Ladda ner Gartners ”Market Guide for Workforce Management Applications” 

Vi är mycket stolta över att Gartner har identifierat Quinyx som en framstående leverantör på marknaden för “Workforce Management Applications”.

  • En överblick och analys av marknaden
  • Hur en Workforce Management lösning kan hjälpa dig under pandemin
  • Rekommendationer för hur du smidigt kan implementera en Workforce Management lösning i din organisation
  • En översikt av leverantörer

LÄS RAPPORTEN FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 26 August 2020, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.