US/Global

Lägre sjukfrånvaro i februari 2020

Februari brukar vara årets sjukaste månad, men februari 2020 var den schemalagda arbetskraften friskare än vanligt inom vård och omsorg, besöksnäring ..
by Fredrik Selander
 | 
13.03.2020

Februari brukar vara årets sjukaste månad, men februari 2020 var den schemalagda arbetskraften friskare än vanligt inom vård och omsorg, besöksnäring och handeln. Sjukfrånvaron var tio procent lägre i februari och fyra procent färre vabbade jämfört med februari 2019. 

19,2 procent av den schemalagda arbetskraften sjukskrev sig någon gång under februari 2020 och 5,5 procent av arbetskraften var hemma för vård av sjukt barn. Det visar en studie av 67 631 anställda på företag och organisationer i Sverige. Statistiken finns i schemaläggningssystemet Quinyx.

Det totala antalet sjuktimmar per anställd var 5,8 i februari – de som sjukskrev sig hade i genomsnitt 30,4 sjuktimmar.

Den enda bransch där antalet vab-timmar har ökat, jämfört med föregående år, är inom vård och omsorg, där andelen personer som har vabbat har ökat med 0,8 procentenheter. I övrigt visar siffrorna på att andelen sjukfrånvaro och vab-dagar har minskat. 

– Enligt SCB arbetar 1,8 miljoner, 35,5 procent av arbetskraften, obekväm arbetstid. En stor del av dem använder vårt schemaläggningssystem. Våra siffror visar vilka som anmält frånvaro på grund av egen sjukdom eller vård av sjukt barn, inom branscherna butik, hotell och restaurang samt vård och omsorg, säger Alexandra Neagu, analytiker, PhD på Quinyx. 

– Det är ett trendbrott i vår statistik och vi vet inte vad det beror på. Vi ser med viss oro fram emot siffrorna för mars. Hur kommer sjukfrånvaron att se ut för personer som möter många människor, inom branscher som vård och omsorg, butik samt hotell och restaurang? Inte minst på grund av coronaviruset, säger Fredrik Selander, nordisk marknadschef på Quinyx.


För mer information, kontakta:

Fredrik Selander, nordisk marknadschef på Quinyx, 

Mobil: 070-665 64 45, 

E-post: fredrik.selander@quinyx.com


Alexandra Neagu, analytiker, PhD på Quinyx, 

E-post: alexandra.neagu@quinyx.com

 

Siffror per bransch:

Bransch

Sjuktimmar 2020 (%)

Sjuktimmar 2019 (%)

Sjuktim förändring mellan åren (%)

VAB 2020 (%)

VAB 2019 (%)

VAB förändring mellan åren (%)

Vård & omsorg

18,9%

20,0%

-5,5%

6,3%

5,5%

14,5%

Hotell & Restaurang

13,2%

15,0%

-12,0%

2,8%

3,1%

-9,7%

Butik 

21,6%

23,0%

-6,1%

7,0%

7,5%

-6,7%

Övriga

27,4%

33,1%

-17.2%

5,9%

6,3%

-6,3%

Total

19.2%

21,3%

-10%

5,5%

5,7%

-3,5%

 

Studie av 67 631 anställda på företag och organisationer i Sverige. Statistiken hämtas från schemaläggningssystemet Quinyx.