US/Global

Säg hej till Katharina Eng, en av årets jurymedlemmar

Workforce Management Day närmar sig med snabba steg och med den kommer Workforce Management Awards. WFM Awards är vår årliga hyllning till individer ..
by Fredrik Selander
 | 
11.09.2019

Workforce Management Day närmar sig med snabba steg och med den kommer Workforce Management Awards. WFM Awards är vår årliga hyllning till individer och organisationer som jobbar passionerat med schemaläggning, personalplanering och medarbetarengagemang.

En av årets jurymedlemmar heter Katharina Eng, och jobbar till vardags på Bergendahls/City Gross. Jag ringde upp för att kolla av läget inför prisutdelningen den 9 oktober. Håll till godo.

Berätta lite om ditt jobb, vad är det du arbetar med?

Jag jobbar som Drifts- och projektkoordinator för City Gross butikerna (som ägs av Bergendahls) i hela Sverige, och det innebär att stötta cheferna i verksamheten med framförallt schemaläggning och bemanningsplanering. Sedan ingår även en rad andra frågor såsom  nyetableringar, rutiner i butik och säkerhetsfrågor. Allt för att lättare kunna ta hand om vår personal och våra kunder.

 

Hur hjälper ett Workforce Management System era butiker i den dagliga driften?

Vi har gjort en stor resa inom schema och bemanning, och genom att vi har blivit mer digitala har vi kunnat förenkla schemaläggningsprocessen. Vilket även har förenklat dialogen med våra anställda. I min roll med ökad tillgänglighet i både mobil och dator har jag även kunnat stötta cheferna ännu bättre i sin strävan att utveckla verksamheten. Genom att jobba ”här och nu” med bemanningsplanering i molnbaserade tjänster som även funkar i mobil blir det också lättare att följa upp verksamheten för att jämföra olika nyckeltal. Som en bonus har vi dessutom aktiverat en modul som gör det möjligt att skriva på anställningskontrakt helt digitalt vilket har underlättat och snabbat upp processen enormt för både oss och våra anställda.

Vad ser du mest fram emot på Workforce Management Day den 9 oktober?

Jag har deltagit på några av eventen tidigare år, och framförallt föreläsningar har varit otroligt givande och av hög kvalité. Dessutom tycker jag att det är värdefullt att få träffa andra användare av Quinyx där vi kan utbyta erfarenheter och lärdomar med varandra.

Hur kommer du tänka som jurymedlem?

Årets Schemaläggare ska premieras för sitt professionella arbete i den dagliga driften och jag kommer utgå från hur individen kan påvisa sitt engagemang och resultat.

Jag är särskilt nyfiken på den utvecklingsresa man gjort i systemet. Hur man jobbar med driften. Hur man gjort förändringar i verksamheten. Samt ifall personen utnyttjar den fulla potentialen i plattformen.

 

Tack för detta Katharina - nu blev jag ännu mer taggad på Workforce Management day och prisutdelningen till årets schemaläggare och WFM-företag. 

Vet du någon person eller organisation som förtjänar att nomineras? Gör det nu, sista dagen är 13 september.