US/Global

Yrityksen tulevaisuus varmistetaan toimivalla työvoimanhallinnalla

Tietyt haasteet ovat tuttuja kaikilla vuorotöihin perustuvilla aloilla ja yrityksissä, joissa vakituista henkilöstöä täydennetään osa-aikaisilla ..

Tietyt haasteet ovat tuttuja kaikilla vuorotöihin perustuvilla aloilla ja yrityksissä, joissa vakituista henkilöstöä täydennetään osa-aikaisilla työntekijöillä ja ekstraajilla. Tällaisissa työyhteisöissä henkilöstön kokoonpano on jatkuvassa muutoksessa.

Oikeanlaisten työntekijöiden löytäminen on tuttu haaste etenkin toimialoilla, joilla palvellaan asiakkaita tai tehdään fyysistä työtä. Työnantajan on paitsi houkuteltava työntekijöitä myös sitoutettava heidät ja varmistettava mahdollisimman pieni vaihtuvuus. Vain siten liiketoiminta rullaa ja asiakkaat saavat laadukasta palvelua.

Vuoden 2019 alussa teettämämme tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista yrityksistä on vaikeuksia rekrytoida ja pitää kiinni erityisesti osa-aikaisista työntekijöistään. Peräti yli neljännes Suomessa haastatelluista esimiehistä arvioi, että hyvien työntekijöiden puute johtaa siihen, että potentiaalista kasvua menetetään yli 20 %. Noin joka viides totesi lisäksi tuottavuuden heikkenevän yhtä lailla.

Asiaa ei voi jättää yksin henkilöstöhallinnon murheeksi, vaan oikeanlaisen työvoiman hankkiminen ja siitä kiinni pitäminen koskettaa kaikkia liiketoiminnan osa-alueita. Tutkimuksemme osoitti myös, että rekrytoinnin haasteista ja työvoiman vaihtuvuudesta johtuvalla henkilöstövajeella on varsin dramaattisia vaikutuksia sekä yrityksen kasvuun että toiminnan tuottavuuteen.

HALF


Quinyxin perustaja ja toimitusjohtaja Erik Fjellborg kertoo: “Kansantalouden ytimessä olevan työvoiman luonne on muuttunut nopeasti. Palvelusektorin kasvun myötä työvoima on jatkuvasti monimuotoistunut, ja perinteisten alojen työntekijät muodostavat siitä vain yhden osa-alueen. Uusien teknologioiden kehittyessä tietyt manuaaliset tehtävät automatisoituvat, joten työnantajien on opittava rekrytoimaan ja perehdyttämään työntekijöitä, joiden osaaminen on ajan vaatimusten tasalla.

Emme suinkaan väitä, että tarjoaisimme taikatemppuja, joiden avulla yritykset selviäisivät edessä häämöttävästä kriisistä ilman omaa työpanosta. Tiedämme kuitenkin omasta kokemuksesta, että työnantajille on tarjolla tehokkaita konsteja parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä, lisätä tuottavuutta ja vähentää kaaosta.

Tässä ajassa työnantajien on erityisen tärkeää nähdä vaivaa avainhenkilöidensä houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja pysyvyydessä. Yritysten on tarjottava joustoa, kehittymismahdollisuuksia ja aiempaa houkuttelevampia ja suunnitelmallisempia urapolkuja. Se on ainoa tie henkilöstön – eli taloutta eteenpäin vievän voiman – tuottavuuden ja tyytyväisyyden parantamiseen.”

 

Erik Fjellborg Pressphoto1-small 2-2

Quinyxin toimitusjohtaja ja perustaja Erik Fjellborg


NELJÄ KEINOA TERÄVÖITTÄÄ REKRYTOINTIA JA VÄHENTÄÄ HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUTTA

1. Joustavuus
Työaikajärjestelyjen joustavuus on ydinasia työntekijöiden houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja pysyvyydessä. Vaikka joustavat työntekotavat ovat viime vuosina yleistyneet kaikilla toimialoilla, aina on varaa parantaa. Tutkimustemme mukaan 86 % työnantajista tunnistaa joustavuuden merkityksen työvoiman pysyvyydelle, mutta se puuttuu jopa 79 %:lta palvelualan työntekijöistä. Epäsuhta on syytä ottaa vakavasti.

