2022 Gartner® Market Guide for Workforce Management Applications

Gartners “2022 Market Guide for Workforce Management Applications” är ett måste för alla strategiska ledare som vill få:

  • En klar överblick och analys av marknaden 
  • Rekommendationer & nyckelresultat från Gartner
  • Värdefull information om vilka WFM verktyg som är bäst lämpade för deras verksamhet

"Application leaders supporting human capital management (HCM) technology transformation must deliver an improved employee experience to the hourly workforce by reconfiguring existing WFM solutions to incorporate more flexible workforce scheduling."  
- Gartner Market Guide for Workforce Management Applications

 gartner-logo

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 28 July 2022, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra 

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Gartner och Magic Quadrant är registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.