US/Global

Flexibla scheman som framgångsfaktor i verksamheten

Flexibilitet i arbetslivet är viktigare än någonsin. Under 2020 har mycket av det vi sett som självklart vänts upp och ner, och för många av oss har sättet vi jobbar förändrats i grunden.

Flexibilitet i arbetslivet är viktigare än någonsin. Under 2020 har mycket av det vi sett som självklart vänts upp och ner, och för många av oss har sättet vi jobbar förändrats i grunden. 

Tjänstemän har kunnat arbeta hemifrån och fått en arbetssituation som är mer flexibel än tidigare, men detsamma gäller inte för skiftarbetarna. Det här problemet har synliggjorts och blivit mer uttalat under pandemin när omständigheterna har tvingat verksamheter att bli mer anpassningsbara och snabbt ställa om. 

Men är en bristande flexibilitet ett problem egentligen? Ja, säger vi. Och vår rapport visar exempelvis att hälften av alla skiftarbetare har känt sig pressade av en kollega att ta ett skift man inte ville ha. Dessutom säger 36 procent att de gått till jobbet när de varit sjuka för att de varit oroliga att bli av med jobbet. 

Just nu är vi på väg att etablera ett nytt normalläge i världen, och skiftarbetarna behöver också få ta del av den större flexibiliteten. 

Men varför är det viktigt att erbjuda skiftarbetarna en bra arbetssituation, hur ser nuläget ut och hur kan du som arbetsgivare bidra till att de får mer flexibla scheman? 


Hur kommer det sig att flexibla scheman är så viktigt?

En fjärdedel av skiftarbetarna i vår undersökning uppger att de hellre vill ha ett mer flexibelt arbetsschema än högre lön. Flexibla scheman är en fördel för verksamheten då det blir enklare att anpassa bemanningskostymen utifrån efterfrågan, men det leder också till gladare medarbetare och i förlängningen till nöjdare kunder. 

Covid-19 har gjort det svårare än någonsin att förutse hur efterfrågan på personal kommer att se ut, och det är nästintill omöjligt att lägga bra scheman på en eller två veckors sikt.

I en tid av större osäkerhet kan verktyg för bemanningsplanering som ger större anpassningsbarhet generera ännu mer nytta än tidigare. De öppnar upp för möjligheten att använda realtidsdata för att anpassa scheman och säkerställa att rätt personal är på rätt plats i rätt tid. Medarbetare löper också en mindre risk att missa viktiga händelser i privatlivet.  

 
Hur flexibel är schemaläggningen idag?  

Skiftarbetare har sällan kontroll över sina scheman vilket gör det svårt dem att planera aktiviteter på fritiden. För personer med ett eller flera deltidsarbeten, som skiftarbetare och giggare, blir det dessutom svårt att förutse hur stor lönen kommer att bli eftersom arbetstimmarna kan variera mycket från månad till månad. En större flexibilitet gör det lättare att pussla ihop olika jobb och ger dessutom en mer förutsägbar inkomst. 

Resultaten från vår rapport visade att en sämre balans mellan jobb och fritid riskerar att äventyra sömn, fritidsaktiviteter och regelbundna måltider för dem som arbetar skift. 64 procent har exempelvis missat återhämtning som träning och avkoppling. Här är bristande flexibilitet en bov i dramat. 

Skiftarbetare säger också att de ofta tvingas välja mellan privatlivet och jobbet. Majoriteten har missat sociala tillställningar, storhelger (62 procent) eller viktiga familjehändelser, som begravningar (40 procent) eller bröllop, på grund av att jobbschemat inte gick att ändra. 

Dessutom upplever de yngre generationerna att de kände sig låsta av sitt jobb. 63 procent av Gen Z uppger att de har missat sociala tillställningar och gruppen millennials har den högsta andelen som missat en viktig livshändelse (32 procent) på grund av sitt arbetsschema. 

Rapporten visar att de yngre generationerna tenderar att prioritera jobbet framför sin hälsa och fritid i en större utsträckning än de äldre. Rigida scheman i kombination med långa arbetsdagar och dålig löneutveckling kan leda till att de löper en större risk att drabbas av utmattning. 


Vad ska till för att schemat ska bli mer flexibelt?

Flexibilitet handlar om att erbjuda medarbetarna friheten att styra sin arbetstid och att ha rätt verktyg på plats för att det ska vara smidigt och enkelt. 

Framväxten av gigekonomin och vår förändrade syn på arbete innebär att alla kan jobba på ett mer flexibelt sätt. Verktyg som mobile-first workforce management kan få det att hända i praktiken, allra helst i kombination med en kultur som främjar flexibilitet och en god kommunikation mellan medarbetare och chef. 

Verktyget skapar också förutsättningar för större flexibilitet genom att göra det enkelt för medarbetarna att byta skift med varandra, samtidigt som det blir lättare för chefen att säkra upp bemanningen. Delar av arbetet med schemaläggning kan också automatiseras med hjälp av AI och smart dataanalys. Resultatet blir en mer effektiv och produktiv verksamhet. 


Sammanfattning

Rigida scheman innebär att skiftarbetare får ett sämre fysiskt och mentalt välbefinnande, vilket förstås även påverkar prestationen på jobbet. Medarbetare som mår bra är bättre på att samarbeta och lösa problem. 

2020 har varit ett utmanande år. Men när vi kommer ut på andra sidan har vi med oss nya insikter och har lärt oss att använda tekniken för att ställa om och framtidssäkra våra verksamheter. 

 

Ladda ner vår rapport där vi utforskar hur skiftarbetarna har det år 2020. 

Ladda ner rapporten

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.