“År 2023 kommer minst 95 % av försäljningen av nya WFM-system att gälla molnbaserade system.

- Gartner

Quinyx, som står för en molnbaserad lösning, anser sig redan vara där.

Gartners marknadsguide ”Market Guide for Workforce Management Applications” för 2018

Vi är mycket glada över att Gartner har nämnt Quinyx som en representativ leverantör på marknaden för Workforce Management-system.

Enligt Gartner har den senaste generationen av WFM-system potential att omvandla, förbättra och i grunden förändra marknaden genom att införa nya funktioner och möjligheter för WFM-system. Quinyx ligger i utvecklingens framkant med det mest innovativa och heltäckande molnbaserade erbjudandet på marknaden.

Läs rapporten för att få reda på mer

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, den 23 augusti 2018. Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.