US/Global

Få engagerade medarbetare

På en skala från 1 till 10, hur allvarligt ser du på dina anställdas engagemang och hur viktigt är det att de trivs på jobbet? Om det inte är en ..

På en skala från 1 till 10, hur allvarligt ser du på dina anställdas engagemang och hur viktigt är det att de trivs på jobbet?

Om det inte är en prioritering så borde det vara det. Engagerade anställda är inte bara önskvärt, det är avgörande, och de företag som ignorerar det här utsätter sig för stora risker. För det är faktiskt så att företag med engagerade anställda ständigt överträffar de som inte har det och de ligger hela tiden steget före sina konkurrenter.

Traditionellt sett har de anställdas engagemang bedömts efter hur produktiva eller glada de är på jobbet men i verkligheten går det mycket djupare än så. I Harvard Business Review beskriver John Baldoni engagerade anställda som: ”Människor som vill gå till jobbet, som förstår sitt arbete och som känner att deras insatser bidrar till organisationens framgång.”


Tydliga fördelar

Det går inte att försumma fördelarna med att ha engagerade anställda. De är gladare, friskare och trivs med sitt jobb men det slutar inte där. Engagerade medarbetare ökar dessutom din lönsamhet. Enligt en studie från Gallup ser företag med engagerade anställda en lönsamhetsökning på upp till 22 %. Dessutom visar forskning från Watson Wyatt att bolag med ett starkt engagemang hos medarbetarna ger en avkastning till aktieägarna på 64 % över en femårsperiod jämfört med 21 % för de företag som har en låg engagemangsnivå.

Gallup fann även att företag med engagerade anställda fick upp till 20 % bättre resultat på sina kundundersökningar jämfört med konkurrenterna med ett lågt engagemang. Nöjda medarbetare som känner sig uppskattade för sitt arbete är mer benägna att ge kunderna en bättre service. Samma studie visade även att produktiviteten hos engagerade medarbetare ligger 20 % högre än hos oengagerade.

Confederation of British Industry menar dessutom att sjukfrånvaron hos oengagerade anställda är dubbelt så hög som hos deras engagerade kollegor. De som är engagerade stannar även kvar längre i sin anställning.

 

Små förändringar – stor påverkan

Det är självklart lättare för unga startups, techföretag och reklambyråer att göra jobbet roligare med hjälp av daglig yoga, ping pong-bord, coola lokaler och andra sköna insatser. men hur förbättrar man medarbetarnas engagemang hos en flexibel personalstyrka? Speciellt i branscher som butik och detaljhandel samt hotell och restaurang där det är en hög personalomsättning och många deltidsanställda?

Faktum är att det inte behöver vara komplicerat och även små förändringar kan ha en stor påverkan. Ett exempel är restaurangkedjan Benugo som kunde se en hundraprocentig förbättring i medarbetarkommunikationen efter att de började använda ett personalplaneringssystem. Med ett högre engagemang som följd.

Med hjälp av bättre kommunikation, stark arbetsplatskultur, smart teknologi och fantastiska scheman kan du lyfta dina anställdas engagemang på suveräna sätt.

Det är dina anställda som gör dig unik och som är din främsta konkurrensfördel. Över 90 % av de chefer som tillfrågades i en studie av HR.com anser att det finns tydliga bevis som kopplar ihop engagemang med prestation och de tror att det har störst påverkan på produktivitet och hur kunderna bemöts.

Trots det ser vi siffror som visar att mer än 80 % av de anställda inte är engagerade på jobbet. Lägg sedan till det faktum att en allt större del av arbetsmarknaden består av en ny generation som inte funderar två gånger över att byta jobb om de inte trivs, och vi har tunga motiv till varför en engagerad och nöjd personalstyrka borde ligga högt på allas dagordning.


Agera nu

Allt det här innebär att det är dags att sluta prata om istället börja göra någonting åt saken.

Vi vill hjälpa dig att växa och att åstadkomma stora saker. Därför har vi sammanställt en kostnadsfri guide med åtta enkla sätt att förbättra dina anställdas engagemang. Du kan ladda ner den via länken nedan.

 

Ladda ner guiden

 

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.