Ladda ner Gartners ”Market Guide for Workforce Management Applications” 

Vi är mycket glada över att Gartner har lyft fram Quinyx som en av de utvalda aktörerna på marknaden för workforce management-system.market.

Enligt Gartner har den senaste generationens WFM-lösningar med dess nya funktioner och möjligheter potential att omvandla, förbättra och förändra hela marknaden. Quinyx lyfts fram som en av de mest innovativa och omfattande molnbaserade WFM-lösningarna som idag erbjuds på marknaden.

LÄS RAPPORTEN FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

Gartner, Market Guide for Workforce Management Applications, Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, den 21 augusti 2019. Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som skildras i företagets forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och uppfattningar och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från sig alla typer av garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, vilket innefattar garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.