US/Global

The Total Economic Impact™ of Quinyx

Quinyxin tuomat säästöt ja hyödyt liiketoiminnalle

TUTKITTUA TIETOA

Quinyx tehostaa tuottavuutta

Forrester Consultingin Quinyxin toimeksiantona teettämä Total Economic Impact™ (TEI) -tutkimus tarkasteli sijoitetun pääoman tuottoa (ROI, Return on Investment) yrityksissä, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Quinyxin.

Tutkimuksen kohteena oli neljä Quinyxiä käyttävää yritystä, joiden edustajia haastateltiin laajasti kolmen vuoden ajan. Tutkimuksessa kartoitettiin Quinyxin käytön kokonaisvaikutuksia perusteellisesti. Quinyxin tuomat hyödyt olivat aiempaa tarkempi työvoiman tarpeen ennustettavuus, prosessien automatisointi, ajansäästö, korkeampi asiakastyytyväisyys ja myönteisempi työntekijäkokemus.

Mitä Quinyxin kolmen vuoden käyttäminen voi tuottaa?

Neljän asiakkaan haastattelujen ja perusteellisten talousanalyysien perusteella tutkimus osoitti, että Quinyxin käyttö voi tuoda yrityksille

MERKITTÄVIMMÄT HYÖDYT

Ajan säästö = Rahan säästö

Quinyxin käyttö vähensi jokaiselta myymäläpäälliköltä työvuorosuunnitteluun käytettyä työaikaa jopa 2 tuntia viikossa – ja tämän lisäksi kaiken sen ajan, joka aiemmin kului työvuorojen muutosten, vaihtojen ja vapaatoiveiden manuaaliseen käsittelyyn.

Quinyx toi ajansäästöä myös työntekijöille. Koska järjestelmä automaattisesti yhdistää jokaisen työntekijän työvuorot työaikakirjauksiin ja palkanmaksuun, Quinyxin käyttö säästi joka palkanmaksukautena puoli tuntia aikaa myös jokaiselta vuorotyöläiseltä.

Tutkimuksessa tarkastellulle, 3600 vuorotyöläistä työllistävälle organisaatiolle tämä tarkoitti vuodessa lähes 600 000 euron säästöä.

 

Quinyxin tuomat hyödyt

Liiketoimintamittareiden tarkastelun lisäksi Forrester Consultingin toteuttama tutkimus tunnisti muita hyötyjä, joita Quinyx tarjoaa asiakasyrityksilleen ja heidän työntekijöilleen.

Näitä ovat:

MERKITTÄVIMMÄT HYÖDYT

Oikeat henkilöt oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Quinyxin avulla tarkastelluissa organisaatioissa voitiin hyödyntää aiempaa dataa tulevien henkilöstötarpeiden ennakointiin. Näin vähennettiin ylityöstä aiheutuneita kustannuksia 50 %.

  • saatiin identifioitua henkilöstön sopimusrakenteeseen liittyvät optimointimahdollisuudet

  • voitiin aiempaa tarkemmin määritellä kausityöntekijöiden ajallista tarvetta

FORRESTER CONSULTING: THE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ OF QUINYX

  • Enemmän tyytyväisiä asiakkaita

  • Parempi työntekijäkokemus

  • Tehokkaampi työehtosopimusten noudattaminen ja raportointi