Din guide till att minska personalkostnader utan nedskärningar

Det är inget ovanligt med företag som letar efter nya sätt att minska och kontrollera sina personalkostnader. Att misslyckas med att, på ett effektivt sätt, kontrollera dessa kostnader kan skapa stora problem och leda till drastiska åtgärder.

Men du kan faktiskt minska kostnader och samtidigt öka produktiviteten och intäkter samtidigt som du ökar engagemanget bland medarbetare och kundnöjdheten.

I den här guiden tar vi upp sex tips som hjälper dig kontrollera dina personalkostnader:

  • Schemaläggning baserad på tidigare historisk data

  • Använd ett optimeringsverktyg

  • Skapa en förståelse för din verksamhet

  • Definiera tydligt vad som ska mätas

  • Ha rätt folk, på rätt plats, vid rätt tidpunkt

  • Engagera dina medarbetare och ge dem rätt verktyg

Vi hoppas du uppskattar guiden!