US/Global

Gegevens en informatie-beveiliging

Quinyx heeft informatiebeveiliging en privacy altijd een topprioriteit gemaakt. We voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waardoor u controle heeft over uw persoonlijke gegevens.
068-law

Over AVG

Wat is AVG?

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een nieuwe EU-verordening die de EU-richtlijn gegevensbescherming (DPD) uit 1995 vervangt. Het is een wet op gegevensbescherming en privacy voor alle individuen binnen de Europese Unie (EU). De AVG heeft in de eerste plaats tot doel om de controle over individuen over hun persoonsgegevens terug te geven en de regelgeving te vereenvoudigen. Omdat het een verordening is, geen richtlijn, dwingt het alle landen binnen de EU zich hier aan te houden.

De verordening bouwt voort op veel van de vereisten van de richtlijn uit 1995 voor gegevensprivacy en -beveiliging, maar bevat nieuwe bepalingen om de rechten van betrokkenen, de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, te versterken, en voegt strengere straffen toe voor bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de regelgeving.

Lees meer

Quinyx heeft zijn hoofdvestiging in Zweden en onze leidende toezichthoudende autoriteit is Datainspektionen.

Lees meer over de AVG op de website van autoriteit persoonsgegevens

Privacy Statement

Uw rechten

Uw rechten over persoonsgegevens

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze staan ​​hieronder vermeld.

Quinyx is in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke ervoor verantwoordelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving en dat er rekening wordt gehouden met uw rechten wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u uw rechten wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via dataprivacy@quinyx.com. U kunt ook contact opnemen met onze DPO op dpo@quinyx.com als u vindt dat Quinyx uw rechten niet waarborgt.

Bij Quinyx zullen we alle redelijke en mogelijke acties ondernemen om ontvangers van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in hoofdstuk 5 in de privacy statement op de hoogte te stellen met betrekking tot eventuele rectificatie, verwijdering of beperkingen die door ons zijn uitgevoerd. Op uw verzoek zullen wij u ook informeren met welke derden wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld.

U heeft het recht om toegang tot persoonsgegevens te vragen

U heeft het recht om een ​​abstract uit ons gegevensbestand op te vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om kosteloos een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

We kunnen u echter een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen om u extra kopieën van de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw verzoek om toegang via elektronische weg, zoals e-mail, indient, zullen wij u de informatie verstrekken in een algemeen gebruikt elektronisch formaat.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen

Wij zullen op uw verzoek, of op eigen initiatief, persoonsgegevens corrigeren, anonimiseren, wissen of aanvullen waarvan u of wij ontdekken dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn. U heeft ook het recht om de persoonsgegevens aan te vullen met aanvullende gegevens als er relevante informatie ontbreekt.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

U heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken

Dit betekent dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk beperken. U hebt het recht om beperking van de verwerking te verzoeken wanneer:

 • u hebt verzocht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de sectie "U hebt het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen" gedurende de periode dat we de juistheid van de gegevens verifiëren,
 • de verwerking onrechtmatig is en u wilt niet dat de persoonsgegevens worden gewist,
 • Quinyx, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, maar u vereist van ons dat we de informatie bewaren voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen ons legitieme belang voor de verwerking in overeenstemming met de sectie "U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking" hieronder gedurende de periode dat we bepalen of het legitieme belang uw privacyrechten overstijgt.

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (zie hoofdstuk 4 van de privacy statement).

Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen we alleen doorgaan met de verwerking als we een dwingende legitieme reden voor de verwerking hebben die zwaarder weegt dan uw belang, rechten of vrijheden, of tenzij voortdurende verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim .

Neem contact op met: dataprivacy@quinyx.com

Een klacht indienen

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U heeft het recht om klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor Quinyx is IMY, Zweden. 

Mocht u ervaren dat Quinyx en de DPO niet voldoen aan AVG en de rechten van betrokkenen, lees dan meer over hoe u kunt rapporteren aan IMY.

Quinyx applicatie

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor Quinyx om de beoogde doeleinden te vervullen als een personeelsmanagementsysteem, waaronder:

 • Personeelszaken

 • Werktijdplanning

 • Planning en uitvoering van werktaken

 • Werktijdrapportage

 • Communicatie

Standaard is het mogelijk om de volgende persoonsgegevens in het systeem op te slaan en te verwerken:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoon Nee.

 • E-mailadres

 • Sociale zekerheid nr. / burgerregistratie nr.

 • Naam en contactgegevens van nabestaanden.

 • Aansluiting bij de organisatie, zoals thuisafdeling en kostenplaats

 • Arbeidscontract

 • Beschikbaarheid

 • Wisseldiensten / Ploegendiensten

 • Tijdregistraties

 • Afwezigheid

 • Qmail-berichten

Uw werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor welke persoonsgegevens zij kiezen om op te slaan en te verwerken in het systeem. Uw werkgever kan er ook voor kiezen om aangepaste persoonlijke gegevensvelden toe te voegen om aanvullende gegevens op te slaan die nodig zijn om hun personeelsmanagementproces te vereenvoudigen.

