US/Global

Därför behöver ni flexibla scheman inför Black Friday

För att butikspersonalen ska leverera den bästa möjliga kundupplevelsen behöver de må bra och vara glada, och här skapar flexibla scheman positiva effekter.

Det råder ingen tvekan att vi tagit klivet i den mörka tiden på året. Och det betyder två saker: att det återigen är dags att bunkra upp med värmeljus, och att rea-säsongen snart drar i gång. Black Friday och Cyber Monday ökar trycket både i webbhandeln och i fysiska butiker, och det gäller att vara redo. 

För att butikspersonalen ska leverera den bästa möjliga kundupplevelsen behöver de må bra och vara glada, och här skapar flexibla scheman positiva effekter. Det bidrar till att medarbetarna får en bättre balans i livet, vilket leder till att de trivs och levererar bra resultat. 


Vi behöver inte vara rädda för flexibla scheman 

Under de senaste åren har sättet vi arbetar förändrats. Tidigare trodde vi inte att våra medarbetare kunde jobba effektivt på distans, men under pandemin tvingades vi att ställa om. Nu vet vi både av egen erfarenhet och från studier att det i de flesta fall går hur bra som helst att jobba hemifrån. 

Människor som kan styra över sin arbetsvardag presterar bättre, och detsamma gäller för skiftarbetare. Men även om det inte är möjligt att jobba hemifrån för butikspersonal så kan flexibla scheman generera en liknande effekt: ökad produktivitet.

I en rapport från Forrester framkommer att nästan alla skiftarbetare upplever att deras arbetstider är inkonsekventa eller oförutsägbara, trots att det är möjligt att skapa bra scheman. Och att de upplever att ovissheten är ett stort problem. Det är stressande att inte veta när man kommer jobba, eller ens hur många timmar, från den ena veckan till den andra. 

För skiftarbetare är flexibla scheman bland det viktigaste för att trivas på jobbet, och för att få till den viktiga återhämtningen. Forrester lyfter också fram att de företag som gjort en insats för att förbättra personalens scheman upplever att det ger en positiv effekt på resultatet. 

Så när säsongsrean snart drar i gång, och det krävs lite mer av er än vanligt, är flexibla scheman en nyckel till glada medarbetare och en bra kundupplevelse. 


Låt medarbetarna lägga schemat

Medarbetare gillar att få vara med och påverka sitt schema. Dels förmedlar det att ni som arbetsgivare vill att personalen ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Dels sparar den som lägger schemat 8 minuter på varje ändring. Med många medarbetare blir det många minuter över tid. Dessutom slipper den som lägger schemat stressen det innebär att ringa runt, mejla eller skicka sms för att hitta någon som kan täcka upp i sista minuten.  

Vår rapport The State of the Deskless Workforce visar att 29 procent av alla skiftarbetare behöver ringa sin ledare för att byta skift, och att bara 13 procent har tillgång till ett verktyg eller en app som gör det enkelt att byta skift med sina kollegor. Det är en låg siffra med tanke på att tekniken och verktygen redan finns. Och särskilt med tanke på att vi lever en stor del av våra liv med telefonen i handen. 

En riktigt bra och heltäckande app gör det enkelt att ta fram det bästa schemat, så att rätt person alltid är på rätt plats i rätt tid. Oavsett om det är en vanlig onsdag eller Black Friday.

Redo för rusning

Den som har jobbat länge, och är van att lägga scheman, kommer att kunna göra en hyfsat bra gissning om hur bemanningsbehovet kommer att se ut i framtiden. Men den som har tillgång till prognoser som bygger på AI-modeller kommer att få ett svar som ligger mycket närmre verkligheten.  

Bra underlag för schemaläggning ger en bättre bemanning vilket minskar överbemanning och övertidstimmar. Det minskar också risken för underbemanning, och därmed stressen som uppstår när personalen inte hinner serva kunderna. 

De bästa WFM-verktygen hjälper också till att identifiera händelser som påverkar behovet av personal; som antal transaktioner, kundströmmar och omsättning. Genom att även använda den typen av data så blir prognoserna ännu bättre än tidigare. 

Ett smart och heltäckande verktyg kan också göra det enklare att lämna över vid skiftbyten, förbättra kommunikation mellan huvudkontoret och dem som jobbar i butikerna, samt underlätta arbetet med uppföljning. 

Sammanfattningsvis gillar medarbetare flexibilitet, och kunder trivs bäst när de möter glad personal och får god service. Därför bidrar digitala WFM-verktyg till att göra Black Friday till en framgång på fler sätt än ett. 

 

Om du vill veta mer om vad som är viktigt på riktigt för dina medarbetare så tipsar vi om att ladda ner rapporten State of the Deskless Workforce. Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.