US/Global

Onnellisuuden taloustiede ja vaikutukset työvoimanhallintaan?

Tyytyväinen henkilöstö tuo mukanaan muutakin kuin hyvän mielen. Yrityksissä, joiden työntekijät viihtyvät työssään, tuottavuus on keskimäärin 20 % korkeampaa kuin muissa työyhteisöissä.

Tyytyväinen henkilöstö tuo mukanaan muutakin kuin hyvän mielen. Yrityksissä, joiden työntekijät viihtyvät työssään, tuottavuus on keskimäärin 20 % korkeampaa kuin muissa työyhteisöissä. Henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja on myös näissä yrityksissä vähemmän, asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys ovat paremmalla tasolla ja työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyy monenlaisia mitattavia etuja.

Olemme seuranneet pitkään työvoimanhallinnan käytäntöjen ja linjausten murrosta eri toimialoilla. Vuonna 2020 voimme vihdoin todeta, että vuorotyöaloilla on alettu ottaa työtyytyväisyys tosissaan. Tässä muutoksessa voittajia ovat kaikki, työntekijöiden itsensä lisäksi myös työnantaja ja asiakkaat.

Henkilöstön työtyytyväisyys vaikuttaa asiakkaisiin hyvinkin suoraan ja käytännönläheisesti. Big datan, koneoppimisen, tekoälyn ja kehittyneiden algoritmien myötä nykykuluttajat pystyvät vaikuttamaan laajasti kaikkiin elämänsä osa-alueisiin ja räätälöimään niitä mielensä mukaan. Kuluttajat ovat myös aiempaa uskollisempia brändeille, joiden arvot vastaavat heidän omiaan.

Nämä kolme elementtiä – vaikutusmahdollisuudet, räätälöinti ja arvot – ovat levinneet vaikutuksiltaan myös siihen, mitä työntekijät haluavat työltään. 2020-luvun vuorotyöläiset ovat tyytyväisiä, jos he saavat päättää omista työajoistaan, pystyvät räätälöimään työvuorot muuhun elämäänsä sopivaksi ja tuntevat työnsä merkitykselliseksi.  

Työtyytyväisyydellä on siis merkitystä monestakin eri syystä. Esimerkiksi työelämää eri keinoin uudistavan organisaation tutkimustulokset kertovat, että työtyytyväisyyden mukanaan tuomia liiketoiminnallisia etuja ovat muun muassa 20 % verrokkiyrityksiä korkeampi tuottavuus, henkilöstön vähäisempi vaihtuvuus ja poissaolot, parempi asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys sekä monenlaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät hyödyt.

Merkityksellisyys on uusi palkanlisä

Milleniaalien ja Z-sukupolven työntekijöiden uraodotuksissa on tapahtunut viime vuosina murros. Ykkösenä tärkeyslistalla on tällä hetkellä työn ja muun elämän välinen tasapaino, ja juuri tässä muutoksessa piilee onnellisuuden taloustieteen varsinainen potentiaali. Joustavan työnteon mahdollistama tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä tekee työntekijöistä onnellisempia ja työnantajaan sitoutuneempia, ja tällöin he myös luovat enemmän arvoa liiketoiminnalle.

Merkityksellisyyden voidaankin sanoa olevan uusi palkanlisä. Työntekijät, jotka kokevat työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja jotka näkevät omalla työpanoksellaan olevan vaikutusta, arvostavat usein merkityksellisyyttä enemmän kuin mahdollisimman korkeaa palkkaa. He myös pysyvät paljon todennäköisemmin työnantajansa palveluksessa.

Siirtymä materialismista kokemuksellisuuteen näkyy myös uudessa työntekijyydessä:

 • Tilipussin suuruus ei kiinnosta uutta työntekijäpolvea yhtä paljon kuin edeltäneitä.
 • Tavoitteena ei ole enää tehdä pitkiä työpäiviä, jotta voisi tienata enemmän, jotta voisi ostaa tienatuilla rahoilla tarpeetonta tavaraa, jolla voisi tehdä vaikutuksen muihin ihmisiin.
 • Työntekijöitä kiinnostaa työelämässä yhä enemmän laatu.
 • Työntekijöille on tärkeää tehdä töitä organisaatiolle, jonka arvot työntekijä jakaa.
 • Työllä halutaan olevan suunta ja merkitys.

Organisaatiot, jotka eivät pyri aktiivisesti houkuttelemaan, pitämään ja sitouttamaan työntekijöitään ja tekemään onnellisuudesta tavoitetilaa, ovat jatkuvassa vaarassa menettää parhaat työntekijänsä. Samalla ne hukkaavat tilaisuutensa kasvaa.

Onnellisen työvoiman jäljillä

Onnellinen työvoima voi joskus tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta tavoitteelta. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan pienistä asioista, koska niilläkin voidaan saada aikaan isoja vaikutuksia. Tässä muutama vinkki:

 • Mahdollista joustava työnteko.
 • Rakenna selkeä palkitsemis- ja tunnustuksenantojärjestelmä.
 • Luo organisaatioon vahva kulttuuri ja tunne merkityksellisyydestä.
 • Varmista tehokas ja toimiva viestintä.
 • Panosta henkilöstön sitouttamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin.
 • Hanki aito ymmärrys työntekijöiden toiveista ja ajatuksista.

Liian usein työtyytyväisyyteen panostaminen ja henkilöstön sitouttaminen jäävät pelkän puheen tasolle. On karhunpalvelus olettaa työntekijöiden pysyvän tyytyväisinä pelkästään siihen, että heillä on yrityksessä työpaikka.

Onnellisuuden taloustieteen ja työtyytyväisyyden juuret kasvavat syvemmällä. Näennäinen välittäminen ei riitä. Työntekijöitä on palkittava hyvästä työstä, annettava heille kunnolla tunnustusta ja viestittävä heille tehokkaasti ja luotettavasti. Henkilöstön hyvinvointiin kannattaa panostaa, heille on annettava ylpeyden ja voimaantumisen tunteita sekä huolehdittava aidosti työtyytyväisyydestä.

Menestyksekkään liiketoiminnan rakentaminen on mahdollista vain työssään viihtyvän henkilöstön avulla.

Lataa tuore oppaamme. Kerromme siinä, mitkä trendit onnellisuuden taloustieteen ohella ovat vallalla työvoimanhallinnassa juuri nyt.

Lataa opas

 

Löydä Quinyx ja aloita matkasi jo tänään

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin otamme sinuun yhteyttä ilmaisen tuote-esittelyn tiimoilta. Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.