US/Global

The State of the
Dutch Frontline Workforce
2024

Onderzoeksrapport

Ontdek de nieuwste inzichten over Nederlandse frontline werknemers. Hoe wordt hun werk-privé balans beïnvloedt door economische onzekerheid, de opkomst van AI en digitale transformatie?

Inleiding

Frontline werknemers de onbezongen helden in de winkels, magazijnen, horeca, en gezondheidszorg hebben hun mening met ons gedeeld. In 2024 zijn lage lonen (41%), beperkte doorgroei mogelijkheden (26%) en een stressvolle werkomgeving (24%) de grootste factoren die hun dagelijks werk beïnvloeden. 

Maar liefst 62% van de Nederlandse frontline werknemers heeft in het afgelopen jaar overwogen om ontslag te nemen. Wat veroorzaakt deze ontevredenheid? 

Met de stijgende kosten van het levensonderhoud, hoge inflatie en een onzekere toekomst van technologie en AI, zijn het stressvolle tijden voor veel medewerkers en bedrijven. Naast een gepast salaris en ontwikkelingsmogelijkheden willen de werknemers ook erkenning, en het gevoel dat technologie hen ondersteunt en niet vervangt. 

Bijna de helft van de frontline medewerkers heeft aangegeven werkgerelateerde stress te ervaren. Daarbovenop, is voor 1 op de 3 onvoldoende doorgroeimogelijkheden een reden om overwegen ontslag te nemen.  Het aanpakken van deze stressfactoren — het verbeteren van de communicatie tussen managers en personeel, het versterken van het leiderschap en het vergroten van de flexibiliteit in roosters — zal werkgevers helpen om hun frontline medewerkers te behouden. 

Technologie kan voor zowel positieve kansen als onzekerheid leiden. Nederlandse frontline medewerkers uiten zich over het algemeen positief over wat kunstmatige intelligentie kan bieden. Rond the 58% zegt optimistisch te zijn over de opkomst van AI, omdat ze geloven dat ze in combinatie met de technologie hun baan efficiënter kunnen uitvoeren. Het is aan organisaties om ervoor te zorgen dat ze ondersteunend en transparant zijn over hoe de technologie zal worden opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden om de positieve indrukken te behouden. 

Met dit rapport zetten we werkgevers onder druk om de algehele werknemerservaring te verbeteren. Bedrijven die luisteren naar hun frontline medewerkers en daardoor manieren vinden om deze ervaring te verbeteren, zullen het beste uit de bus komen.

Dus, hoe staat met Nederlandse frontline medewerkers?

 

 • 62% heeft overwogen om hun baan op te zeggen 

 • 47% ervaart werkgerelateerde stress

 • 72% is ontevreden over de technologie die nodig is om hun werk te doen

De Nederlandse werknemerservaring

Frontline medewerkers willen zich gewaardeerd voelen  niet alleen in financiële zin, maar ook door groeimogelijkheden en flexibiliteit voor hun leven buitenom het werk. Wil je dat je werknemers zich elke dag weer van hun beste kant laten zien? Zorg dan dat ze zich gewaardeerd voelen. 

 • 62%  heeft het afgelopen jaar overwogen om ontslag te nemen vanwege het lage loon, beperkte doorgroeimogelijkheden en een stressvolle werkomgeving. 
 • 26% gaf aan zich niet gewaardeerd te voelen door hun werkgever als reden om te overwegen hun huidige functie te verlaten, een stijging ten opzichte van vorig jaar.
 • Meer dan 80%  is ervan overtuigd dat ze andere kansen op de arbeidsmarkt hebben die overeenkomen met hun vaardigheden, ondanks het feit dat ze al dan niet hebben overwogen om ontslag te nemen.

Waarom zijn Nederlandse frontline medewerkers ontevreden?

 

 • 41% zegt dat het salaris te laag is

 • 26% zegt beperkt doorgroeimogelijkheden te hebben 

 • 24% zegt dat de werkomgeving stressvol is

Salaris is een belangrijke factor, en ook in Nederland zijn de kosten van het levensonderhoud in het afgelopen jaar flink gestegen. Bedrijven hebben echter te maken met krappe budgetten en het verhogen van salarissen is niet altijd een optie. Als het niet mogelijk is om een loonsverhoging door te voeren, kan het aanpakken van de tweede en derde reden waarom werknemers hebben overwogen om ontslag te nemen, helpen om personeel te behouden. 


Door manieren te vinden om een minder stressvolle omgeving te creëren met voordelen zoals flexibele roosters en door te investeren in leiderschapsgroei en -training, kunnen werknemers meer waarde hechten aan het bedrijf. En door mogelijkheden te bieden voor leiderschapstraining of groeiplannen kunnen frontline medewerkers de groei krijgen waarnaar ze op zoek zijn.

