US/Global

3 centrala fördelar med AI-driven Workforce Management

AI-driven Quinyx hjälper dig att uppnå bättre kundservice, minimal administration, maxat produktivitet och minskade kostnader.

AI-driven Workforce Management hjälper dig att automatiskt pussla ihop komplexa scheman baserat på arbetstidsregler, prognoser och variabler som du själv väljer.

De intelligenta verktygen ger företag med skiftarbetande personal det funktioner som de behöver för effektivare bemannings- och personalplanering, ökad produktivitet och i slutändan bättre service och kundupplevelser.

I den här artikeln förklarar vi vad AI-driven WFM är och vilka fördelar den ger ditt företag.

--

Innan vi sätter oss in i fördelarna, låt oss kort sammanfatta vad AI-driven WFM är:

  • Man utnyttjar data från workforce management-verktyget och andra system för att fatta beslut om verksamheten och medarbetarna.
     
  • Man ökar medarbetarengagemanget, stärker ROI och får nya insikter om verksamheten genom att involvera personalen i schemaläggningsprocessen.

  • Man använder sig av nya verktyg, arbetsflöden och lösningar.

  • Ett verktyg för framtiden som proaktivt föreslår åtgärder till användaren baserat på inlärt beteende och automatiserade prognoser.

AI-driven WFM ger dig verktygen för att optimera din verksamhet där du vill och hur du vill – och för att frigöra kraften i din personal.

Du kan åstadkomma dessa fördelar:

1. MINDRE ADMINISTRATION

Företag som använder AI-driven WFM märker en avsevärd minskning i tidsåtgång för administrationstunga uppgifter som schemaläggning och löneadministration. Just denna egenskap kommer att bli ännu bättre i takt med att programmen utvecklas och blir smartare.

Tiden som man lägger på löneadministration kan minskas från dagar till bara några timmar och komplexa scheman och prognoser kan skapas snabbare och med större precision. 

När tid frigörs från administrativt arbete kan cheferna lägga mer tid på personalen och på att utveckla verksamheten eller fokusera på försäljning och kunder – på sådant som i slutändan verkligen spelar roll för företagets framtid och resultat.

2. BÄTTRE KUNDSERVICE, ÖKAD FÖRSÄLJNING

Bättre prognoser och optimerad verksamhet betyder också att du har rätt personal på rätt plats precis när du behöver dem. När schemat är uppbyggt optimalt kan ditt företag alltid säkerställa bästa möjliga service för dina kunder. Dina kunder får en trevligare kundupplevelse, och nöjda, lojala kunder maximerar försäljningen i framtiden.

3. MINSKADE KOSTNADER

Lägre övertidskostnader och effektiv frånvarohantering (och färre oplanerade frånvarotimmar) är några exempel på hur AI-driven WFM kan hjälpa dig att kapa kostnaderna inom alla områden i organisationen.

AI kan hjälpa dig att göra en avvägning av prognostiserade kostnader, och jämföra dessa med utfall, får att på så sätt hjälpa dig att ta fram den mest lönsamma resursplaneringen.

Investering i AI lönar sig

Kort och gott, AI-driven workforce management hjälper dig att arbeta smartare. Den gör livet lättare, ökar nöjdheten bland anställda och kunder och gör verksamheten mer framgångsrik och lönsam.

Är du nyfiken på potentiell ROI för ditt företag? Ta kontakt via formen så tar vi reda på det tillsammans!

Läs mer om Quinyx här >

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.