GDPR & Sekretess

Quinyx har alltid haft informationssäkerhet och integritet som högsta prioritet. Vi följer den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som ger dig kontroll över dina personuppgifter.

Om GDPR

1. Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation, den allmänna dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 (DPD). Det är en lag avseende dataskydd och sekretess för alla personer inom Europeiska unionen (EU). GDPR syftar i första hand till att låta individer ha kontroll över sina personuppgifter och att förenkla lagstiftningen. Eftersom det är en förordning och inte ett direktiv måste alla länder inom EU implementera GDPR senast den 25 maj 2018.

 

Förordningen bygger på många av kraven från direktivet från 1995 avseende datasekretess och säkerhet, men innehåller nya bestämmelser för att stärka de registrerades (de personer vars personuppgifter behandlas) rättigheter, och förordar strängare påföljder för företag och organisationer som inte följer förordningen.

2. Läs mer

Quinyx har sitt huvudsäte i Sverige och vår ledande tillsynsmyndighet är Datainspektionen. (https://www.datainspektionen.se/)

 

Du kan läsa mer om GDPR på EU:s GDPR-portal. (https://www.eugdpr.org/)

Integritetspolicy

1. Vårt åtagande

Quinyx AB ( “Quinyx”) har alltid haft informationssäkerhet och integritet som högsta prioritet. Den 25 maj 2018 ersätter den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”) EU:s dataskyddsdirektiv (DPD) från 1995. Den nya förordningen förbättrar avsevärt skyddet av EU-medborgarnas personuppgifter och ökar Quinyx skyldigheter avseende lagenlig insamling och behandling av personuppgifter.

 

Vi tillämpar principerna “inbyggt dataskydd” och “dataskydd som standard” och hanterar endast de data som krävs för att för att ge våra kunder, besökare på vår hemsida och individer som deltar i våra evenemang bästa möjliga service. Vi behandlar alla personuppgifter lagenligt, hederligt och transparent. Alla våra medarbetare får utbildning i hur man hanterar data för att följa GDPR samt andra bestämmelser och tillämpliga lagar.

 

Denna integritetspolicy beskriver Quinyx informationsrutiner, datainsamling och användningspraxis avseende personuppgifter, i enlighet med GDPR och andra bestämmelser och tillämpliga lagar.

 

Denna integritetspolicy beskriver Quinyx i rollen som personuppgiftsansvarig. Quinyx roll som registeransvarig regleras av Quinyx databehandlingsavtal.

 

När Quinyx är personuppgiftsansvarig avgör Quinyx ändamålen med och metoderna för behandling av personuppgifter. Quinyx ansvarar för de uppgifter som behandlas.

 

Du kan när som helst välja att få eller inte få information från oss. Möjligheten att välja bort detta kommer att finnas i varje meddelande du får från oss.

 

Denna integritetspolicy gäller kontaktpersoner på företag som är våra kunder, besökare på vår webbplats, personer som deltar i våra evenemang, personer som har kontakt med oss av någon annan anledning och personer som är kontaktpersoner på företag som vi har flaggat som potentiella kunder, d.v.s. alla vars personuppgifter vi är registeransvariga för.

2. När behandlar vi personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om våra kunder, i synnerhet utsedda kontaktpersoner hos våra kunder, för att kunna leverera våra tjänster. Personuppgifterna inkluderar kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Vi samlar också in personuppgifter när du begär information om Quinyx tjänster, när du deltar i evenemang eller registrerar dig för att få nyhetsbrev, vitböcker och annat material. Vi samlar in personuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, befattning, land och bransch.

 

Du kan besöka vår webbplats utan att registrera dig eller skicka några personuppgifter till oss. Om du inte registrerar dig samlar vi endast in information som din dator eller andra enheter skickar till oss i samband med åtkomstförfrågningar samt via cookies och andra tekniker som vi använder för att analysera och förbättra din användning av vår webbplats.

 

Den typ av personuppgifter som vi samlar in med hjälp av cookies och andra tekniker beskrivs i vår policy för cookies och andra tekniker.

 

I avsnitt 3 kan du läsa om hur vi använder personuppgifterna.

