US/Global

Verisure

Sveriges mest installerade hemlarm

Quinyx & Verisure

Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och produkter och tjänster för det smarta hemmet. De har 1,7 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika.

Securitas Direct grundades 1988 som en del av företaget Securitas i Sverige och blev 2006 ett eget företag. Fokus har hela tiden legat på utveckling av säkerhetsprodukter och tjänster kopplade till hem och företag. Verisure är varumärket för konsumenterbjudandet och är numera ett företag med fler än 1,7 miljoner kunder och 6.500 anställda. Idag är Verisure marknadsledande i Europa och växer starkt i Sydamerika.

 

Larmcentral för övervakning

Huvudkontoret för Verisure ligger i Linköping. Där finns även deras call-center som bemannas dygnet runt alla dagar i veckan av ca 120 personer. Varje dygn besvaras ca 3.000 samtal från deras ca 250.000 kunder i Sverige. De servar även ett 40-tal franchiseföretag som säljer och installerar deras hemlarm. Det krävs därför en noggrann schemaplanering för att kunna hålla en hög servicegrad till sina kunder.

 

Missnöje med befintligt system

Ett missnöje fanns i organisationen med deras befintliga lösning som upplevdes ha brister med bl.a. användarvänlighet och avsaknad av viktiga funktioner. HR-avdelningen fick dessutom lägga ned mycket manuellt arbete, då det saknades en direkt koppling mellan tidrapportering och lönesystem.

Quinyx WFM - nytt system

Med detta som bakgrund valde Verisure att upphandla ett nytt system för schema- planering, tidrapportering och integration till befintligt lönesytem.

Ett tiotal leverantörer fick ta del av en kravspecifikation och efter en första gallring återstod fem leverantörer. Dessa fick sedan presentera sig och sina system.

Quinyx stod ut på ett antal viktiga punkter. Systemet bedömdes ha ett konkurrenskraftigt pris, vara användarvänligt, ha en tidrapportering som enkelt kunde integreras med deras lönesystem och dessutom var systemet webbaserat.

 

Smidig och snabb implementering

Implementeringsprojektet gick mycket smidigt, till och med bättre än de hade förväntat sig. Det rymdes mer än väl inom uppskattade tids- och kostnadsramar. Före sommaren genom- fördes en två-dagars workshop där systemet anpassades till Verisures behov och önskemål. Därefter genomfördes ytterligare två möten, ett videomöte och ett på plats i Linköping inför den första skarpa lönekörningen. Under sommaren kördes Quinyx och det gamla systemet parallellt och från 1 september gick man helt över till det nya systemet.

”Quinyx projektledare, Linnea Pettersson, har under hela implementeringen utfört ett mycket professionellt arbete och bidragit positivt till det smidiga införandet”, säger Christian.

 

Ny schemaplanering spar mycket tid

Två personer arbetar med ca 200 personers schemaplanering för att kunna möta kraven på att dygnet runt och året runt betjäna deras ca 250.000 kunder runt om i Sverige. De schemalägger i rullande 16 veckors perioder och kan via Quinyx automatiska avstämning direkt se om det är några diffar i slutet av perioden.

Quinyx applikationen uppskattas även av personalen som bemannar larmcentralen och besvarar de ca 3.000 samtal som kommer in varje dygn. Då systemet är webbaserat kommer de åt de viktigaste funktionerna var de än befinner sig.

”Via telefonappen kan vi snabbt se våra egna scheman, vilka kollegor som ska jobba under de olika passen och skicka in ledighetsansökningar vilket är mycket uppskattat”, säger Clara Wiberg-Öster en av operatörerna hos Verisure.

Verisure uppger att all personal som kommer i kontakt med Quinyx support är mycket nöjda med denna funktion. De får alltid ett vänligt bemötande, personalen är kunnig och ger snabba svar. Kan de inte svara direkt på någon fråga återkom- mer de snabbt med en lösning, inget ramlar mellan stolarna.

”Jag upplever Quinyx supportpersonal som både vänliga och kunniga och de ger en högklassig service. De får fem getingar av fem möjliga”, säger Christian.

 

Fördelar och uppnådda resultat

  • Systemet är användarvänligt och ger en snabb och heltäckande överblick
  • Schemaplanerare och teamledare avlastas och ges tid för andra uppgifter
  • Koppling mellan tidrapportering och Konteks lönesystem har sparat mycket tid och därmed pengar
  • Avtalshanteringen underlättar att följa lagar och reglement
  • Operatörerna uppskattar möjligheterna att kunna se scheman, vilka kollegor som ska arbeta samt att kunna skicka in ledighetsansökningar via telefonappen

 

Quinyx rekommenderas

På frågan om Christian och Clara kan rekommendera Quinyx till andra företag med liknande verksamhet, ger de ett samstämmigt toppbetyg både som leverantör och system.

På skalan 1 - 10 ger de Quinyx betyg 7,5 - 8. De är överlag mycket nöjda, även om det finns utrymme för vissa förbättringar som nu diskuteras med Quinyx.

 

Via telefonappen kan vi snabbt se våra egna scheman, vilka kollegor som ska jobba under de olika passen och skicka in ledighetsansökningar vilket är mycket uppskattat

Clara Wiberg-Öster

Operatör, Verisure

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.