US/Global

Köpa eller bygga ett Workforce Management system?

För de flesta företag, oavsett storlek, är personalen både den enskilt största kostnaden men även den mest värdefulla tillgången. Det är här Workforce Management kommer in i bilden.

För de flesta företag, oavsett storlek, är personalen både den enskilt största kostnaden men även den mest värdefulla tillgången. Det är här Workforce Management kommer in i bilden.

Planerar ni att ta steget in på nya marknader, eller står ni inför snabb tillväxt? Då har ni säkert lekt med tanken att utveckla ett eget system för personalplanering och Workforce Management.

Med ett eget system får ni en lösning som är optimerad utifrån era behov och som ni har full kontroll över. Eller?

Kort svar: Det är inte så enkelt. Ett så stort utvecklingsprojekt, som att bygga ett WFM system, kan skapa många problem. 

Här presenterar vi några för- och nackdelar med att bygga ett eget system jämfört med att köpa ett som redan finns på marknaden.

1. Kontroll och skäddarsydd lösning 

Den som överväger att bygga ett eget system för personalplanering vill ha kontroll över produkten, utvecklingstakten och kostnaden för implementering. Och det får man när man bygger själv.

Bygger man själv blir systemet helt skräddarsytt utifrån den egna verksamhetens krav, allt utvecklingsarbete tar avstamp från egna prioriteringar och sker i den takt man väljer själv. 

2. Mycket resurser, ingen garanti för framgång

Att bygga sitt eget verktyg är ett långsiktigt åtagande och det krävs en stor inledande investering för att projektet ska lyfta.

Från planering och idégenerering till att etablera ett utvecklingsteam och sedan testa, integrera och rulla ut. Och det slutar inte där. Ett affärskritiskt system behöver ständigt underhåll och det finns en risk att tiden som ägnas åt systemet tar fokus från utvecklingen av kärnverksamheten

Men bara för att man lägger mycket resurser på något är det inte en garanti för framgång. I synnerhet inte när det gäller IT-projekt.

Bara 2,5 procent av alla projekt som startas kommer i mål och enligt en studie av PWC leder det i USA till en tappad omsättning och produktivitet på mellan 50 och 150 miljarder årligen. Pengar som hade kunnat investeras för att stärka verksamhetens konkurrenskraft.

3. En ändlös underhållsresa

I en perfekt värld tuffar alla system på utan bekymmer, men så ser det inte ut i verkligheten. Ingenting är någonsin statiskt och för att lösningen ska fungera, och möta verksamhetens behov över tid, behöver man jobba kontinuerlig med utveckling och testning.

Berend Berendsen som arbetar som CTO på Quinyx förklarar:    

”Det går inte att utveckla perfekta applikationer och det kommer alltid att finnas buggar. Många underskattar tiden det tar att testa och lösa problem och ju senare en bugg hittas desto dyrare blir den att åtgärda. Under designfasen är det fyra gånger utvecklingskostnaden och när systemet gått i produktion är det gånger hundra.”

4. Ökad risk med expansion

Även om det system ni byggt själva kan hantera lagar och regler som rör arbetstider i det eller de länder där ni är aktiva i dag så kan det bli en utmaning om ni vill expandera till andra marknader.

Om regler inte efterlevs löper ni risken att drabbas av höga böter. Regelöverträdelser kan också kasta en skugga över varumärket och få en negativ effekt på försäljning och kompetensförsörjning.

Och om man då köper ett system istället - vad betyder det? 

Även fast vi som WFM leverantör självklart är lite partiska här, kan vi verkligen rekommendera att köpa ett system. Ett verktyg för personalplanering som redan finns på marknaden är byggt att möta olika verksamheters behov, att ge bättre lönsamhet, smidigare processer och gladare och mer produktiva medarbetare. 

Med själva lösningen får du även ett stort team externa WFM proffs som finns där för att hjälpa dig.

“Våra kunder har tillgång till ett team med stor erfarenhet som levererar en lösning som möter deras regulatoriska krav. Genom att kombinera kunskap och erfarenhet från olika branscher och företag kan vi stötta våra kunder på deras resa ut i världen och de kan fokusera sin energi på att springa så fort som möjligt”, säger Stephan Hale på Quinyx som arbetar med frågor som rör skalbarhet och förändring.  

Om du vill slippa krångel, kunna fokusera fullt ut på kärnverksamheten och dra nytta av ett kompetent team med lång erfarenhet så finns vi här.

Kika gärna genom vår lösningsportfölj eller ta kontakt!

 

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.