US/Global

Gegevens en informatie-beveiliging

Informatiebeveiliging en privacy is een topprioriteit voor ons. We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waardoor je controle hebt over je persoonlijke gegevens.
068-law

Over AVG

Wat is AVG?

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een nieuwe EU-verordening die de EU-richtlijn gegevensbescherming (DPD) uit 1995 vervangt. Het is een wet op gegevensbescherming en privacy voor alle individuen binnen de Europese Unie (EU). De AVG heeft in de eerste plaats tot doel om de controle over individuen over hun persoonsgegevens terug te geven en de regelgeving te vereenvoudigen. Omdat het een verordening is, geen richtlijn, dwingt het alle landen binnen de EU zich hier aan te houden.

De verordening bouwt voort op veel van de vereisten van de richtlijn uit 1995 voor gegevensprivacy en -beveiliging, maar bevat nieuwe bepalingen om de rechten van betrokkenen, de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, te versterken, en voegt strengere straffen toe voor bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de regelgeving.

Lees meer

Quinyx heeft zijn hoofdvestiging in Zweden en onze leidende toezichthoudende autoriteit is IMY.

Lees meer over de AVG op de website van autoriteit persoonsgegevens

Privacy Statement

Hotjar Web Analytics

Wij gebruiken Hotjar om de wensen en het browsegedrag van onze gebruikers beter de kunnen begrijpen, en onze service en gebruikerservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Quinyx applicatie

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor Quinyx om de beoogde doeleinden te vervullen als een personeelsmanagementsysteem, waaronder:

 • Personeelszaken

 • Werktijdplanning

 • Planning en uitvoering van werktaken

 • Werktijdrapportage

 • Communicatie

Standaard is het mogelijk om de volgende persoonsgegevens in het systeem op te slaan en te verwerken:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoon Nee.

 • E-mailadres

 • Sociale zekerheid nr. / burgerregistratie nr.

 • Naam en contactgegevens van nabestaanden.

 • Aansluiting bij de organisatie, zoals thuisafdeling en kostenplaats

 • Arbeidscontract

 • Beschikbaarheid

 • Wisseldiensten / Ploegendiensten

 • Tijdregistraties

 • Afwezigheid

 • Qmail-berichten

Je werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor welke persoonsgegevens zij kiezen om op te slaan en te verwerken in het systeem. Je werkgever kan er ook voor kiezen om aangepaste persoonlijke gegevensvelden toe te voegen om aanvullende gegevens op te slaan die nodig zijn om hun personeelsmanagementproces te vereenvoudigen.

 

Naast de bovengenoemde persoonlijke data, dat beheert wordt door jouw werkgever, verwerken wij ook de volgende persoonlijke gegevens.

 • IP adres
 • Details van jouw hardware configuraties zoals besturingsystemen, web browser en schermresolutie.
 • Details van jouw gebruik van Quinyx, bijvoorbeeld welke delen die je gebruikt en waar je op klikt.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Quinyx verwerkt persoonsgegevens zodat je werkgever je arbeidsovereenkomst kan nakomen door je manager en / of collega's toe te staan:

 • Contact met je op te kunnen nemen

 • In geval van nood contact op te nemen met je nabestaanden

 • Plannen van je werktijden volgens je

  arbeidscontract

 • Collectieve / vakbondsovereenkomst

 • Beschikbaarheid

 • Zorgen dat je werktaken correct en op tijd worden uitgevoerd

 • Zorgen dat je werktijd correct wordt gerapporteerd

 • Betalen van salaris


Alle data bovenop de data die door jouw werkgever wordt beheerd, worden verwerkt zodat Quinyx:

 • De veiligheid van de app kan waarborgen door ongeautoriseerde of kwaadaardig gebruik kan identificeren en blokkeren door:
  • Proactieve veiligheidsinspecties die netwerken op de zwarte lijst te traceren en correleren.
  • Proactieve en reactieve DDoS tegenmaatregelen.
  • Veiligheids mechanismes in de app, zoals automatische vergrendeling en/of limieten.
 • Traceerbare en wettelijk bindend bewijs te leveren van misbruik, kwaadaardig of illegale activiteiten in het systeem.
 • Jouw gebruik van de app beter the begrijpen en we dusdanig nauwkeuriger en gepersonaliseerde ondersteuning en communicatie kunnen bieden.
 • Het gebruik van de Quinyx app en andere functionaliteiten door andere type gebruikers beter te begrijpen zodat we beter kunnen beslissen hoe we deze kunnen verbeteren in de toekomst.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We delen je persoonlijke gegevens met niemand anders dan je werkgever en van te voren goedgekeurde data subverwerkers. Verder voldoen we aan de industrie-gebonden best practises als het gaat om dataveiligheid om jou te kunnen verzekeren dat jouw gegevens veilig zijn.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je werkgever ervoor kiest deze in het systeem te bewaren. Dit is doorgaans beperkt tot je dienstverband, maar je werkgever kan ervoor kiezen om sommige of al je persoonlijke gegevens in het systeem te bewaren nadat je dienstverband is beëindigd om te voldoen aan de lokale wetgeving. Nadat je persoonlijke gegevens uit het systeem zijn verwijderd, kunnen sommige of alle gegevens gedurende een beperkte tijd als back-up worden bewaard in overeenstemming met de servicevoorwaarden die zijn overeengekomen tussen ons en je werkgever.