3. Varför behandlar vi personuppgifter och vilka rättsliga grunder bygger behandlingen på?

Nedan anger vi de syften som vi behandlar personuppgifter för.

 

Leverera tjänster

Om du är kontaktperson för en av våra kunder behandlar vi personuppgifter för att identifiera dig och för att hantera och leverera tjänsten enligt vårt avtal. Vi behandlar till exempel personuppgifter för att säkerställa en säker drift av tjänsten och för att kunna tillhandahålla lämplig support och felavhjälpning. Vi behandlar också personuppgifter för att hantera fakturor och betalningar.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med de avtal som vi har ingått med våra kunder åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd.

 

Skicka korrespondens om vår tjänst

Vi behandlar personuppgifter för att kunna skicka information om störningar i vår tjänst till våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter när vi skickar information om till exempel nya versioner, ändringar i funktionerna i vår tjänst eller när nya funktioner lanseras.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med de avtal som vi har ingått med våra kunder och kommunikation med våra kunder om vår tjänst och eventuell information som gäller våra kunder åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd, och/eller
 • Medgivande, d.v.s. vi behandlar personuppgifter om du har lämnat ditt medgivande, inte återkallat ditt medgivande, eller inte valt bort vår behandling.

 

Utveckla vår tjänst

Vi behandlar personuppgifter för att vidareutveckla vår tjänst och vår verksamhet. För detta ändamål kan vi samla statistik för analysbehov. Alla personuppgifter är anonymiserade.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med de avtal som vi har ingått med våra kunder och utveckling av vår tjänst och vår verksamhet åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd.

 

Marknadsföring

Quinyx behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta kan innefatta behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. Det kan innebära att vi har flaggat ditt företag som en potentiell kund som matchar Quinyx målgrupp. Om du har en specifik arbetsroll och kan betraktas som kontaktperson för ditt företag kan vi lagra din kontaktuppgifter under en begränsad tidsperiod, vilken beskrivs närmare i avsnitt 5 nedan. Observera att du alltid har rätt att välja bort all marknadsföring via e-post. Om du har samtyckt till sådan behandling, till exempel vid ett evenemang som arrangeras av Quinyx eller en tredje part som vi samarbetar med, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter om du har återkallat ditt medgivande eller valt bort marknadsföring.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Medgivande, d.v.s. vi behandlar personuppgifter när du lämnat ditt medgivande, inte återkallat ditt medgivande, eller inte valt bort vår behandling och
 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd.

 

Informationssäkerhet

Vi behandlar uppgifter i syfte att tillhandahålla säkerhet för våra tjänster och system, till exempel för att upptäcka eller förhindra olika typer av otillåten användning som bryter mot våra avtal. Uppgifterna används också för att förhindra missbruk av tjänsten och systemen och för att upptäcka bedrägeri, virusattacker etc.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med de avtal som vi har ingått med våra kunder och tillhandahålla säkerhet för vår tjänst och vår verksamhet åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd.

 

Följa lagen

Vi behandlar personuppgifter för att följa lagen. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning, t.ex. vid fakturering enligt svensk lag (bokföringslagen).

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Att uppfylla vår lagstadgade skyldighet, d.v.s. vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 

Cookies och andra tekniker

För mer information, se vår policy för cookies och andra tekniker.

 

Skydda våra juridiska intressen

Vi behandlar dina personuppgifter för att försvara, fastställa eller utöva eventuella anspråk i händelse av en tvist om t.ex. betalningar.

 

Rättslig grund för bearbetning:

 • Skäligt intresse, d.v.s vi behandlar personuppgifter om vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra juridiska intressen åsidosätter ditt intresse av integritetsskydd.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Tillhandahållande av tjänster

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder kommer vi att lagra dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan oss och din arbetsgivare.

 

Korrespondens om vår tjänst

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder kommer vi att lagra dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan oss och din arbetsgivare.

 

Utveckling av vår tjänst

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder kommer vi att lagra dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan oss och din arbetsgivare samt i ytterligare 12 månader. Vi använder endast anonymiserade och aggregerade data för tjänsteutveckling.

