US/Global

Närings- & innovationsminister Mikael Damberg besöker Quinyx

Stockholm, oktober 2018 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Quinyx grundare Erik Fjellborg träffades på Quinyx kontor för att ..
by Johanna Fagerstedt, CMO at Quinyx
 | 
23.10.2018

Stockholm, oktober 2018

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Quinyx grundare Erik Fjellborg träffades på Quinyx kontor för att diskutera tech-branschen och hur den kan bidra till att bygga ett bättre Sverige. Utgångspunkten i samtalet var digitalisering i stort, där passionen för hur teknik kan skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden var en enad hållning.

Erik Fjellborg framhöll vikten av digital schemaläggning då många deltidsanställda inte trivs på jobbet på grund av bristfälliga scheman och att denna faktor kan vara viktigare än lönenivå. Mikael Damberg instämmer och menar att förr var gängse uppfattning bland arbetsgivarna att det bara var lönebiten som var avgörande men det är det inte längre.

Kompetens och bemanning kommer att vara en stor fråga inom offentlig sektor. Här skulle teknik kunna skapa en bättre och mer flexibel arbetsplats för många anställda och därmed attrahera fler unga.   

”Det offentliga kan i högre utsträckning än vad det gör i dag vara en testmarknad för ny teknik och innovation. Det gynnar både det offentligas verksamhet samtidigt som marknaden för innovationer blir större. Därför har regeringen skjutit till pengar för ytterligare innovationsprojekt inom det offentliga och skapat en ny Upphandlingsmyndighet för att stötta det offentliga i sina upphandlingar.”’ säger Mikael Damberg.

Tillgången på ingenjörer i Stockholm diskuterades också. Det finns flera pågående initiativ både vad gäller utbildning av unga samt kompetensutveckling av egen personal. Både Erik och Mikael ser det här som en stor utmaning men som kan lösas om näringsliv och utbildningssektorn samarbetar.