Erityisen suuri mahdollisuus työtyytyväisyyden nostamiseen on manuaalista ja yksinkertaista palvelutyötä tekevien keskuudessa. Esimerkiksi vuorojen vaihtamisesta voitaisiin tehdä joustavampaa tai tehdä työvuorolistoista visuaalisempia.

Samat joustot eivät toimi kaikille työntekijöille. Sen sijaan kannattaa antaa työntekijöille itselleen mahdollisuus esittää toiveita ja tehdä valintoja. Niin jokainen saa joustoa juuri niissä asioissa, jotka ovat heille tärkeitä. Ainoa tapa selvittää tämäntyyppisiä asioita on keskustella suoraan työntekijöiden kanssa.


2. Teknologia
Teknologia auttaa esimerkiksi jouston lisäämisessä ja epätavanomaisten työvuorojen hoitamisessa, ja uusien välineiden käyttöönotto voi olla yllättävänkin yksinkertainen ja kustannustehokas prosessi. Etenkin manuaalista ja fyysistä työtä tekevien työntekijöiden joukko on usein laaja ja hajanainen, jolloin henkilöstön sitouttamisen perinteisiä keinoja – kasvokkaisia tiimitapaamisia, koulutuksia ja illanviettoja – voi olla vaikea toteuttaa.

Työnantajatutkimuksemme toi kuitenkin hyviä uutisia teknologian viisaasta käytöstä. Teknisistä ratkaisuista on apua monissa tilanteissa, ja niillä voidaan nostaa työvoiman sitoutuneisuutta ja vähentää sen vaihtuvuutta. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi verkkokoulutuksia, joihin työntekijät voivat osallistua myös etänä, tai näppäriä sovelluksia ja verkkoalustoja, joiden avulla viestiminen nopeutuu ja tehostuu.

Arkea helpottavat erityisesti pilvipohjaiset ja mobiilikäyttöön suunnitellut työvoimanhallinnan ratkaisut. Työntekijöiden asenteita selvittäneen tutkimuksemme mukaan lähes kolmasosa työntekijöistä uskoo, että työvuorojen ja yrityksen muiden aikataulujen tarkastelun, jakamisen ja hallinnoinnin mobiilisti mahdollistavat teknologiat tehostavat yrityksen joustavuutta.


3. Urakehityksen mahdollistaminen ja edistäminen
Jo muutama pieni toimenpide voi riittää tukemaan työntekijöitä ja helpottamaan heidän urakehitystään. Neljäsosa fyysistä työtä tekevistä työntekijöistä vaihtaa työpaikkaa, jos he eivät koe etenevänsä urallaan, kun taas 33 % kertoo nostavansa kytkintä matalan palkan takia. Kun marginaalit ovat pienet ja organisaatiorakenteet jäykät, näihin kahteen tekijään on usein vaikea vaikuttaa.

Juuri nämä työntekijät ovat kuitenkin yrityksen merkittävä valtti, ja heidän pysyvyyteensä kannattaa panostaa. Heillä on usein korvaamatonta kokemusta ja ymmärrystä yrityksen päivittäisistä toiminnoista, mutta heitä on muistettava tukea ja heille on annettava mahdollisuus edetä uralla. Työntekijöiden kehityksen mahdollistaminen ja selkeä kommunikaatio antavat henkilöstölle viestin, että heihin panostetaan.


4. Yrityskulttuuri ja sitouttaminen
Vahvaan yrityskulttuuriin ja työntekijöiden sitouttamiseen kannattaa panostaa, jotta yritykseen saadaan houkuteltua oikeanlaista työvoimaa ja vähennettyä sen vaihtuvuutta. Quinyxin tehtävä on helpottaa ihmisten työarkea tarjoamalla siihen tehokkaita järjestelyjä. Haluamme tuoda iloa niin työntekijöille, asiakkaille kuin organisaatioillekin. Haluamme auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman työntekijäkokemuksen ja sitä kautta menestymään entistä paremmin. Työssään viihtyvät työntekijät ovat avain kannattavaan liiketoimintaan.

Lataa opas työvoiman sitouttamiseen ja vaihtuvuuden vähentämiseen sekä niihin liittyviin strategioihin.

Panostus neljään osa-alueeseen auttaa varmistamaan yrityksen tulevan menestyksen ja tehostamaan työvoiman tuottavuutta ja tyytyväisyyttä.

 

Lataa opas

Löydä Quinyx ja aloita matkasi jo tänään

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin otamme sinuun yhteyttä ilmaisen tuote-esittelyn tiimoilta. Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.