 

Naast de bovengenoemde persoonlijke data, dat beheert wordt door jouw werkgever, verwerken wij ook de volgende persoonlijke gegevens.

 • IP adres
 • Details van jouw hardware configuraties zoals besturingsystemen, web browser en schermresolutie.
 • Details van jouw gebruik van Quinyx, bijvoorbeeld welke delen die je gebruikt en waar je op klikt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Quinyx verwerkt persoonsgegevens zodat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst kan nakomen door uw manager en / of collega's toe te staan:

 • Contact met u op te kunnen nemen

 • In geval van nood contact op te nemen met uw nabestaanden

 • Plannen van uw werktijd volgens uw

  arbeidscontract

 • Collectieve / vakbondsovereenkomst

 • Beschikbaarheid

 • Zorgen dat uw werktaken correct en op tijd worden uitgevoerd

 • Zorgen dat uw werktijd correct wordt gerapporteerd

 • Betalen van salaris


Alle data bovenop de data die door jouw werkgever wordt beheerd, worden verwerkt zodat Quinyx:

 • De veiligheid van de app kan waarborgen door ongeautoriseerde of kwaadaardig gebruik kan identificeren en blokkeren door:
  • Proactieve veiligheidsinspecties die netwerken op de zwarte lijst te traceren en correleren.
  • Proactieve en reactieve DDoS tegenmaatregelen.
  • Veiligheids mechanismes in de app, zoals automatische vergrendeling en/of limieten.
 • Traceerbare en wettelijk bindend bewijs te leveren van misbruik, kwaadaardig of illegale activiteiten in het systeem.
 • Jouw gebruik van de app beter the begrijpen en we dusdanig nauwkeuriger en gepersonaliseerde ondersteuning en communicatie kunnen bieden.
 • Het gebruik van de Quinyx app en andere functionaliteiten door andere type gebruikers beter te begrijpen zodat we beter kunnen beslissen hoe we deze kunnen verbeteren in de toekomst.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonlijke gegevens met niemand anders dan jouw werkgever en van te voren goedgekeurde data subverwerkers. Verder voldoen we aan de industrie-gebonden best practises als het gaat om dataveiligheid om jou te kunnen verzekeren dat jouw gegevens veilig zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw werkgever ervoor kiest deze in het systeem te bewaren. Dit is doorgaans beperkt tot uw dienstverband, maar uw werkgever kan ervoor kiezen om sommige of al uw persoonlijke gegevens in het systeem te bewaren nadat uw dienstverband is beëindigd om te voldoen aan de lokale wetgeving. Nadat uw persoonlijke gegevens uit het systeem zijn verwijderd, kunnen sommige of alle gegevens gedurende een beperkte tijd als back-up worden bewaard in overeenstemming met de servicevoorwaarden die zijn overeengekomen tussen ons en uw werkgever.

Welke persoonsgegevens zijn er opgeslagen van mij?

Ga naar uw werkgever voor een exact overzicht van welke persoonsgegevens op u zijn opgeslagen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens laten verwijderen uit het systeem?

U moet zich tot uw werkgever wenden om een ​​volledige verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit het systeem te vragen, aangezien sommige of alle gegevens mogelijk gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard om te voldoen aan de lokale wetgeving.

Waarom heeft de mobiele app locatieservices nodig?

Lees dit hulpartikel.

Cookies

Wat zijn cookies?

Quinyx gebruikt cookies op www.quinyx.com. Door op de website te bladeren, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt een website, dienst of een derde partij in staat om u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker en nuttiger voor u te maken.

Cookies kunnen "permanente" of "sessie" -cookies zijn.

Hoe Quinyx cookies gebruikt

Wanneer u de website gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookies-bestanden in uw webbrowser plaatsen.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • om bepaalde functies van de website mogelijk te maken om analyses te bieden
 • om uw voorkeuren op te slaan
 • om de weergave van advertenties mogelijk te maken, inclusief gedragsreclame.
We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op www.quinyx.com.

Cookies van derde partijen

Naast onze eigen cookies kunnen we ook verschillende cookies van derden gebruiken om gebruiksstatistieken van de website te rapporteren en advertenties te leveren.

Wat zijn uw opties met betrekking tot cookies

U kunt meer leren over cookies en de volgende websites van derden:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Informatie Beveiliging

Quinyx Informatie Beveiliging

Verwerkingsovereenkomst

Download onze Data Processing Agreement

Wet Arbeidsmarkt in Balans | WAB

Arbeidstijdenwet en WAB

De Arbeidstijdenwet verplicht werkgevers om de werk- en rusttijden van werknemers bij te houden. Per werknemer moet bijvoorbeeld de begin- en eindtijden van de dienst en de totale tijd aan pauze geregistreerd worden.

Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1 januari 2020 veel regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn veranderd.  Met het juiste WFM-platform kan met alle regels rekening gehouden worden bij het implementeren.

Vanaf de ingebruikname staat alle data die nodig is op één plek opgeslagen en kunt u eenvoudig aantonen bij de Inspectie SZW dat u aan al deze regels voldoet.

Lees meer

Lees meer informatie over WAB op de website van de rijksoverheid.