US/Global

The Total Economic Impact™ of Quinyx

Kostnadsbesparingar och affärsfördelar med Quinyx

Bakgrund

Så lyfte de lönsamheten med Quinyx

Quinyx gav Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en Total Economic Impact™ (TEI)-undersökning som visar vilka ekonomiska vinster verksamheter som implementerar lösningen kan uppnå.

Som en del av arbetet med undersökningen intervjuade Forrester fyra personer som berättade hur Quinyx har påverkat deras verksamhet under en treårsperiod. Undersökningen omfattade följande områden: bemanningsprognosernas precision, automatisering, tidsbesparing samt förbättrad kundnöjdhet och medarbetarupplevelse. 

Tre i topp

Kundintervjuer och analys av relevanta siffror visade följande resultat efter tre år med Quinyx.

NYCKELINSIKT

Tid är pengar

Quinyx minskade tiden det tar att skapa scheman med två timmar i veckan för varje butikschef - och då har vi inte räknat med besparingar kopplade till manuell hantering av schemaändringar, skiftbyten eller ledighetsansökningar. 

Quinyx sparar även tid för skiftarbetaren. Genom att koppla ihop medarbetarens schema med systemen för tidrapportering och lön så sparar den timanställda medarbetaren en halvtimmes administration per löneperiod. 

För den sammansatta organisationen i den här studien innebar detta en årlig besparing på en årlig besparing på över 6 miljoner kronor för 3 600 skiftarbetare. 

Quinyx fördelar

Utöver nyckeltalen som vi lyfte tidigare visade undersökningen från Forrester Consulting Group även andra fördelar för både företag och medarbetare.

Nyckelinsikt

Rätt personer, på rätt plats och i rätt tid

Quinyx gör det möjligt för verksamheter att använda historisk data för att förutse optimal bemanning. Det ger en 50 procents minskning av övertidskostnader, men även andra fördelar, som exempelvis möjligheten att:

  • Anpassa och optimera bemanningen utifrån hel- och deltidspersonalens olika avtal.

  • Optimera beläggningen för att möta behoven under hög- och lågsäsong.

FORRESTER CONSULTING: THE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ OF QUINYX

  • Förstå kundresan med Quinyx

  • Upptäck Quinyx kundvärde

  • Ta del av siffror och statistik som visar värdet Quinyx levererar