatisk bemanning
Compliance sjekk
Pauseplanlegging
Strategisk planlegging
Rekruttering
Ressursplanlegging
Behovsplanlegging
Strategisk planlegging
Rekruttering
Ressursplanlegging
Behovsplanlegging
Strategisk planlegging
Rekruttering
Ressursplanlegging
Behovsplanlegging
Strategisk planlegging
Rekruttering
Ressursplanlegging
Behovsplanlegging
Strategisk planlegging
Rekruttering
Ressursplanlegging
Behovsplanlegging

The #1 Workforce Management software loved by customers of all sizes

APPLE_STORE
CAPTERRA_
GOOGLE_PLAY
G2_annie-1

Tilpasset plan for suksess

Realiser gevinster raskere ved hjelp av våre eksperter. I Quinyx er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder, og sammen med kunden tilpasser vi en forvaltningsplan som matcher ditt behov for support og oppfølging etter implementeringsprosjektet. 

Se forvaltningsplaner >

Ønsker du å endre forvaltningsplan? Kontakt oss på csm@quinyx.com.

Hva sier våre kunder

Etter at Elkjøp implementerte Quinyx som Workforce Management system, har de spart 11 000 timer på administrasjon blant sine butikksjefer. Dette tilsvarer 50 timer redusert administrasjon per butikk per år.

Les mer >