US/Global

Så behåller och motiverar du skiftarbetare

Under våren 2020 har vi fått svart på vitt att de som arbetar inom vården, i livsmedelsbutiker och inom lager och logistik spelar en avgörande roll för att få samhället att fungera. Om inte personer med samhällsviktiga arbeten hade tagit sina uppdrag på allvar hade livet inte kunnat tuffa på för oss andra under pandemin. 

Under våren 2020 har vi fått svart på vitt att de som arbetar inom vården, i livsmedelsbutiker och inom lager och logistik spelar en avgörande roll för att få samhället att fungera. Om inte personer med samhällsviktiga arbeten hade tagit sina uppdrag på allvar hade livet inte kunnat tuffa på för oss andra under pandemin. 

Nu är det dags för oss att ta hand om dem bättre. 

Vår nya rapport The State of the Deskless Workforce 2020 visade att närmare hälften av alla medarbetare i Storbritannien och som minst en tredjedel i USA, Tyskland och Sverige inte känner sig uppskattade av sin arbetsgivare. 

Ingen glädjande läsning, eller hur? 

Med tanke på att medarbetarna vill stanna länge på samma arbetsplats, men ändå upplever att de inte har något annat val än att sluta, så är det något som inte stämmer. 

Lösningen är ofta att få medarbetarna att känna sig nöjda och glada, vilket i förlängningen kan leda till att verksamheten blomstrar ännu mer. Här nedan berättar vi om fem saker som hjälper dig att behålla, motivera och engagera dina skiftarbetare: 


Flexibilitet

Resultaten från vår rapport visar att skiftarbetare just nu inte upplever att de kan kombinera jobb och fritid på ett bra sätt. Två av tre uppger att de får välja bort sömn, fritidsaktiviteter och att äta vid regelbundna tider på grund av rigida scheman. 

Majoriteten uppger också att de har missat sociala tillställningar, storhelger och viktiga livshändelser, som begravningar eller bröllop, på grund av rigida arbetsscheman. 

Visste du att det under de senaste åren har skett ett skifte i hur unga människor prioriteter sina karriärer mer än tidigare?

Till skillnad från tidigare generationer är det viktigast för generation Millenials och generation Z att ha en bra balans mellan jobb och fritid. Det är utifrån detta skifte som den verkliga nyttan av begreppet ”Happynomics” kommer. Medarbetare med bättre balans i livet är gladare, mer engagerade och genererar mer värde till verksamheten. Medarbetare som mår bra är god ekonomi. 

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina medarbetare en mer flexibel arbetssituation genom att ha rätt verktyg på plats för att göra processen smidig och enkel. Läs mer om hur flexibla scheman kan bidra till verksamhetens framgång här nedan.Syfte & kultur

Konceptet Happynomics säger också att ”syftet är viktigare än lönen”. Medarbetare som känner att de bidrar med något meningsfullt på jobbet, och att de gör skillnad, värderar ofta syfte högre än lön och är mer benägna att stanna länge på sitt nuvarande jobb. 

En stark kultur, och att prioritera medarbetarengagemang, är viktiga aspekter för att attrahera rätt människor och att säkerställa att de stannar. 

Så fråga dig själv om dina medarbetare vet hur deras arbetsinsats bidrar till helheten och om de har koll på verksamhetens syfte.  

Belöna & uppmärksamma

I snitt blir medarbetare tackade för att de gör ett bra jobb en gång var fjärde och en halv månad. I runda slängar blir det tre gånger om året. Med andra ord, nästan aldrig. Och det ger knappast motivation att vilja göra ett bättre jobb, leverera bättre service eller en riktigt bra kundupplevelse. 

Att vi är så snåla med beröm är väldigt konstigt med tanke på att uppskattning alltid kvalar in på toppen av listan av saker som är viktiga för att medarbetarna ska vara glada – mycket mer så än lönen. Vi behöver börja tacka våra medarbetare mer och hitta bättre sätt för hur vi visar uppskattning för ett väl utfört arbete. 


Hälsa & välbefinnande

Eftersom majoriteten av medarbetarna anser att ”välbefinnande på arbetsplatsen” är nyckeln till att vara glad på jobbet är det vettigt att lägga lite krut på det. 

Människor som tillhör babyboomer- och X-generationerna har haft fullt upp med att göra karriär, men de som tillhör yngre generationer prioriterar annorlunda. För dem är deras mående på jobbet viktigare.  Autonomi, möjligheten till självbestämmande och upplevelsen av att kunna påverka sin arbetssituation ger dem en bättre balans mellan arbete och fritid och ger goda förutsättningar för att må bra. 

Men det finns många olika sätt att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Ditt jobb är att lista ut vad som funkar för dig och dina medarbetare. 

Resultatet leder till verklig nytta för verksamheten. Det kommer att minska stress och skapa ett positivt arbetsklimat. Det kan öppna upp för mer glädje, engagemang och att medarbetarna presterar bättre. 

Kommunikation

Majoriteten av skiftarbetarna upplever att de blir störda när deras arbetsgivare ringer eller skickar meddelande till dem på fritiden, och att kommunikationen inte tillför värde till deras jobb. Det syntes tydligt under den mest intensiva tiden med COVID-19 då många upplevde att de inte fick tydlig information från sin arbetsgivare. 

Idag har vi tillgång till teknik som gör det enkelt att kommunicera, så det finns ingen anledning att medarbetarna ska uppleva att kontakten med jobbet brister. Det är enkelt att förmedla information om när medarbetarna ska jobba, vilka skift som är tillgängliga, löneuppgifter och annan viktig information. 

Men för att lyckas behöver du ett smart och effektivt verktyg för att få till bra tvåvägskommunikation med personalen. Du väljer själv om lösningen är en integrerad lösning för bemanningsplanering eller en automatiserad lösning för schemaläggning. 

Ladda ner vår rapport som handlar om hur skiftarbetarna har det 2020 för ytterligare insikter och djupare analys.


Ladda ner rapporten

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.