Quinyx undersøkelse: Retail State of the Frontline Workforce 2023

I årets undersøkelse av "Retail State of the Frontline Workforce 2023”  har vi spurt 494 nordmenn som jobber innen detaljhandel om deres fremtid og hva som driver dem. 

Vi fant blant annet ut at i tillegg til høyere lønn, viser vår undersøkelse at forbedret kommunikasjon med ledere og mer anerkjennelse for jobben de utfører ville føre til økt engasjement. Dessuten viser undersøkelsen at mangel på fleksibilitet i vaktplanen er en av de fremste årsakene til jobbrelatert stress. Videre mener 55% at større muligheter for karriereutvikling internt ville få dem til å bli værende i jobben.

Ønsker du å lære mer om skiftarbeideres behov og hvordan du kan få engasjerte medarbeidere? 

Last ned rapporten (gratis) her.