Suksess med Quinyx

Suksessfulle organisasjoner bruker Quinyx til å optimere administrasjon av arbeidsstyrken
customer-logo

Med bruk av Quinyx har Boots Apotek oppnådd større forutsigbarhet i bemanningsplanleggingen. Tidsbruken har gått betydelig ned, og presisjonen har økt.

Lese om deres suksesshistorie ›