2021 Gartner® Market Guide for Workforce Management Applications

Vi är mycket stolta över att kunna dela Gartners “2021 Market Guide for Workforce Management Applications” med dig, som innehåller allt du behöver att veta när det gäller strategier och beslut kring workforce management.

Guiden innehåller:

  • En överblick och analys av marknaden
  • Rekommendationer för hur du smidigt kan implementera en Workforce Management lösning i din organisation
  • En översikt av WFM-leverantörer 
  • Hur WFM verktyg stöttar verksamheter med många timanställda
  • Hur automatiska beslut kan användas inom schemaläggning

" By 2025, 45% of large enterprises with hourly-paid workers and variable demand for labor will use automation to drive workforce scheduling decisions."  Gartner Market Guide for Workforce Management Applications

 gartner-logo

Få tillgång till din kostnadsfria kopia av guiden

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 28 July 2021, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra 

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Gartner och Magic Quadrant är registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.