Hur mycket tid och pengar kan du spara?

Genom att använda en smart WFM-lösning kan du halvera tiden som läggs på administration, du kan minska personalkostnader med upp till 10%, och du kan öka produktiviteten med 5% samtidigt som du får nöjdare medarbetare och kunder. Hur bra är inte det?
Personal
Disposition
Aktiv tid
Personalplanering
Kontaktinformation

Beräkna besparingar

Personal

Följ stegen nedan för att se hur mycket Quinyx kan spara dig. Till att börja med – hur många anställda är ni inom verksamheten och vad är den genomsnittliga timkostnaden per anställd?

Disposition

Utmärkt! Hur många enheter har verksamheten och vad är det genomsnittliga antalet anställda som arbetar under varje timme vid varje enhet?

Aktiv tid

Perfekt! Nu är vi snart klara. Hur många timmar om dagen är verksamheten öppen eller aktiv? Hur många dagar i veckan är verksamheten öppen eller aktiv? Hur många veckor om året är verksamheten öppen eller aktiv?

Personalplanering

Mycket bra! Som sista fråga – ange hur många timmar i veckan du tror att du spenderar på personalplanering.

Kontaktinformation

Nu är du klar! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi dig din skräddarsydda rapport så att du kan se hur mycket pengar Quinyx kan spara dig.

Uppskattade besparingar per år

Om du vill komma i kontakt med oss för att diskutera resultaten finns våra kontaktupggifter här.