Sabis valde Hogia och Quinyx för att effektivisera sin lönehantering

29.01.2018

Familjeföretaget Sabis är en stor aktör inom hotell, restaurang och dagligvaruhandel som nyligen utsågs till Sveriges fjärde bästa arbetsgivare i Universums stora undersökning. I ett led att utveckla arbetet med personal och lön inom koncernen och för att möta de utmaningar som arbetsgivare inom besöksnäringen står inför valde Sabis att konvertera till ett nytt löne- och tidssystem med Hogia och Quinyx som leverantörer.

Läs mer om samarbetet här

Mikaela Clavel

default-icon

Get in touch for a free walkthrough

Enter your details below and we’ll be in touch to book in a free, no-obligation demo with you. Is this a support related question? Please visit our Help Center.