 

Marknadsföring

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder kommer vi att lagra dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan oss och din arbetsgivare. Detta under förutsättning att du inte tidigare har invänt mot direkt marknadsföring.

 

Om du är en kontaktperson för ett företag som har flaggats som potentiell kund och du inte har lämnat ditt medgivande kommer vi att lagra dina personuppgifter i högst 24 månader. Detta under förutsättning att du inte tidigare har invänt mot direkt marknadsföring.

 

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte när du t.ex. deltar i ett av våra evenemang kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du inte har återkallat ditt medgivande eller invänt mot direkt marknadsföring.

 

Informationssäkerhet

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder kommer vi att lagra dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan oss och din arbetsgivare.

 

Följa lagen

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi är skyldiga i enlighet med gällande lagstiftning. När det exempelvis gäller fakturering måste vi lagra personuppgifter i sju år.

 

Cookies och andra tekniker

För mer information, se vår policy för cookies och andra tekniker.

 

Skydda våra juridiska intressen

Vid tvist rörande t.ex. betalningar lagrar vi dina personuppgifter så länge som det krävs för vår process att försvara, upprätta eller utöva anspråk.

 

Vissa uppgifter kommer att anonymiserade och användas för tjänsteutveckling. Om du väljer bort alla typer av kommunikation från oss kommer dina personuppgifter att raderas.

5. Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med: företag som levererar teknik, lagringstjänster, administrationsverktyg, CRM-verktyg, finansiella tjänster, myndigheter som begär personuppgifter, tredje parter med vilka vi arrangerar ett evenemang eller en konferens (förutsatt att du har lämnat ditt medgivande till sådan delning).

 

Alla mottagare som vi delar personuppgifter med inom EU är företag som vi samarbetar med och har tecknat databehandlingsavtal med. Alla mottagare som vi delar personuppgifter med utanför EU är företag som vi samarbetar med och har tecknat databehandlingsavtal med, och som följer ramverk för integritetsskydd eller annat ramverk som godkänts av EU.

 

Personuppgifterna kommer att användas för att tillhandahålla tjänster. Vi kan behandla personuppgifter och dela dem med mottagare globalt som hjälper oss att leverera vår tjänst och driva vår verksamhet, vilka är föremål för databehandlingsavtal (DPA). Vi kan också dela aggregerad användningsstatistik.

 

Vid en omorganisation eller försäljning av vårt företag eller våra tillgångar kan dina uppgifter överlåtas, under förutsättning att förvärvaren accepterar åtagandena i denna policy och följer gällande lagstiftning.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med GDPR och branschstandarder för att säkerställa att alla personuppgifter vi behandlar skyddas mot obehörig åtkomst. Tillgång till personuppgifter ges endast till personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Vi arbetar ständigt för att skydda våra kunders integritet. Våra säkerhetsåtgärder omfattar skydd av personuppgifter, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. All databehandling loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av utrustning och data utförs genom allmänt erkända och säkra metoder.

 

Du kan läsa mer om vår informationssäkerhet när det gäller vår tjänst.

7. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy regelbundet och utan att meddela dig i förväg för att återspegla förändringar i vår hantering av personuppgifter. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår hemsida innan ändringen börjar gälla.

Dina rättigheter

1. Dina rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Dessa listas nedan.

 

Quinyx är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och att vi tar hänsyn till dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill utnyttja dina rättigheter, kontakta oss på dataprivacy@quinyx.com. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud, som kommer att utses den 25 maj, på dpo@quinyx.com om du upplever att Quinyx inte tar hänsyn till dina rättigheter.

 

Quinyx kommer att vidta alla rimliga och möjliga åtgärder för att meddela alla mottagare av dina personuppgifter som anges i avsnitt 5 ovan om eventuella rättelser, raderingar eller begränsningar som utförts av oss. På din begäran kommer vi också att informera dig om vilka tredje parter vi har delat dina personuppgifter med.

 

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära en sammanfattning från vårt dataarkiv gällande vår användning av dina personuppgifter. Du har också rätt att kostnadsfritt begära en kopia av personuppgifterna som behandlas. Vi kan dock debitera dig en skälig administrativ avgift för att förse dig med ytterligare kopior av personuppgifterna. Om du skickar din begäran om åtkomst elektroniskt, till exempel via e-post, kommer vi att skicka informationen i ett vanligt förekommande elektroniskt format.