Waardering is onbetaalbaar

Een op de vier frontline medewerkers heeft overwogen om ontslag te nemen in het afgelopen jaar, omdat ze niet het gevoel hebben dat ze erkenning en waardering krijgen voor hun werk. Door manieren te vinden om je frontline medewerkers voordelen en feedback te geven, kun je het moraal en de retentie verbeteren. 

Wat vinden Gen Z en Millennials belangrijk op het werk?

Voor millennials (geboren na 1981) en Gen Z (geboren voor 1997) zijn een hoger salaris en een flexibeler rooster belangrijker dan voor oudere millennials Gen X (geboren voor 1980) en babyboomers (geboren voor 1964). Op de vraag wat hun baan aantrekkelijker zou maken, is er een duidelijk verschil tussen de oudere en jongere generaties. 

 • 21% van onze gen Z respondenten zegt dat een flexibel werkrooster hen meer zou kunnen motiveren, vergeleken met 15% bij oudere generaties.

Maar als het gaat om de behoefte aan een minder stressvolle werkomgeving, 

 • 23% van de millennials heeft behoefte aan een minder stressvolle werkomgeving, vergeleken met 15% van Gen Z en 18% van de oudere generaties. 

Om over na te denken… 💡

Als loonsverhogingen niet mogelijk zijn, kunnen flexibelere roosters een groot voordeel zijn voor de jongere frontline medewerkers, omdat zij hier meer belang aan hechten. Deze flexibiliteit zal er voor zorgen dat ook je oudere werknemers een minder stressvolle werkomgeving zullen hebben. Als werkgever is het moeilijk om tot de oorzaak van stress op het werk te komen. Laten we je hierbij helpen!

De gezondheid van het personeel

Wat veroorzaakt stress bij uitvoerende medewerkers?

We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Nederlandse frontline medewerkers minder stress ervaren (46%) ten opzichte van andere landen (wereldwijd gemiddeld 66%). Het slechte nieuws is dat werkgevers nog steeds kampen met een groot deel van hun personeel dat wel stress op de werkvloer ervaart.

Gestreste werknemers kunnen niet optimaal presteren. Het is bewezen dat mensen die lijden onder veel stress meer fouten maken, en sneller de neiging om op zoek te gaan naar ander werk. 

Dit zijn de top 3 stressfactoren voor frontline medewerkers in Nederland:

 • 22% zegt dat hun inkomen de kosten van het levensonderhoud niet dekt 
 • 16% vindt dat ze te veel uren werken 
 • 14% is gefrustreerd over dat er vaak onder of overbezetting is

Het positieve is dat de stressniveaus in verband met flexibele roosters lijken af te nemen. In 2023 meldde 40% van de frontline medewerkers stress gerelateerd aan een gebrek aan roosterflexibiliteit, en dit jaar is dat gedaald naar slechts 9%. 

Dit kan het gevolg zijn van verbeterde technologieën die het voor werknemers makkelijker maken om diensten te ruilen of over te nemen, en om snel en moeiteloos roosterwijzigingen aan te vragen, zowel bij noodgevallen als bij last-minute veranderingen. Het kan ook zijn dat veel werkgevers dit zien als een manier om hun personeel beter bij het bedrijf te betrekken en minder stress te bezorgen, en zich richten op het bieden van een betere werknemerservaring rond flexibele roosters.

Communicatie problemen

Slechte communicatie tussen managers en personeel was de belangrijkste reden waarom frontline medewerkers werkgerelateerde stress ervaren. Als je het behoud en de ervaring van je personeel wilt verbeteren, kan het een groot verschil maken om de manier waarop je met je personeel communiceert te verbeteren. Een mogelijke aanpak hiervoor is om te evalueren welke tools je medewerkers gebruiken en hoe deze hun werk beïnvloeden.

 • 75% is ontevreden over de technologie die nodig is om hun werk te doen of vindt dat er ruimte is voor verbetering.
 • Werkgevers hebben echter hun inspanningen om de juiste technologie te bieden verdubbeld: 35% zegt een communicatie app van hun bedrijf te gebruiken, vergeleken met 15% in 2023.

De top 5 platforms die frontline medewerkers gebruiken:

De verschillende manieren waarom communicatieplatforms verschillen per generatie. Terwijl het gebruik van Gen Z redelijk gelijk verdeeld is over sociale kanalen, geven millennials de voorkeur aan Facebook Messenger en gebruiken de oudere generaties vooral SMS.

