Ladda ner Gartners ”Market Guide for Workforce Management Applications” 

Vi är mycket stolta över att Gartner har identifierat Quinyx som en framstående leverantör på marknaden för “Workforce Management Applications”.

Varje år producerar Gartner en marknadsrapport över de största leverantörerna på marknaden inom schemaläggning, tidrapportering, personalplanering, bemanningsplanering mm. Enligt Gartner är efterfrågan fortsatt hög för WFM-applikationer, och deras klienters efterfrågan har ökat med 27,7% jämfört med föregående år (januari till juni). Denna ökning ses delvis på grund av covid-19-pandemin. ”På Quinyx tror vi genuint att organisationer behöver fortsätta investera, nu mer än någonsin, i rätt WFM-system för att kunna stärka sin konkurrenskraft”.

LÄS RAPPORTEN FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, 26 August 2020, By Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.