 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter

Vi kommer på din begäran, eller på eget initiativ, att rätta, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som du eller vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande. Du har också rätt att komplettera personuppgifterna med ytterligare uppgifter ifall relevant information saknas.

 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om vi inte längre har en rimlig anledning att behandla uppgifterna. Men hänsyn till detta ska vi dessutom radera uppgifterna om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • du motsätter dig behandling av dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse och det inte finns någon skälig grund för behandlingen
 • personuppgifterna inte har behandlats på ett lagligt sätt
 • vi är skyldiga att radera personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet, eller
 • du är ett barn och vi har samlat in personuppgifter i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav enligt tillämplig lagstiftning, eller andra vägande skäl, som innebär att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter.  I sådana fall kommer vi att sluta använda dina personuppgifter av andra skäl än att följa tillämplig lagstiftning eller relevanta vägande skäl.

 

Du har rätt att begränsa behandlingen

Detta innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om:

 • du har begärt rättelse av dina personuppgifter i enlighet med avsnittet “du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter” ovan under tidsperioden då vi verifierar att uppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig och du inte vill att personuppgifterna ska raderas
 • Quinyx, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de behandlades, men du kräver att vi behåller informationen för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot vårt berättigade intresse för behandlingen i enlighet med avsnittet “du har rätt att invända mot behandlingen” nedan under tidsperioden under vilken vi fastställer om det skäliga intresset åsidosätter dina integritetsrättigheter.

 

Du har rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter baserat på vårt skäliga intresse (se avsnitt 4 ovan). Om du motsätter dig sådan behandling kommer vi bara att fortsätta med behandlingen om vi har en övertygande skälig anledning för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter eller friheter, eller om fortsatt behandling är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

2. Din rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten för Quinyx är Datainspektionen i Sverige (https://datainspektionen.se).

 

Om du upplever att Quinyx och dess dataskyddsombud inte tar hänsyn till GDPR och de registrerades rättigheter kan du läsa mer om hur du rapporterar till Datainspektionen (https://datainspektionen.se).

Quinyx App

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter som krävs för att Quinyx ska kunna uppfylla sina avsedda syften som ett personalhanteringssystem, vilka inkluderar:

 • hantering av personal
 • schemaläggning av arbetstid
 • schemaläggning och genomförande av arbetsuppgifter
 • rapportering av arbetstid
 • kommunikation.

 

Som standard är det möjligt att lagra och bearbeta följande personuppgifter i systemet:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • personnummer
 • anhörigas namn och kontaktuppgifter
 • organisationstillhörighet, som avdelning och kostnadsställe
 • anställningsavtal
 • tillgänglighet
 • arbetsskift
 • tidsstämpling
 • frånvaro
 • Qmail-meddelanden.

 

Din arbetsgivare är ytterst ansvarig för vilka personuppgifter hen väljer att lagra och bearbeta i systemet. Din arbetsgivare kan också välja att lägga till anpassade personuppgiftsfält för att lagra ytterligare data som krävs för att förenkla hanteringen av arbetsprocesser.

2. Varför behandlar vi personuppgifter?

Quinyx behandlar personuppgifter för att din arbetsgivare ska kunna fullfölja ditt anställningsavtal genom att möjliggöra för din chef och/eller dina kollegor att:

 • kontakta dig
 • kontakta din närmast anhöriga vid nödsituationer
 • schemalägga din arbetstid enligt:
  • anställningsavtal
  • kollektivavtal
  • tillgänglighet
 • se till att dina arbetsuppgifter utförs korrekt och i tid
 • se till att din arbetstid rapporteras korrekt
 • betala ut din lön.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med andra parter än din arbetsgivare, och vi följer branschens bästa praxis när det gäller datasäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge din arbetsgivare väljer att behålla dem i systemet. Detta är vanligtvis begränsat till din anställningstid, men din arbetsgivare kan välja att behålla vissa eller samtliga av dina personuppgifter i systemet efter att din anställning har avslutats för att följa lokal lagstiftning. När dina personuppgifter har raderats från systemet kan alla eller en del av dem lagras i säkerhetskopior under en begränsad tid, i enlighet med de användarvillkor som har överenskommits mellan oss och din arbetsgivare.

