US/Global

Fem sätt som schemaläggning förändras genom AI

AI har redan spelat en stor roll för utvecklingen av workforce management och hjälpt företag att optimera verksamheter i fråga om bland annat produktivitet, kostnader och nöjdhet.

AI har redan spelat en stor roll för utvecklingen av workforce management och hjälpt företag att optimera verksamheter i fråga om bland annat produktivitet, kostnader och nöjdhet.

Dagens smarta WFM-verktyg kan automatiskt generera scheman baserat på företagets behov och medarbetarnas önskemål. Denna trend kommer att hålla i sig och växa ytterligare. Gartner förutspår exempelvis att år 2022 kommer 30 procent av de största butikskedjorna att använda AI för personalplanering och i vår mening finns det stor tro att detta kommer föras över till andra branscher såsom vård och omsorg, logistik och besöksnäring. 

Allt eftersom AI utvecklas kommer algoritmerna att kunna ge åtgärdsförslag som schemaläggaren sedan godkänner (och automatiskt utföra åtgärder), lära sig hur användaren beter sig, automatisera uppgifter och identifiera trender för att underlätta den framtida planeringen.

Vad kommer detta leda till? 

Dels kommer du att spara avsevärt mycket tid för det administrativa arbetet, dels kommer du alltid ha rätt personer på rätt plats, och i rätt tid. Detta är desto viktigare i tider då yttre faktorer tvingar oss att tänka om. 

Framtiden är aldrig lätt att förutspå, men här nedan beskriver vi vad vi tror att framtiden kommer bjuda på inom AI och workforce management.


1. Öppna data underlättar prognoser med AI

Lite kuriosa: Googlesökningar korrelerar direkt med antalet sjukdagar olika månader. Man kan tydligt se att toppar i sökningar av till exempel ”förkylning” eller ”influensa” också sammanfaller med antalet sjukdagar hos försäkringskassan.

Denna typ av data kommer AI att kunna analysera för att ge dig förslag på åtgärder och förändringar i schemat. Den kan även väga in data som har betydelse för verksamheten, som allmänna helgdagar eller stora evenemang för att ta fram mer exakta prognoser. 

2. Säg hej till din nya assistent

Åtgärdsförslagen enligt ovan presenteras till dig av en virtuell assistent som är inbyggd i ditt WFM-system. Baserat på inlärning från analyser av historiska data och genererade prognoser kan assistenten föreslå åtgärder för att förbättra schemat och sedan utföra flera åtgärder när du godkänner ett förslag.

3. Maskininlärning baserar sig på interaktion 

Maskininlärning används för att analysera hur användarna (i synnerhet chefer och shemaläggare) hanterar olika uppgifter. När tydliga mönster identifieras kan dessa automatiseras. Om schemaverktyget till exempel ser att du har utfört en åtgärd 20 gånger frågar det dig om du vill automatisera åtgärden. 

AI kommer att kunna visa upp både positiva och negativa mönster i medarbetarnas beteenden som har betydelse för företagets drift. Den kan även ge dig veckorapporter som till exempel belyser vilken effekt dina ändringar i schemat har haft.

4. Automatiserat erkännande av personalen

Belöningar och beröm har en avgörande effekt på medarbetarengagemanget. I dagsläget, om engagemangsmodulen är integrerad i ditt WFM-system, kan kollegorna belöna och peppa varandra i form av virtuella badges. Det kan vara en digital medalj som till exempel;  Veckans Superkollega, eller Problemlösare.

AI kommer att kunna automatisera erkännandet och ge medarbetarna badges till exempel för att de stämplar in i tid. AI kan även räkna ut extra belöningar, som bonusar baserat på väl utfört arbete eller medarbetarskap..

5. Integrationer för ansiktsigenkänning, stegräknare och stämpelklocka snappar upp automatiserade avvikelser

 

Med den här funktionen kan AI matcha bilder på medarbetare som stämplar in med bilderna i ditt HR-system,  och varna om fel person försöker stämpla in eller utgöra sig för att vara någon annan. Också stegräknare och stämpelklockor kan anslutas till badges så att medarbetarna belönas när de uppnår mål, exempelvis för flest steg i arbetet.

AI och maskininlärning har redan spelat en viktig roll i utvecklingen av workforce management.

I Quinyx används AI redan för att hjälpa dig att fatta bättre beslut, frigöra tid, spara pengar, minska det administrativa arbetet och eliminera fel. Kort sagt, vi använder AI för att göra alla de saker som datorprogram är mästare på och ger dig samtidigt den frihet som du behöver för att göra din verksamhet mänsklig och dina medarbetare nöjda. 

 

Nöjda medarbetare betyder nämligen en glad, framgångsrik och lönsam verksamhet.

Ladda ned vår kostnadsfria guide med all väsentlig information om AI och upptäck hur den kan hjälpa dig att frigöra kraften i din personal.

Hämta guiden

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.