Om over na te denken... 💡

Overweeg om de communicatie met medewerkers zoveel mogelijk op hetzelfde platform te houden. Dit voorkomt misverstanden en managers kunnen beter zien of iedereen de berichten ontvangen heeft.

Hoewel Whatsapp het belangrijkste communicatiemiddel voor frontline werkers in Nederland is, hebben werkgevers niet altijd grip op wat er in de groepsgesprekken wordt gedeeld. Daarnaast kan het gebruik van WhatsApp voor zakelijke communicatie problemen opleveren met betrekking tot privacy en gegevensbeheer, omdat de app is ontwikkeld voor persoonlijk gebruik en niet altijd voldoet aan de privacy- en beveiligingsnormen die nodig zijn voor bedrijfscommunicatie.

Ontdek hoe je met de Quinyx Frontline Portal via een duidelijk kanaal kan communiceren met je team. 

 

De toekomst van technologie

De ontwikkeling van technologie en de invloed ervan op het werk in de frontlinie is iets waar we in 2024 niet omheen kunnen. Met de pandemie kwam er een opkomst van nieuwe technologie zoals QR-codes en self-checkouts, en 2023 bracht de wereldwijde toegankelijkheid van AI. 

 • 44% van de respondenten gelooft dat technologie hun baan positief zal beïnvloeden, met 40% die een neutrale houding aanneemt.

Nieuwe werkwijzen omarmen

Wat we hebben gemerkt is dat veel frontline medewerkers heel positief zijn over de mogelijkheden van AI in hun dagelijks werk. AI en andere technologieën zullen mensen niet kunnen vervangen en dat moet ook niet het doel zijn. Het kan ons echter wel helpen om bepaalde taken te automatiseren en om ons werk beter en sneller te doen.

De positieve aspecten die frontline medewerkers zien:

 • 58% denkt dat het hen zal helpen hun werk sneller en efficiënter te doen
 • 50% gelooft dat het de kwaliteit van hun werk zal verbeteren 

Van de werknemers die aarzelen over de toekomst van technologie: 

 • 58% is bezorgd dat technologie hun baan zal wegnemen 
 • 38% maakt zich zorgen over het risico dat technologische storingen leiden tot frustraties in plaats van oplossingen  


Om over na te denken… 💡
Wees transparant over je visie op het integreren van AI en andere technologie en bouw begrip en vertrouwen op bij je personeel. 

Dus... wat betekent dit voor mijn personeel?

Een mix van financiële zorgen, slechte communicatie en gebrek aan duidelijk leiderschap zorgt ervoor dat je personeel vaker stress ervaart. Voeg daar gebrek aan erkenning en onzekerheid over de toekomst aan toe en je kan wel zien waarom 62% overweegt hun baan op te zeggen. We snappen dat er niet altijd ruimte is om de lonen te verhogen, dus wat raden we je aan om het werkgeluk van je personeel te vergroten?

1. Kijk waar je de flexibiliteit kan verhogen

Het is tijd om te luisteren naar je werknemers. Hoe kan je hun dagelijkse werkleven makkelijker maken? Door te werken met een strategische personeelsplanning tool die automatisch werkroosters in elkaar zet, voorkom je over- en onderbezetting, besteed je minder tijd aan administratie en geef je je medewerkers de autonomie die ze nodig hebben.

2. Implementeer training voor leiderschap

Investeer niet alleen in flexibele roosters, maar ook in leiderschapsprogramma's en training. Frontline medewerkers hebben aangegeven dat ze zich gemotiveerder voelen om bij een bedrijf te blijven als er voldoende leermogelijkheden zijn. Richt je op het bieden van loopbaanbegeleiding en bekijk hoe je programma's kunt implementeren die de carrières van jongere werknemers ondersteunen.

3. Wees transparant op het gebied van technologie en AI

Hoewel er veel optimisme is rondom technologie en AI, is er ook nog veel zorg en twijfel. Daarom moeten bedrijven nadenken over hoe ze een succesvol personeelsbestand kunnen opbouwen dat klaar is voor de toekomst, maar ook eerlijk, transparant en ondersteunend is. Onthoud dat het doel van technologie nooit is om mensen te vervangen, alleen om ons te helpen ons werk efficiënter te doen. 

Frontline medewerkers zijn de gezichten die je klanten zien en associëren met je merk, en ze helpen je producten en diensten de wereld in te krijgen zodat mensen ervan kunnen genieten. Ze vormen een essentieel onderdeel van je bedrijf. Je frontline medewerkers hebben gesproken.

Hoe ga je hier als werkgever op reageren?

Wil je de informatie delen?

Download een kopie van het rapport om het met relevante collega's te delen.