5. Hur får jag reda på vilka av mina personuppgifter som lagras?

Kontakta din arbetsgivare för att få en exakt sammanfattning av vilka av dina personuppgifter som lagras.

6. Hur kan jag radera mina personuppgifter från systemet?

Du måste kontakta din arbetsgivare för att begära en fullständig radering av dina personuppgifter från systemet, eftersom det kan hända att vissa eller alla data måste lagras under en viss tid för att följa lokal lagstiftning.

7. Varför kräver mobilappen platstjänster?

Appen använder en metod som kallas “geofencing” för att avgöra om du befinner dig inom det angivna området på din arbetsplats för stämpling in och ut, och även för att skicka pushnotiser som påminner dig om att stämpla in eller ut när du kommer till eller lämnar din arbetsplats. Med geofencing talar en app om för operativsystemet att det ska skicka en signal om och när telefonen är inom X meter från koordinaterna Y och Z. Detta kräver att platstjänster är aktiverat hela tiden. Det finns ett antal stora fördelar med geofencing:

 1. Den använder betydligt mindre batteri än traditionella lokaliseringstjänster eftersom den endast kräver basstationstriangulering, d.v.s. ingen ytterligare hårdvara aktiveras för att fastställa din position. Därför förbrukar inte Quinyx-lokaliseringen något batteri. Precisionen ökar dock om du har Wi-Fi aktiverat.
 2. Metoden kräver inte att appen sparar eller överför någon platsinformation till appleverantören. I stället för den app/telefon som tillhandahåller platsuppgifterna till Quinyx servrar, tillhandahåller Quinyx arbetsplatsens koordinater till telefonen, och telefonen meddelar appen om den befinner sig inom det angivna området för in- och utstämpling.

 

Vi lagrar ingen information om din plats eller din förflyttning.

Cookies

1. Vad är cookies?

Quinyx använder cookies på www.quinyx.com. Genom att surfa på webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.

 

Cookies är små textfiler som skickas av din webbläsare av en webbplats som du besöker. En cookie-fil lagras i din webbläsare och gör att en webbplats, tjänst eller tredje part kan känna igen dig och göra ditt nästa besök enklare och mer användbart för dig.

 

Det finns “permanenta” cookies och “sessionscookies”.

2. Hur Quinyx ​använder cookies

När du använder webbplatsen kan vi lagra ett antal cookie-filer i din webbläsare.

 

Vi använder cookies för följande syften:

 • för att aktivera vissa funktioner på webbplatsen
 • för att tillhandahålla statistik
 • för att spara dina inställningar
 • för att möjliggöra annonser, inklusive beteendestyrd marknadsföring.

 

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på www.quinyx.com.

3. Cookies från tredje part

Förutom våra egna cookies kan vi också använda cookies från olika tredje parter för att rapportera användningsstatistik på webbplatsen och leverera annonser.

4. Vad har jag för val när det gäller cookies?

Om du vill ta bort cookies eller ställa in din webbläsare på att ta bort eller blockera cookies, gå till hjälpavsnittet i din webbläsare.

 

Observera dock att om du tar bort cookies eller inte tillåter dem, kan det hända att du inte kan använda alla funktioner vi erbjuder, inte kan spara dina inställningar eller att vissa av våra sidor inte visas korrekt.

5. Var kan jag hitta mer information om cookies?

Du kan läsa mer om cookies på följande webbplatser från tredje parter:

Informationssäkerhet

Databehandlingsavtal

Ladda ner vårt Databehandlingsavtal

Contact Information

Quinyx AB (556704-4580)

Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Contact the data controller at: dpo@quinyx.com

 

Data Protection Officer (“DPO”)

Quinyx has assigned a DPO in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) to secure that Quinyx processes personal data in a lawful and correct manner.

Contact the DPO at: dpo@quinyx.com