2023 Gartner® Market Guide for Workforce Management Applications

Gartners "2023 Gartner Market Guide for Workforce Management Applications" kan användas av ledare för att identifiera passande leverantörer av Workforce Management-applikationer. I rapporten kan du läsa om:

  • Leverera en förbättrad medarbetarupplevelse till personalen som jobbar på schema, genom att omkonfigurera befintliga WFM-lösningar för att införa en mer flexibel schemaläggning.
  • Varför brist på personal och andra marknadskrafter (t.ex. avbrott i leveranskedjan och begränsad produkttillgänglighet) har lett till investeringar i avancerade schemaläggnings- och planeringsfunktioner för att kunna distribuera arbetskraften på ett mer effektivt sätt och samtidigt stödja flexibla arbetsmönster.
  • Rekommendationer från Gartner om WFM-investeringar.

globalsite_gartner_logo-1-1

Enligt denna rapport: "By 2025, 80% of large enterprises with hourly workers will have invested in WFM to support the employee experience and/or digital workplace initiatives." Gartner Market Guide for Workforce Management Applications

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 16 August 2023, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, Josie Xing, David Bobo.

Gartner stöder inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Få tillgång till guiden