US/Global

Työtyytyväisyyden parantaminen terveydenhuoltoalalla

Monet terveydenhuoltoalan yritykset kamppailevat henkilöstön työtyytyväisyyden ja pysyvyyden kanssa. Pandemia-ajan kiihdyttämä henkilöstövaihtuvuus ja tarve lisätyövoimalle ovat nostaneet aiheen myös yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Tehokas ja työntekijälähtöinen työvuorosuunnittelu on keskeinen osa ratkaisua ongelmaan.

Työtyytyväisyys on monen tekijän summa.

Siihen vaikuttavat niin palkkaus, työympäristö, työn koettu mielekkyys kuin etenemismahdollisuudetkin.

Tyytyväisyyteen vaikuttaa merkittävästi myös työvuorosuunnittelu, eli se, millaisissa työvuoroissa työntekijät työskentelevät, miten hyvin työn ja vapaa-ajan tasapaino yksittäisen työntekijän kohdalla toteutuu ja minkä verran työntekijä voi vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.

Toimiva työvuorosuunnittelu on yksi keino työtyytyväisyyden vahvistamiseen erityisesti terveydenhuoltoalalla. 

Yli puolet on harkinnut työpaikan vaihtoa

Quinyxin teettämän vuosittaisen “Vuorotyöläisten arki” -kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista terveydenhuoltoalan työntekijöistä ei ole nykyiseen työhönsä tyytyväisiä.

Vuoden 2022 kyselyssä 47 % terveydenhuollon työntekijöistä koki, että työnantaja pitää häntä helposti vaihdettavana resurssina.

ABM FI - Mehiläinen article-1

54 % kertoi kokeneensa alimiehitystä työpaikallaan, mikä on johtanut stressaavampaan työympäristöön. Yli puolet terveydenhuollon työntekijöistä vastasi harkinneensa työpaikan vaihtoa - ja 25% onkin vaihtanut työpaikkaa kuluneen vuoden aikana.

Kiinnostavaa on se, että vaikka palkkaa pidetään keskeisenä vetovoimatekijänä, 20% kertoi valitsevansa mieluummin joustavammat työajat ja 23% mukavan työympäristön kuin korkeamman palkan.

Tämän lisäksi positiviinen palaute hyvin tehdystä työstä koettiin lähes yhtä tärkeäksi motivaatiotekijäksi jäädä nykyiseen työhön kuin potentiaalinen palkankorotus.

Työelämän joustavuus ja pehmeät arvot ovat siis selvästi yksi merkittävimmistä työtyytyväisyyden tekijöistä etenkin terveydenhuoltoalan työntekijöille.

Joustava työvuorosuunnittelu parantaa kustannustehokkuutta

Hyvin toteutettu työvuorosuunnittelu pitää huolen siitä, että työntekijöitä on työtehtäviin nähden aina sopiva määrä, jolloin vältetään kallis ali- ja ylimiehitys ja vähennetään yksittäisen työntekijän kokemaa stressiä. Lisäksi tehokas työvuorosuunnittelu nopeuttaa ja selkeyttää koko työvuorosuunnittelun prosessia, mikä taas vähentää vuorojen suunnittelijoiden työkuormaa.

Kun henkilöstöllä on vaikutusvaltaa omiin työvuoroihinsa ja käytössään työkalut, jotka mahdollistavat esimerkiksi vuoronvaihdot ja nopean kommunikaation työyhteisön kesken, työtyytyväisyys kohenee ja työntekijät pysyvät todennäköisemmin nykyisessä työpaikassaan.

Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä, kun kalliit rekrytointi- ja perehdytyskustannukset vältetään. 

Terveydenhuoltoalalla merkittäviä kustannussäästöjä saadaan lisäksi tilankäytön optimoinnilla esimerkiksi keikkalääkäreiden kohdalla. Tilasuunnittelu voidaan ottaa yhtenä työvuorosuunnittelun muuttujista huomioon ja näin varmistaa, että lääkäreiden vuorot rytmittyvät siten, että kaikki yrityksen tilat ovat koko päivän tehokkaasti käytössä.

Fiksu työvuorosuunnittelu mahdollistaa myös sen, että hoitajille, jotka tekevät työkeikkaa useassa saman yrityksen yksikössä, voidaan tarjota täysi työviikko yhdistämällä saman yrityksen eri yksiköiden yksittäiset työvuorot.

Tämä on omiaan vahvistamaan työtyytyväisyyttä ja työntekijöiden pysyvyyttä.

Autonomista vai automatisoitua työvuorosuunnittelua?

Terveydenhuoltoalalla puhutaan paljon autonomisesta työvuorosuunnittelusta ratkaisuna alan haasteisiin. Yhtä toimiva lopputulos saavutetaan myös automatisoidulla työvuorosuunnittelulla, eli tekoälypohjaisella työvuorojen suunnittelulla ja miehityksellä. 

Automatisoidussa prosessissa algoritmi ottaa huomioon työntekijöiden työvuorotoiveet, työvoiman tarpeen sekä käytössä olevat tilaresurssit ja miehittää työvuorot optimaalisesti. Lisäksi algoritmi huomioi työntekijöiden jaksamisen, eli pitää huolen siitä, että työvuorolista kuormittaisi yksittäistä työntekijää mahdollisimman vähän.

ABM FI - Mehiläinen article 2-1

Tekoälypohjainen järjestelmä pitää samalla huolen, että suunnitellut työvuorot noudattavat työsopimusten ehtoja ja työaikalain säädöksiä. Lisäksi järjestelmä integroituu saumattomasti yrityksen olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin avoimia rajapintoja hyödyntäen, jolloin esimerkiksi palkanmaksu sujuu vaivatta luotettavaan dataan pohjautuen. 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten tekoälypohjainen työvuorosuunnittelu voisi parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä teidän yrityksessänne?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai lue lisää Quinyxin ratkaisuista täältä >

-- 

“Palvelumme kysyntä vaihtelee suuresti, mikä vaikuttaa suoraan työvuorosuunnitteluun. Järjestelmän luomat ennusteet ovat avainasemassa, jotta pystymme takaamaan turvallisen ja tehokkaan palvelun potilaille.”

Yvonne Taylor, Chief Executive
IC24-ensihoitopalvelu >

-- 

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin otamme sinuun yhteyttä ilmaisen tuote-esittelyn tiimoilta. Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.