US/Global

Lär känna Elina Rönnberg - jurymedlem på WFM Awards

Uppladdningen inför Workforce Management Day 2018 har börjat. Den 4 oktober möts framtidens innovatörer för att inspireras, dra lärdomar och fira ..
by Johanna Fagerstedt, CMO at Quinyx
 | 
23.08.2018

Uppladdningen inför Workforce Management Day 2018 har börjat. Den 4 oktober möts framtidens innovatörer för att inspireras, dra lärdomar och fira branschen skickligaste stjärnor på Workforce Management Awards.

Årets jury är både professionell och kunnig med spännande erfarenheter. En av medlemmarna är Elina Rönnberg, forskare och expert inom optimeringslära och resursallokering. Det här är kvinnan som fascineras av matematiska modeller och algoritmer. Vi ställde fem snabba frågor till Elina för att få veta mer om schemaläggning inom vården, hennes forskning och hennes förväntningar inför dagen.

Du har utvecklat ett matematiskt system för schemaläggning inom vården, hur föddes idén till detta? 
Utgångspunkten är att schemaläggning innebär att man behöver fatta många beslut, samtidigt som man tar hänsyn till  många olika krav och önskemål. Här kan matematik och smarta algoritmer vara till hjälp i att hitta de bästa besluten.

Hur tror du att ett Workforce Management System kan hjälpa vården med utmaningar de står inför?
Jag tror att framtidens system kommer att innehålla fler intelligenta komponenter som kan hjälpa användaren att, givet den information som finns tillgänglig i systemet, föreslå bra val och beslut när det gäller planering av verksamheten.

Berätta lite om din forskning! Vad är det du studerar och vilka är dina viktigaste slutsatser?  
För mig handlar vår forskning om att tänja på gränserna för vilka problemställningar där optimeringslära kan komma till nytta, dels genom att förstå och göra bättre modeller för de problem som adresseras, dels genom att utveckla effektiva beräkningsmetoder. Min forskning är inom diskret optimering och jag arbetar främst med tillämpningar som rör schemaläggning och resursallokering.

Vad ser du mest fram emot på Workforce Management Day?
Att träffa personer med intresse för bemanningsplanering och höra vilka frågor som är mest aktuella i olika verksamheter.

Hur kommer du tänka som jurymedlem?
En viktig och utmanande fråga inom bemanningsplanering är att göra bra prioriteringar ur både verksamheten och de individuella medarbetarnas perspektiv. Det som skulle imponera mest på mig är om någon presenterar sätt att planera verksamheten som gynnar båda parter!

Nominera din Workforce Management hjälte här!