US/Global

Medarbejdertrivsel og mental sundhed. Også i urolige tider.

Det er næppe gået nogens næse forbi at vi lever i en turbulent tid, og de sidste 5 år har været præget af store, omend meget forskellige kriser.
Men hvad kan du som arbejdsgiver gøre for at højne medarbejdertrivsel og fremme mental sundhed på arbejdspladsen?

Det er næppe gået nogens næse forbi at vi lever i en turbulent tid, og de sidste 5 år har været præget af store, omend meget forskellige kriser.

Kriser som kan efterlade en følelse af komplet uforudsigelighed og måske en frygt for, hvad der venter som det næste. Og her er det helt naturligt at det ikke vil være tanker om større investeringer som præger beslutningstagere.

Men lad os lige dykke ned i et par grunde til at den slags investeringer måske alligevel giver mening.

Arbejdsgivers rolle i en turbulent tid

Afhjælp stress og fokuser på medarbejdertrivsel

I vores nyeste udgave af State of The Nordic Frontline Workforce svarer hele 48 % af danske frontlinjemedarbejdere at de oplever arbejdsrelateret stress. Vi kan vist godt blive enige om, at det tal er for højt. Samtidig viser en Megafon måling lavet af TV2  fra februar 2024 at danskerne i stigende grad frygter at krig og konflikt spreder sig til Danmark.

Som arbejdsgiver er det selvfølgelig begrænset, hvad man kan gøre for at påvirke verdenssituationen, og vi vil ikke prøve at påstå andet. Men hvad man kan gøre er at forsøge afhjælpe den stresspåvirkning, som ens medarbejdere udsættes for i arbejdssammenhæng og holde fokus på mental sundhed samt en højest mulig grad af medarbejdertrivsel.

Noget som er særligt vigtigt i en tid hvor trivslen kan være udfordret af udefrakommende påvirkninger.

Dette kan blandt andet gøres ved at tilbyde værktøjer som øger graden af medbestemmelse, fleksibilitet og som forbedrer kommunikationen og derigennem medarbejdertrivsel. Og ikke nok med det, så kan det rigtige system også være med til at sikre virksomhedens stabilitet, konkurrenceevne og rentabilitet, selv i urolige tider.

Fleksibilitet er mere end blot et buzz word

Fleksibel planlægning kan måske synes af begrænset relevans, men ved at kunne tilpasse vagtplaner og virksomhedens ressourcer hurtigt og reagere rettidigt på hurtigt skiftende forhold og behov, kan virksomheden ikke blot øge konkurrenceevne og effektivitet, men samtidig give medarbejderne muligheden for selv at byde ind på vagter, melde om tilgængelighed, anmode om fravær og generelt opnå mere kontrol over eget arbejdsliv.

Man har som arbejdsgiver altså muligheden for at tilbyde en øget grad af fleksibilitet og medbestemmelse, og i sidste ende et mindre stressende arbejdsmiljø, noget som hele 51% af danske frontlinjemedarbejdere i State of the Nordic Frontline Workforce mente vil gøre deres arbejde mere attraktivt. 

Optimeret kommunikation = Højere grad af trivsel på arbejdspladsen

Vigtigheden af kommunikation er vel noget de færreste vil bestride. Og i en usikker tid er effektiv og stabil kommunikation endnu vigtigere for trivslen blandt medarbejderne og en positiv arbejdskultur .

Med en all-in-one platform kan al intern kommunikation samles og strømlines, hvilket kan hjælpe til at skabe en højere grad af stabilitet, tryghed, tillid og samhørighed. På samme måde kan arbejdsgivere undgå brug af uautoriserede apps og systemer til arbejdsrelateret kommunikation og ikke mindst skabe overblik over hvordan der bliver kommunikeret i organisationen og derved bevare en sund virksomhedskultur. 

Med det rigtige system vil virksomheder ikke blot kunne forbedre intern kommunikation, men også samle task management, formularer, onboarding og surveys i én og samme platform. På denne måde kan arbejdsgivere hjælpe til at skabe forudsigelighed, tryghed og opretholde effektivitet, trivsel og udvikling i en uforudsigelig tid. 

Og ja, hvis du ikke allerede havde gættet det, er Quinyx et sådan system.

Som det så fint blev formuleret af Hannah Creighton, Head of Retail Operations hos modehuset JOSEPH;

“Internt kalder vi Quinyx for "The Bridge" - broen mellem hovedkontoret og butikkerne. Og det er den centrale kilde til information, vi havde brug for.”  

En opsummering

Høj grad af medarbejdertrivsel og mental sundhed er afgørende for en virksomhed, ikke mindst i urolige tider præget af kriser og usikkerhed.

En stor del af danske frontlinjemedarbejdere oplever arbejdsrelateret stress, hvilket understreger behovet for at fokusere på medarbejdertrivsel.

Fleksibel planlægning og optimeret kommunikation kan bidrage til at mindske stress og skabe en mere stabil og tillidsfuld arbejdskultur, selv når verden rundt om virker utryg.

Ved at investere i værktøjer og systemer, der understøtter disse områder, kan virksomheder styrke den enkelte medarbejders trivsel, engagement og effektivitet på arbejdspladsen, selv i uforudsigelige tider. 

Er du endnu ikke helt overbevist om hvilke fordele Quinyx kan byde på? Så kan du med fordel dykke ned i Forrester's Total Economic Impact Of Quinyx og blandt andet læse om hvordan virksomheder kan opnå op til 376% ROI og 50% reduktion i overarbejde. 

Læs mere


 

Se hvad Quinyx kan gøre for dig og din forretning

Udfyld oplysningerne, så kontakter vi dig for at få en bedre forståelse af dine behov