US/Global

The Total Economic Impact™ of Quinyx

Spar penger og opplev mange fordeler med Quinyx

BAKGRUNN

Se hvordan Quinyx økte lønnsomheten

Quinyx ga Forrester Consulting i oppdrag å gjennomføre en Total Economic Impact™ -undersøkelse (TEI-undersøkelse) og finne den potensielle kapitalavkastningen som bedrifter kan oppnå ved å ta i bruk denne løsningen. 

Fire personer med erfaring i å bruke Quinyx ble dermed intervjuet om den generelle effekten av å bruke Quinyx i en treårsperiode. Noen av fordelene de rapporterte om var økt nøyaktighet i å forutsi behovet for arbeidskraft, automatisering, tidsbesparelser, forbedret kundetilfredshet og mer fornøyde medarbeidere.

De tre store

Etter å ha intervjuet de fire personene og gjennomført en grundig økonomisk analyse, kunne vi se følgende resultater som en sammensatt organisasjon oppnådde i en 3-årsperiode ved å benytte Quinyx:

HOVEDBUDSKAP

Spart tid = sparte penger

Quinyx reduserte tiden som ble brukt på utarbeiding av planer med 2 timer for hver butikksjef per uke – noe som ikke omfatter de ekstra besparelsene ved å fjerne manuell håndtering av tidsendringer, skiftbytter og forespørsler om avspasering. 

Bruken av Quinyx bidro også til tidsbesparelser for førstelinjemedarbeidere. Ved å automatisk koble hver medarbeiders arbeidsplan til vedkommendes dokumenterte tilstedeværelse og lønnskonto sparte Quinyx hver timebetalte medarbeider en halvtime med manuell dataregistrering per lønnsperiode.

For organisasjonen i denne undersøkelsen, som hadde 3600 timebetalte førstelinjemedarbeidere, betydde dette en årlig besparelse på over USD 600 000.

VIKTIGE PUNKTER I UNDERSØKELSEN

Fordeler med Quinyx

Undersøkelsen til Forrester Consulting satte fokus på mer enn bare kapitalavkastning og nåverdi – de fant også flere måter organisasjonene og deres medarbeidere tjente på å bruke Quinyx.

HOVEDBUDSKAP

De rette personene, på rett sted til rett tid

Quinyx gjorde det mulig for den sammensatte organisasjonen å bruke historiske data til å forutsi optimalt antall medarbeidere, noe som førte til 50 % reduksjon i overtidskostnader, i tillegg til andre fordeler, som for eksempel:

  • å se mulighetene til å justere bruken av heltids- og deltidsmedarbeidere for å utnytte arbeidsavtalene maksimalt

  • sette fokus på hvordan organisasjonen kan beregne tidspunktet og behovet for sesongbaserte ansettelser bedre

FORRESTER CONSULTING: THE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ OF QUINYX

  • Få innblikk i reisen til Quinyx-kunder

  • Oppdag fordelene som Quinyx ga kundene

  • Få tilgang til viktig statistikk og viktige målinger om den verdien Quinyx bidro til