US/Global

Quinyx Prislista

 
Quinyx hjälper medelstora till större företag att optimera och engagera sin personal. Kika på våra olika prisplaner och se vilken plan som passar dina behov bäst.
Launch
Grow
Accelerate
Boost
AI Optimization

Launch

Skapa bättre scheman och engagera dina medarbetare

Grow

Effektivisera tidrapportering och attest

Accelerate

Optimera med AI-prognoser och smarta scheman

Boost

Spara tid med strategisk personalbudgetering och AI-prognoser

AI Optimization

AI som tar din nuvarande WFM-lösning till nästa nivå
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Schemaläggning
Medarbetarportal
Schemaläggning
Uppgiftsplanering
Frånvarohantering
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Engagemang
Mobilapp
Badges
Pulse - medarbetarundersökning
Qmail/nyheter
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Rapportering och
analys
Schema & Personal
Datavisualisering
Analys
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Tid & Närvaro
Tidrapport
Avtalsefterlevnad
Webpunch
Lönefilsexport
Geo stämpling
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Behovsplanering
Exakta prognoser med maskininlärning
Lokala & Globala prognoser
Event & Händelse tracking
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Personaloptimering
Autoschema
Autobemanning
Avtalsefterlevnad
Rastoptimering
Strategisk Planering
Rekrytering
Resursplanering
Behovsplanering
Strategisk Planering
Rekrytering
Resursplanering
Behovsplanering
Strategisk Planering
Rekrytering
Resursplanering
Behovsplanering
Strategisk Planering
Rekrytering
Resursplanering
Behovsplanering