Framtidens lön - Hur och när vill nya generationer få betalt?

En nulägesrapport om hur morgondagens medarbetare vill få betalt

Varje år genomförs tusentals undersökningar för att ta reda på hur kontorsarbetare upplever sin arbetsplats och hur de balanserar arbete och fritid. Dessvärre saknas rapporter om hur skiftarbetare har det. Nu ändrar vi på det.

Quinyx har i samarbete med MySaly tagit fram rapporten Framtidens lön och vår ambition med rapporten är att få klarhet i skiftarbetarnas ekonomiska situation, vad som motiverar dem och hur vi kan bidra med ökad trygghet.

Några ögonbrynshöjare:

  • 60 procent av de timanställda skulle vara mer motiverade att ta extra pass om de kunde få betalt för utfört arbete tidigare än lönedagen.
  • 44 procent av de timanställda uppger att den ekonomiska tryggheten skulle öka om de kunde få ut delar av sin intjänade lön tidigare än lönedagen.
  • 23 procent av de timanställda tycker att flexibelt löneuttag skulle vara en betydande faktor vid val av arbetsgivare.

Vill du veta mer? Ladda ner vår rapport nu.