US/Global

The State of the Nordic Frontline Workforce visar att svensk personal är minst positiva till AI i Norden

Personalen som jobbar på schema i Sverige är mindre positiva till AI:s involvering i arbetslivet jämfört med personal i de andra nordiska länderna. De som är mest positiva till AI är i stället norrmännen.

I årets upplaga av The State of the Nordic Frontline Workforce har Quinyx frågat 3500 personer som jobbar på schema inom bland annat handel, lager och logistik samt hotell och restaurang om hur de har det på jobbet, hur de ser på framtiden och vad som driver dem.

Personal som jobbar på schema i Sverige är mindre positiva till AI än i de andra nordiska länderna

AI kommer att få en stor påverkan inom många områden där schemalagd personal arbetar. Det handlar om allt från individuellt anpassade rekommendationer för hotellgäster, AI-drivna chatbots för besökare till orderprocesser och prediktiv logistik.

Personal som jobbar på schema i Norden har generellt sett en positiv inställning till AI i jobbet. Totalt är 55 procent positiva till hur tekniken kommer att påverka deras jobb. De mest positiva är norrmännen, där ligger siffran på 69 procent. Här sticker dock svenskarna ut: bara 45 procent är positiva till AI inom sina yrken.

Företag som vill använda AI för att effektivisera verksamheten och förenkla jobbet för personalen ute på fältet behöver var transparenta med sin vision. Se till att kommunicera öppet och ärligt kring hur ni ska använda AI och bygg upp en förståelse och ett förtroende hos medarbetarna.

Personal som jobbar på schema i Sverige är mest stressade i Norden

Undersökningen visar också att många medarbetare som jobbar på schema i Sverige är stressade på jobbet (72 procent), vilket är en ökning med 21 procent jämfört med 2023. Det är dessutom den högsta siffran som har noterats i Norden. En av fyra svenskar (23 procent) säger att en mindre stressig arbetsmiljö skulle göra deras jobb mer attraktivt. Mer än hälften (56 procent) säger att de har övervägt att säga upp sig det senaste året.

Medarbetarna som jobbar på golvet i Sveirge använder också fler appar än vad de nordiska grannarna gör. 71 procent använder minst två eller tre appar för att kommunicera med sina kollegor, vilket är högst i Norden. Som en jämförelse använder bara 41 procent av danskarna så många appar. Den vanligaste appen för att höra av sig till de andra på jobbet är en app som arbetsgivaren tillhandahåller (42 procent), följt av WhatsApp (39 procent) och SMS eller iMessage (38 procent).

 

Mer från undersökningen:

  • Tre av fyra (72 procent) upplever jobbrelaterad stress.
  • Mer än hälften (56 procent) har övervägt att säga upp sig det senaste året.
  • Mindre än hälften (45 procent) är positiva till AI i jobbet.
  • 71 procent använder minst två eller tre appar för att kommunicera med kollegorna.

 

Läs rapporten


 

Upptäck hur Quinyx kan hjälpa dig

Är du nyfiken på hur du kan använda Quinyx för att hantera scheman och personal, effektivisera planeringen och engagera medarbetarna? Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss.