US/Global

Kaikki hyöty irti joustavasta työvoimanhallinnasta

Nykypäivän työelämässä eletään jännittävää ja monella tapaa ennakoimatonta aikaa. Muun muassa kuluttajien alati kasvavat odotukset ja keikkatalouden laajamittainen leviäminen arkiseen työntekoon luovat omia uusia haasteitaan liiketoiminnan pyörittämiseen.

Olipa kyse sosiaali- ja terveydenhuollostavähittäiskaupasta tai vaikkapa hotelli- ja ravintola-alasta, on suuri haaste yritysjohdolle pyörittää kellon ympäri auki olevaa organisaatiota, pysyä kartalla alan konventiot mahdollisesti päälaelleen keikauttavista teknologioista ja vastata jatkuvasti elävään asiakaskysyntään.

Kilpailuedun saavuttamisessa ja siitä kiinni pitämisessä on olennaista, että yrityksellä on oikeat ihmiset oikealla paikalla oikeaan aikaan. Ainoa tapa tämän varmistamiseen on ymmärtää, hyväksyä ja kääntää omaksi eduksi työnteon vallankumous.

Ajatus työnteon joustoista aiheuttaa kuitenkin usein paheksuntaa, sillä se liitetään helposti tuottavuuden laskuun ja kulujen kasvamiseen. Erityisesti yritysjohdossa pelätään logistisia hankaluuksia ja lisätyötä työvuorolistojen valmistelussa.

Me uskomme, että asia on juuri päinvastoin. Kun käytössä on oikeat työkalut ja oikeanlainen teknologia, työjärjestelyjen joustavuus voi tehostaa yrityksen tuottavuutta, säästää aikaa, vähentää kuluja, parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Joustavan työnteon mahdollistaminen ei toki ratkaise kerralla kaikkia haasteita, mutta työntekijöiden valinnanvapauden lisääminen työaikojen ja -tapojen suhteen hyödyttää yritystä monella tapaa. Muutos voi näkyä niin yrityksen tuloksessa kuin myös iloisempana ja motivoituneempana henkilöstönä.

Vaikka työntekoa voi monessa organisaatiossa kuvata tietyllä tapaa joustavaksi jo nyt, tällä saralla olisi vielä paljon tehtävää. Siirtymä vaatii kuitenkin merkittäviä muutoksia niin yrityskulttuurissa kuin yleisesti yrityksen toiminnassakin. Muutos vaatii aikaa, ajattelutyötä ja vaivannäköä. Luettelemme seuraavassa neljä ydinasiaa, joita pohtimalla pääsee alkuun joustavan työvoimanhallinnan täysimittaisessa hyödyntämisessä.

 

1. Jousto on meitä kaikkia varten

Joustava työnteko oli pitkään toimistotyötä tekevien yksinoikeus. Monien toimistotyöläisten on helppo tehdä etätöitä kotonaan tai hoitaa työtehtäviä toimistoaikojen ulkopuolella. Toisenlaisia töitä tekevien todellisuus on erilainen.

Esimerkiksi kuljetusalalla, hotelli- ja ravintolatyössä, vähittäiskaupan alalla ja monilla muilla merkittävillä aloilla tekee töitä suuri mutta liian usein unohdettu joukko ammattilaisia, jotka eivät ole päässeet hyötymään toimistotyöläisille suunnatuista, uuden ajan teknologiainnovaatioista. On kuitenkin tärkeää, että työnantajat mahdollistavat työnteon joustot kaikille. Onneksi pilvipohjaiset ja lähtökohtaisesti mobiilikäyttöön suunnitellut teknologiat (joista lisää alla) tekevät tämän helpommaksi kuin koskaan aiemmin.

 

2. Aito henkilöstöymmärrys

Mitä työntekijät haluavat? Mikä on heille tärkeää? Arvostavatko he – kuten kolmasosa tutkimukseemme vastanneista ihmisistä – työnteon joustoja enemmän kuin palkankorotusta? Tutkimuksessamme kävi myös ilmi, että 20 % vuorotyötä tekevistä pitää prioriteettilistallaan korkealla mahdollisuutta valita omia työvuorojaan ja että 16 % arvostaa suuresti mahdollisuutta muuttaa tai vaihtaa vuoroja lyhyelläkin varoitusajalla.

Tutkimuksessamme selvisi myös, että vaikka lapsiperhearkea elävät työntekijät työskentelevät mielellään osa-aikaisesti työaikojen joustavuuden takia, muita huollettavia kuin lapsia vapaa-ajallaan hoitavat työntekijät haluaisivat mieluummin aloittaa työvuoronsa joko aikaiseen tai myöhäiseen kellonaikaan. Toisin sanoen sama joustomalli ei päde kaikkiin työntekijöihin. Sen sijaan työnantajien on tärkeää antaa henkilöstölle ääni ja vaikuttamisen mahdollisuus selvittämällä, minkä tyyppiset joustot toimisivat parhaiten juuri heille. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että eri työntekijöille tarjotaan erilaisia järjestelyjä.

 

3. Avoin viestintä on yrityskulttuurin ydin

Huolestuttavan moni työntekijä arvelee, että esimies reagoisi negatiivisesti työnteon joustoa koskevaan pyyntöön tai että tällainen pyyntö saattaisi jopa vaikuttaa heidän tuleviin mahdollisuuksiinsa töissä. Tällainen käsitys on haitallinen kaikille työnantajille – myös niille, jotka suhtautuvat avoimin mielin työnteon joustoihin omassa organisaatioissaan.

Taisteltaisiinko yhdessä tätä käsitystä vastaan? Viestitään avoimesti organisaatiossa tehdyistä työnteon joustavuuden linjauksista ja kannustetaan työntekijöitä kertomaan avoimesti esimiehilleen, jos heidän joustotarpeissaan tapahtuu muutoksia. Tämä työ alkaa vahvasta yrityskulttuurista, arvoista ja tavoitteista. Avoin keskustelu joustavasta työnteosta johtaa johdonmukaisesti tyytyväisempään ja tuottavampaan henkilöstöön.

 

4. Ota teknologia haltuun

Pilvipohjainen ja ensisijaisesti mobiilikäyttöön suunniteltu ratkaisu on suureksi avuksi työvoimanhallinnassa. Työntekijöiden mielipiteitä selvittäneessä kyselyssämme lähes kolmannes työntekijöistä kertoi uskovansa, että joustavuutta voisi parantaa heidän yrityksessään teknologioilla, joiden avulla aikatauluja voi katsella, jakaa ja hallita sovelluksen avulla. Quinyx tarjoaa yritysten käyttöön helppokäyttöisen sovelluksen, jolla esimiehet pystyvät nopeuttamaan tiiminsä työvuorosuunnittelua jopa yli 50 %:lla. Samalla työntekijöille voidaan antaa lisää joustoa omien työaikojen valinnassa.

Tutkimuksessamme selvitettiin joustavan työnteon esteiden poistamisen merkitystä työntekijöille. Yksi tapa lisätä joustavuutta on teknologian hyödyntäminen.

Vaikka joustoa työelämässä jo jonkin verran onkin, paljon on vielä parantamisen varaa. Jouston lisääminen hyödyttää molempia osapuolia – sekä joustoa kaipaavia työntekijöitä että sitä tarjoavia työnantajia. Työnteon vallankumouksen aika on nyt!

 

Lataa tästä vinkit työvoiman sitouttamiseen ja ota haltuun joustava työnteko.

 

Lataa tästä

Löydä Quinyx ja aloita matkasi jo tänään

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin otamme sinuun yhteyttä ilmaisen tuote-esittelyn tiimoilta. Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.