Welke persoonsgegevens zijn er opgeslagen van mij?

Vraag je werkgever om een exact overzicht van welke persoonsgegevens op je zijn opgeslagen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens laten verwijderen uit het systeem?

Via je werkgever vraag je een ​​volledige verwijdering van je persoonlijke gegevens uit het systeem aan, aangezien sommige of alle gegevens mogelijk gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard om te voldoen aan de lokale wetgeving.

Waarom heeft de mobiele app locatieservices nodig?

Lees dit hulpartikel.

Je rechten

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Onder de AVG heb je bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens. Deze staan ​​hieronder vermeld.

Quinyx is in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke ervoor verantwoordelijk dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving en dat er rekening wordt gehouden met je rechten wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken.

 

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen via dataprivacy@quinyx.com.

 

Je kunt ook contact opnemen met onze DPO op dpo@quinyx.com als je vindt dat Quinyx je rechten niet waarborgt.

 

Bij Quinyx zullen we alle redelijke en mogelijke acties ondernemen om ontvangers van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in hoofdstuk 5 in de privacy statement op de hoogte te stellen met betrekking tot eventuele rectificatie, verwijdering of beperkingen die door ons zijn uitgevoerd. Op jouw verzoek zullen wij je ook informeren met welke derden wij je persoonsgegevens hebben gedeeld.

 

Je hebt het recht om toegang tot persoonsgegevens aan te vragen

Je hebt het recht om een ​​abstract uit ons gegevensbestand op te vragen met betrekking tot ons gebruik van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om kosteloos een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

Had kan zijn dat we je een administratieve vergoeding in rekening brengen om je extra kopieën van de persoonsgegevens te verstrekken. Als je je verzoek om toegang via elektronische weg, zoals e-mail, indient, zullen wij je de informatie verstrekken in een algemeen gebruikt elektronisch formaat.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

Je hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen

Wij zullen op jouw verzoek, of op eigen initiatief, persoonsgegevens corrigeren, anonimiseren, wissen of aanvullen waarvan jij of wij ontdekken dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn. Je hebt ook het recht om de persoonsgegevens aan te vullen met aanvullende gegevens als er relevante informatie ontbreekt.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken

Dit betekent dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk beperken. Je hebt het recht om beperking van de verwerking te verzoeken wanneer:

 • je hebt verzocht om rectificatie van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de sectie "Je hebt het recht om rectificatie van je persoonlijke gegevens aan te vragen" gedurende de periode dat we de juistheid van de gegevens verifiëren,
 • de verwerking onrechtmatig is en je wilt niet dat de persoonsgegevens worden gewist,
 • Quinyx, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, maar je vereist van ons dat we de informatie bewaren voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen ons legitieme belang voor de verwerking in overeenstemming met de sectie "Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking" hieronder gedurende de periode dat we bepalen of het legitieme belang je privacyrechten overstijgt.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (zie hoofdstuk 4 van de privacy statement).

Als je bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen we alleen doorgaan met de verwerking als we een dwingende legitieme reden voor de verwerking hebben die zwaarder weegt dan jouw belang, rechten of vrijheden, of tenzij voortdurende verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim .

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

Een klacht indienen

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
Je hebt het recht om klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor Quinyx is IMY, Zweden. 

Mocht je ervaren dat Quinyx en de DPO niet voldoen aan AVG en de rechten van betrokkenen, lees dan meer over hoe je kunt rapporteren aan IMY.

Cookies

Wat zijn cookies?

Quinyx gebruikt cookies op www.quinyx.com. Door op de website te bladeren, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door je webbrowser worden verzonden door een website die je bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt een website, dienst of een derde partij in staat om je te herkennen en je volgende bezoek gemakkelijker en nuttiger voor je te maken.

Cookies kunnen "permanente" of "sessie" -cookies zijn.

Hoe Quinyx cookies gebruikt

Wanneer je de website gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookies-bestanden in je webbrowser plaatsen.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • om bepaalde functies van de website mogelijk te maken om analyses te bieden
 • om uw voorkeuren op te slaan
 • om de weergave van advertenties mogelijk te maken, inclusief gedragsreclame.
We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op www.quinyx.com.

Cookies van derde partijen

Naast onze eigen cookies kunnen we ook verschillende cookies van derden gebruiken om gebruiksstatistieken van de website te rapporteren en advertenties te leveren.

Wat zijn je opties met betrekking tot cookies

Je kunt meer leren over cookies en de volgende websites van derden:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Informatie Beveiliging

Quinyx Informatie Beveiliging

Wet Arbeidsmarkt in Balans | WAB

Arbeidstijdenwet en WAB

De Arbeidstijdenwet verplicht werkgevers om de werk- en rusttijden van werknemers bij te houden. Per werknemer moet bijvoorbeeld de begin- en eindtijden van de dienst en de totale tijd aan pauze geregistreerd worden.

Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1 januari 2020 veel regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn veranderd.  Met het juiste WFM-platform kan met alle regels rekening gehouden worden bij het implementeren.

Vanaf de ingebruikname staat alle data die nodig is op één plek opgeslagen en kunt je eenvoudig aantonen bij de Inspectie SZW dat je aan al deze regels voldoet.

Lees meer

Lees meer informatie over WAB op de website van de rijksoverheid.